Skip to content

שמירת תיק ומסמכים על-ידי עו״ד בגין חובות שנצברו

Avatar

Michael Decker

האם שמירת תיק ומסמכים מתוכו ע״י עו״ד לאור חובות שנצברו מול הלקוח, או עיכוב הטיפול בתיק, הינם דברים אשר עורכי דין רשאים לעשות? אילו כלים עומדים לרשות עורכי דין אשר מתמודדים עם חובות שכר טרחה שנצברו מצד לקוחותיהם באופן כללי? במאמר זה נעסוק בנושא חשוב ומורכב זה, ונסביר על המותר והאסור בתחום.

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים במשפט אזרחי. משרדנו ממספק מענה משפטי מקיף, הכולל ייעוץ וייצוג, במגוון ענפי המשפט כגון: דיני נזיקין, משפט מסחרי, פשיטת רגל וחדלות פירעון, דיני עבודה, קניין רוחני ועוד. כמו כן, עורכי הדין ממשרדנו מעניקים סיוע וייעוץ בענייני אתיקה מקצועית ובייצוג עורכי דין בפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.שמירת תיק ומסמכים בידי עו״ד

שמירת תיק ומסמכים בידי עו״ד – זכות מוגבלת למדי

לא פעם נוצרות מחלוקות בין עורכי דין ללקוחותיהם. מחלוקות אלה יכולות להביא לעיתים להחלטה של הלקוחות על הפסקת ייצוג בעניינים משפטיים שהטיפול בהם טרם הסתיים. כפי שהסברנו במאמר נוסף, להחלטה כזו עשויות להיות השלכות לא רק על המשך ניהול התיק או העניין המשפטי שהיה בטיפול עורך הדין, אלא גם השלכות כלכליות. במקרים רבים מעין אלה, עשוי להיקבע כי הלקוחות יחויבו בתשלום פיצויים לעורכי הדין בגין הסכם שכר הטרחה שנוצר ביניהם.

עולה השאלה מה ניתן לעשות כאשר שכר הטרחה אינו משולם, בין אם הדבר מתרחש לאחר הפסקת ייצוג ובין אם במקרים אחרים, בהם הלקוחות עדיין מיוצגים אך אינם עומדים בתשלומי שכר הטרחה עליהם התחייבו. כפי שנראה להלן, מדובר בשאלה מורכבת למדי מבחינה משפטית. עורכי דין מוגבלים מבחינת יכולותיהם לפעול במקרים מעין אלה, ולא תמיד ברור מה מותר ומה אסור מבחינת דרכי פעולה אפשריות.

מה קובע החוק לגבי הזכות לשמירת תיק ומסמכים עקב חובות?

בחוק לשכת עורכי הדין, המכיל הוראות שונות לגבי אופן עבודתם של עורכי דין, נקבעה רשימת פעולות אשר מותר לעורכי דין לבצע על מנת להבטיח את תשלום שכר טרחתם והחזרת הוצאות שהוציאו. פעולות אלה כוללות את הזכות לעכב כספים מסוימים שהגיעו לידם עקב מתן השירות ללקוחותיהם ומתוך הסכמת הלקוחות לכך. מלבד הזכות לעכב כספים, החוק קובע כי לצורך הבטחת תשלום שכר הטרחה, רשאים עורכי דין לעכב מסמכים ונכסים של לקחותיהם, המצויים בידי עורכי הדין עקב שירותם ללקוחות. 

לזכות העיכוב הנ״ל קיים תנאי מרכזי לפי החוק – על עורכי הדין להגיש תביעה על שכר טרחתם בתוך 3 חודשים מהמועד בו הוגשה בפניהם דרישה כתובה מטעם הלקוחות להחזרת המסמכים, הנכסים או הכספים שעוכבו. על פניו, מדובר בזכות נרחבת למדי, ולפי נוסח החוק היא עלולה לאפשר פגיעה משמעותית מאוד בלקוח. למשל, הדבר עשוי לקרות כאשר מדובר במסמכים המכילים מידע רגיש על הלקוח או שהם דרושים לצורך הליך משפטי אחר ואין בנמצא העתק חלופי שלהם. זו הסיבה שבית המשפט הגביל באופן משמעותי את מימוש זכות זו.

שמירת תיק ומסמכים על-ידי עו״ד עקב חובות – מה קבע בית המשפט בנושא?

כידוע, בין עורכי דין ללקוחותיהם קיימים יחסי אמון מיוחדים, אשר אינם בהכרח קיימים בקרב בעלי מקצוע בתחומים אחרים. עורך דין חייב בחובות נאמנות שונות כלפי לקוחותיו, כגון חובת שמירה על סודיות, איסור על פעילות בניגוד עניינים וכד׳. בהתאם לכך, בית המשפט העליון קבע בפסק דין חשוב אשר עסק בנושא של הזכות של עורך דין לשמור בידיו תיקים ומסמכים של לקוחותיו, כי יש לאזן בין זכות זו לבין חובת הנאמנות של עורך דין כלפי לקוחותיו. 

בית המשפט קבע כי כאשר קיימת התנגשות בין השניים, חובת הנאמנות ללקוח גוברת. משמעות הדבר היא כי עורכי דין אינם רשאים לשמור בידיהם מסמכים, כאשר הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך כלפי לקוחותיהם, אך ורק בשל אי תשלום שכר טרחה. עם זאת, מובן כי כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבות העניין. כאשר קיים ספק לגבי דרך הפעולה הנכונה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מול עורך דין המתמחה במשפט אזרחי ובאתיקה מקצועית. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי 

לסיכום, הזכות של שמירת תיק ומסמכים על-ידי עו״ד מוגבלת למדי מבחינה משפטית. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל סיוע בנושא, עורך דין מומחה למשפט אזרחי ולאתיקה מקצועית ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צו עיקול זמני

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top