Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שימוע במשרד הפנים – עצות עורך דין הגירה לישראל

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

במאמר זה עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל במשרדנו – משרד עורכי דין בירושלים ובתל-אביב, יסביר את הליך הראיון במשרד לשכת האוכלוסין וההגירה, מה לצפות לפני שימוע במשרד הפנים, כיצד ניתן להתכונן לראיון בפני פקידי משרד הפנים, ומה חשוב לדעת.

שימוע במשרד הפנים

מעמדם החוקי של אזרחים זרים בישראל נקבע על ידי חוקי ההגירה לישראל, אשר מופעלים מן הכוח אל הפועל על ידי עובדי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה לישראל, במשרדי הפנים ברחבי הארץ. נוהלי משרד הפנים השונים בדרך כלל קובעים כי פקידי משרד רשות האוכלוסין וההגירה חייבים ליתן למבקשי שירות שימוע. כלומר; הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בעל פה באמצעות ראיון טרם קבלת החלטה בעניינם. ראיון בפני פקידי משרד הפנים נקרא שימוע במשרד הפנים. יש לשים לב כי הזכות לשימוע קיים בנוהלים שונים של משרד הפנים. בין עם מדובר בהליך פתיחת תיק חיים משותפים עבור בני זוג נשואים או ידועים בציבור, או החלטה בנושא עלייה לישראל, או קבלת מעמד חוקי בישראל על בסיס נוהל משרד הפנים אחר, הרי שהזכות לקבל שימוע במשרד הפנים מעוגן בנוהלי משרד הפנים.

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה – שימוע במשרד הפנים

חוקי ההגירה לישראל מנוסחים באופן כללי ולא מתייחסים לכל המקרים הפרטניים של הגירה לישראל, לכן נוהלי משרד הפנים הם שקובעים את הליך הטיפול הספציפי של פקידי משרד הפנים בבקשות שונות לקבלת אשרות שהייה בישראל. נוהלי משרד הפנים קובעים את המסגרת החוקית בה פקידי משרד הפנים רשאים לפעול. חשוב לדעת כי קיים נוהל ספציפי לגבי הליך קיום ראיונות בפני פקידי משרד הפנים. הנוהל קובע במפורש כי שימוע במשרד הפנים הוא כלי חשוב עבור פקידי רשות ההגירה בישראל בעת קבלת החלטות בתיק מסוים. השימוע במשרד הפנים מתקיים במשרדי לשכת האוכלוסין וההגירה בלבד, על מנת לשמור על הפרטיות של המרואיינים ככל האפשר. הראיון מתקיים בצורה של שאלות ותשובות. פקידי משרד הפנים שואלים את השאלות הרלבנטיות ואילו המרואיינים משיבים את התשובות. יש לציין כי פקידי רשות ההגירה נדרשים לתת למרואיינים אפשרות הוגנת לענות על השאלות שנשאלו. פקידי משרד הפנים הם שרושמים את פרוטוקול הראיון. בסוף השימוע במשרד הפנים מקבלים המרואיינים הזדמנות לעבור על הפרוטוקול, ונדרשים לחתום עליו לאחר שאישרו את תוכן פרוטוקול הראיון. על פי נוהל קיום ראיונות במשרד הפנים, זכותם של המרואיינים לקבל את פרוטוקול השימוע במשרד הפנים, על פי בקשתם.

מה המטרה של ראיון במשרד הפנים?

נוהל קיום שימוע במשרד הפנים פורסם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים בשנת 2009, אולם הזכות של אדם הרואה עצמו נפגע על ידי רשות שלטונית לקבל לשימוע על ידי הרשות, טרם קבלת החלטה בעניינו, מעוגנת במשפט הישראלי מזה שנים רבות. פסיקות של בתי המשפט בישראל, לרבות בית המשפט העליון בנושא שימוע במשרד הפנים הצביעו על שלוש סיבות עיקריות למתן הזכות לאדם להשמיע את קולו באמצעות שימוע לפני קבלת החלטה בעניינו;
ראשית, הזכות לשימוע מגביר את האמון של הצד שנפגע במערכת, מפני שהוא יודע כי קיבל הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו.
שנית, הזכות לשימוע במשרד הפנים מגביר את האמון של הציבור בשלטון החוק במדינה באופן כללי.
שלישית, הזכות לשימוע מעניק הזדמנות לפקידי משרד הפנים לשמוע את קולו של האדם הספציפי ואת טענותיו ממקור ראשון, בעל פה.

מה חשוב לדעת טרם שימוע במשרד הפנים?

האם וכיצד ניתן להכין את עצמך לראיון במשרד הפנים? לפני שימוע במשרד הפנים חשוב לעבור על עובדות המקרה הספציפיות, על מנת לא להתבלבל בקשר לטענות עובדתיות. בדרך כלל לא קשה לזכור את הטענות העובדתיות, מפני שהם נוגעים לחייו של אותו אדם שעובר שימוע, אולם בכל זאת כדאי לעבור על תאריכים, מקומות ושמות חשובים. בכל מקרה, באם קורה כי המרואיין אינו זוכר תשובה לשאלה מסוימת, עדיף לומר שלא זוכרים מאשר לתת תשובה שגויה. כמו כן, כדאי להביא טענות משפטיות בסוף השימוע אשר עשויים להשפיע על פקידי משרד הפנים לקבל החלטה חיובית במקרה.

הזכות לקבל ליווי משפטי במהלך ראיון במשרד הפנים

שימוע במשרד הפנים עלול לעורר חשש אצל מרואיינים, לכן כדאי לדעת כי זכותכם לקבל ליווי משפטי לראיון. עורך דין אינו רשאי כמובן לענות על תשובות לשאלות במקום המרואיין. למרות זאת, סיוע של עורך דין הגירה לישראל במהלך ראיון במשרד הפנים, עשוי לסייע מכמה בחינות;
ראשית, עורך דין הגירה לישראל אשר נוכח במהלך הראיון יכול להרגיע את המרואיין ולהוסיף לו ביטחון להשיב על השאלות.
שנית, עורך דין 
אשר בקיא בנהלי משרד הפנים וחוקי הגירה לישראל יכול להעלות טענות משפטיות בסוף השימוע,
שלישיתעורך דין יכול, במקרים חריגים, לקטוע את הראיון באם פקידי משרד הפנים שואלים שאלות לא רלבנטיות או לא חוקיות, או לא מעניקים למרואיין הזדמנות סבירה להשיב על השאלות.

לסיכום, היוועצות עם עורך דין הגירה לישראל מומלץ טרם שימוע במשרד הפנים אם בוחרים להיעזר בסיוע משפטי בשימוע או באם מבקשים הכנה מראש לראיון במשרד הפנים בלבד.

עורכי דין הגירה לישראל

אם יש לכם שאלות לגבי ראיון במשרד הפנים או שאתם רוצים ליווי משפטי או ייעוץ טרם שימוע במשרד הפנים, צרו קשר עם משרדנו:

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top