Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שלילת אזרחות ממי שהורשעו במעשה טרור

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

במדינת ישראל קיים הסדר חוקי המסמיך את בית המשפט להורות על שלילת אזרחות של מי שהורשעו בביצוע מעשה טרור. הפעלת סמכות זו עשויה להפוך את מי שאזרחותם תישלל למחוסרי אזרחות, אך החוק מחייב את שר הפנים להעניק להם מעמד של תושבי קבע כחלופה לשלילת האזרחות. בית המשפט העליון קבע בחודש יולי 2022 כי ההסדר הנ״ל חוקתי ואינו מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם. במאמר זה יסקור את החוק ופסק הדין בנושא עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה לישראל ומשפט מינהלי ממשרדו.

שלילת אזרחות ממי שהורשעו במעשה טרור

שלילת אזרחות ככלי למאבק בטרור בישראל

מאז הקמתה, מדינת ישראל נאבקת בטרור המגיע מגורמים מחוץ למדינה ואף בתוכה. לאור מצב דברים בעייתי זה, המחוקקים בישראל עסוקים בניסיונות מתמשכים ליצור מדיניות המאזנת בין השאיפה של ישראל לשמור על זכויות אדם ובין הצורך להתמודד באופן אפקטיבי עם גלי הטרור השוטפים את ישראל באופן מתמשך מאז היווסדה, ולצערנו גם בימינו. אחד הפתרונות שמצא המחוקק למאבק בטרור הוא תיקון לחוק האזרחות, המסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים לשלול את אזרחותם של מי שהורשעו בביצוע פעולות טרור.

על הסדר חוקי זה נמתחה ביקורת מצד גורמים שונים, וביניהם ארגוני זכויות אדם כגון האגודה לזכויות האזרח בישראל. עיקר הביקורת נגע לכך שבעקבות המהלך של שלילת האזרחות, מי שאזרחותם תישלל עלולים להיוותר חסרי אזרחות. באופן עקרוני, לא קיים הסדר מקביל בעולם המאפשר זאת. האגודה לזכויות האזרח אף עתרה נגד החוק בפני בית המשפט, והגיעה עד לבית המשפט העליון עם עתירתה. בחודש יולי 2022 פסק בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של 7 שופטים, כי ההסדר החוקי המאפשר שלילת אזרחי חוקתי ואינו פוגע בזכויות אדם באופן בלתי מידתי. להלן נסביר על ההסדר ועל פסק הדין בהרחבה.

מה קובע החוק בנושא?

למעשה, כבר במתכונתו המקורית של חוק האזרחות משנת 1952 היה הסדר חוקי המסמיך את שר הפנים לשלול אזרחות בעילה של הפרת אמונים למדינת ישראל. עם זאת, סמכות זו טרם הופעלה עד לאחרונה. החוק במתכונתו הנוכחית מסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים לבטל אזרחות ישראלית של אדם, במספר סיטואציות. אחת מאותן סיטואציות היא כאשר אותו אדם שמתבקש ביטול של אזרחותו עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל. התנאי המרכזי לקבלת בקשת שר הפנים על-ידי בית המשפט הוא כי כתוצאה משלילת האזרחות לא ייוותר מי שאזרחותו נשללה ללא אזרחות אחרת. לחלופין, ככל שאותו אדם ייוותר ללא אזרחות כתוצאה מהמהלך, נדרש כי שר הפנים יעניק לו רישיון ישיבה בישראל.

בית המשפט העליון קבע: ההסדר המאפשר שלילת אזרחות ממי שביצעו פעולות טרור חוקתי

כאמור, על רקע הביקורת נגד החוק, הוגש בבית המשפט העליון ערעור נגד הליך שבמסגרתו נשללה אזרחות של מחבל מורשע על פי החוק. בית המשפט העליון דן בערעור במאוחד עם ערעור שהוגש על-ידי שר הפנים נגד אי שלילת אזרחות של מחבל מורשע אחר. בפסק דינו, בית המשפט העליון אמנם קיבל את הערעור וביטל את שלילת האזרחות, ולצד זאת דחה את ערעור שר הפנים נגד שלילת האזרחות, כך שבפועל התוצאה היא כי בשני המקרים לא תישלל אזרחות המחבלים המורשעים. ואולם, לצד זאת קבע בית המשפט העליון קביעה עקרונית, לפיה החוק אינו פוגע בזכויות אדם באופן ההופך אותו ללא חוקתי. קביעה זו התקבלה פה אחד על-ידי 7 השופטים בהרכב הערעור המורחב.

בית המשפט קבע כי על אף המתח שקיים עם הוראות בדין הבינלאומי וביחס להסדרים מקבילים במדינות אחרות בעולם (אשר באף אחת מהן לא קיים הסדר השולל אזרחות באופן שהופך אדם למשולל אזרחות לחלוטין), ועל אף החשיבות של הזכות החוקתית לאזרחות, התכלית המשפטית שעומדת מאחורי החוק – הצגת מסר של התנערות של המדינה ממי שהפרו חובות אמונים בסיסיות כלפיה – ראויה. בית המשפט הכיר בצורך להגשים את מטרה זו באמצעות החוק. בית המשפט הדגיש, עם זאת, כי היות ההסדר החוקי מידתי תלויה בכך שהמעמד החלופי של מי שאזרחותם תישלל יהיה מעמד של תושבות קבע. מעמד בדרגה נמוכה יותר, כגון תושבות ארעית, יהפוך את ההסדר החוקי לבלתי מידתי, וכתוצאה מכך ניתן יהיה לבטלו עקב אי חוקתיות.

שלילת אזרחות ממי שהורשעו במעשה טרור – עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ומשפט מינהלי

לסיכום, ההסדר החוקי עליו פירטנו לעיל ואשר מאפשר שלילת אזרחות ממי שהורשעו במעשה טרור חוקתי. יש להניח כי הליכים נוספים העוסקים בשלילת אזרחות יובאו בפני בית המשפט בעתיד הקרוב. אם יש לכם כל שאלה בנושא, תוכלו ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני הגירה לישראל ובכמשפט מינהלי, ובייצוג לקוחות בעתירות מינהליות, ערעורים מינהליים והליכים בפני משרד הפנים וכל הערכאות המינהליות והמשפטיות בישראל. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top