Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישיון נהיגה זר בישראל

Joshua Pex

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

האם אפשר לנהוג בישראל עם רישיון נהיגה של מדינה אחרת?

האם רישיון נהיגה זר מאפשר לאזרח זר לנהוג בישראל? עו"ד יהושע פקס ממשרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי הגירה והכניסה לישראל, ועונה למבקרים ומהגרים לישראל בשאלות הנוגעות לחוקי ישראל ובעיות משפטיות, בין השאר בפניות מול משרד הפנים.

נהיגה בישראל עם רישיון נהיגה זר

משרד התחבורה מאפשר לבעל רישיון נהיגה תקף (עם וותק של 5 שנים לפחות) ממדינה זרה לנהוג בתחומי ישראל במשך 12 חודשים מרגע כניסתו לישראל. החוק מאפשר לתיירים או לעובדים זרים לנהוג בלי לדאוג בנוגע להמרת רישיון נהיגה.

רישיון נהיגה זר בישראלמבקרים אשר נכנסים ויוצאים מישראל  יכולים לנהוג ברישיון הזר במשך שנה נוספת, במידה ושהו בחו"ל במשך פרק זמן מסוים לאחר הביקור הקודם בישראל. לדוגמה, במידה ותייר יבקר בישראל פעמיים בישראל ללא שיעברו שלושה חודשים רצופים בין הביקורים, לא יוכל לנהוג בישראל עם רישיון הנהיגה הזר. עולים ואזרחים ישראלים החוזרים משהייה ארוכה בחו"ל, במידה ויחזרו לחו"ל, יוכלו להמשיך ולנהוג בישראל עם הרישיון הזר רק  אם שהו בחו"ל במשך שנה רצופה.

בכל מקרה, רישיון הנהיגה הזר צריך להיות תקף לפי חוקי ישראל – מתאים לסוג הרכב בו נוהג המבקר ומונפק בצורה תקפה במדינת המוצא.

מי חייב להמיר את רישיון הנהיגה הזר לרישיון נהיגה ישראלי?

כל המתכוון לשהות בישראל מעל לשנה, או לחליפין, תייר אשר יוצא ונכנס תקופות לישראל, נדרש להמיר את רישיון הנהיגה הזר אם ברצונו לנהוג בישראל. עולים, תושבים ארעיים או עובדים זרים יכולים להמשיך לנהוג ברישיון זר במשך שנה, ולהמיר באותו זמן הנוח להם. בכל מקרה, במידה ועברה שנה והרישיון הזר לא הומר (או שמחזיק הרישיון אינו עומד בתנאיי ההמרה מטה), מחזיק הרישיון לא יהיה רשאי לנהוג בישראל, אף אם הרישיון הזר בתוקף. במידה וירצה לנהוג, עליו להוציא רישיון נהיגה, בדיוק כמו כל נהג הרוצה רישיון חדש – הוא יידרש לעבור שיעורי נהיגה, מבחן תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי.

מבקשי מקלט כלל אינם זכאים לקבלת רישיון נהיגה ישראלי במידה ולא קיבלו מעמד כתושב (אשר רוב מבקשי המקלט לא יקבלו לעולם).

פרק הזמן להמרת רישיון נהיגה זר:

תייר או אזרח ישראל החוזר לארץ יוכל להמיר את רישיון הנהיגה הזר עד לשנה מיום כניסתו לישראל. בדיוק כמו בשימוש ברישיון נהיגה זר, יציאה לחו"ל אינה מחדשת את פרק הזמן בו ניתן להמיר את הרישיון. אף מעבר לכך, אזרח ישראל שהוציא רישיון בחו"ל יוכל להמירו אך ורק אם שהה בחו"ל לפחות במשך שישה חודשים רצופים לפני החזרה לישראל.

עולה חדש יוכל להמיר רישיון זר לרישיון נהיגה ישראלי במשך שלוש שנים מעלייתו לישראל. כפי שניתן להבין, ניתן להמיר רישיון זר אף לאחר שאין אפשרות לנהוג בישראל עם רישיון זה.

תוקף הרישיון המומר של תייר הוא 6 חודשים או תום האשרה, המוקדם מבניהם. תוקף רישיון של עולה או תושב חוזר הוא 10 שנים. תושבי ישראל שיצאו מארץ לתקופה ארוכה יכולים להגיש בקשה לחידוש רישיון נהיגה ישראלי בעודם בחו"ל.

תוקף הרישיון של עובד זר הוא 5 שנים או תום האשרה, המוקדם מביניהם. מידה והונפק לעובד הזר רישיון נהיגה קודם, מעסיק או נציג של המעסיק יכולים להגיע למשרד הרישוי, עם ייפוי כוח ודרכון העובד, ולחדש את הרישיון לחמש שנים.

כדי להמיר את הרישיון הזר יש :

להמרת הרישיון, יש צורך להמציא את רישיון הנהיגה הזר (במידה והרישיון בשפה שאינה אנגלית, יש לצרף תרגום לעברית או אנגלית) מסמך מזהה בתוקף (ת"ז או דרכון), תעודת עלייה (לעולה) וויזה התקפה לפחות לשלושה חודשים. להגיע לתחנת צילום המורשית על ידי משרד התחבורה, להציג בתחנה את מסמכי הזיהוי, ולקבל טופס רש"ל 18 ("טופס ירוק"). עם הטופס, הממולא כראוי, והמסמכים המפורטים מעלה יש להגיע לאגף ההמרות במשרד הרישוי. לאחר קבלת הבקשה, יקבע מועד למבחן שליטה.

 מהו מבחן שליטה?

מבחן מעשי שאורך כ15 דקות. הנבחן נדרש להראות שליטה ברכב והתמצאות בחוקי התנועה של ישראל. עלות המבחן (נכון ל2018) היא 68 ש"ח. ניתן לחזור על המבחן פעם אחת, אך הנכשל פעמיים יידרש לעבור מבחן עיוני ומעשי רגיל.

לקבלת מידע ועזרה משפטית ניתן ליצור קשר עם משרדנו :

המרת רישיון נהיגה זר

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected] 

צרו קשר

Scroll To Top