Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

שלמה נטר יועץ ארגוני

מר שלמה נטר הוא יועץ ארגוני המנהל את מחלקת הארגונים ללא מטרות רווח. שלמה הוא בעל תואר שני במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והסמכה בפיתוח ארגונים ממכון צפנת.
שלמה מתמחה ברישום, ייצוג וניהול עמותות וחברות לתועלת הציבור. מר נטר בעל ניסיון רב בנושא תקנות ממשלתיות המסדירות התנהלות עמותות, כולל הנחיות ניהול תקין, חוק העמותות, ותכתובת עם רשם העמותות. הוא מתגורר באזור ירושלים עם אשתו.