Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום נישואין שנערכו מחוץ לצרפת

Law office

Pazit Oz

עורכי דין מקצועיים ואנושיים. נותנים מענה גם במצבי חירום.ממליצה בחום!

מדוע חשוב לבקש רישום של נישואין שנערכו מחוץ לצרפת?

כאשר צרפתים מתחתנים מחוץ לצרפת יש לנקוט בצעדים מסוימים לצורך הכרה בנישואין בצרפת. כדי שנישואין שנערכו מחוץ לצרפת יוכרו על ידי כל הצדדים, לרבות צד שלישי, יש לבצע רישום נישואין במרשמי המעמד האזרחי. רישום זה חשוב להליכים מנהליים רבים כמו רישום ילדים במרשם המעמד האזרחי וכו'. ללא רישום זה, נישואין שנערכו מחוץ לצרפת אינם תקפים לפי החוק הצרפתי, ובני הזוג לא נחשבים נשואים. לפיכך, אם אחד מבני הזוג אינו צרפתי, הוא אינו יכול לתבוע אזרחות צרפתית עד שיתבצע הליך רישום הנישואין.

רישום נישואין

מהם הצעדים שעליך לנקוט כדי שנישואיך שנערכו מחוץ לצרפת יוכרו על ידי החוק הצרפתי?

כדי לבקש רישום הנישואין במרשמי מעמד אזרחי בצרפת, יש לפנות לשגרירות או לקונסוליה הצרפתית. שם יונפק ספר המשפחה (Livret de famille) לבני הזוג בתום הליך רישום הנישואין.

כיצד מתנהל ההליך?

על בני הזוג להכין תיק מסמכים שאותו יציגו בפני השירותים הקונסולריים.

על התיק לכלול:

  • טופס הבקשה שמולא כדין. ניתן לקבל טופס זה בקונסוליה או בשגרירות הצרפתית
  • מסמכים תומכים כגון:

תעודת נישואין

– עותקים של תעודות הלידה של כל אחד מבני הזוג

– צילומי כל הדפים של דרכוני כל אחד מבני הזוג

– תעודת יכולת משפטית להינשא ( Certificat de capacité de mariage), או "מצב משפחתי" בישראל, אם התבקשה

לפני הנישואין

יש לאסוף את כל המסמכים ולהכין את התיק בהקפדה יתרה. עם הגשת תיק זה המחלקה הממונה תבדוק האם הבקשה מתקבלת.

לאחר בדיקת התיק, השירותים הקונסולריים עשויים להחליט על:

  • רישום הנישואין
  • קיום שימוע עבור בני הזוג
  • סירוב רישום הנישואין

אישור רישום הנישואין

במקרה שהשירותים האחראים מאשרים את רישום הנישואין, הודעה נמסרת למבקש בדואר. המכתב מציין גם את התאריך בו ניתן להגיע לשירותים הקונסולריים לאסוף את "ספר המשפחה" (רישום אוכלוסין ספציפי לבני המשפחה) וכן את תעודת הנישואין הצרפתית. רישום הנישואין כרוך גם ברישום אזכורי שוליים בתעודת הלידה.

כאשר המנהל מחליט לשמוע את בני הזוג, בני הזוג נקראים לריאיון.

דיון זה מוכרע במקרים הבאים:

  • במקרה של נישואין שבו התבקשה תעודת יכולת משפטית להינשא, במיוחד כאשר "אלמנטים חדשים המבוססים על ראיות חמורות מראים כי הנישואין עלולים להתבטל," בכפוף לסעיף 171-8 לחוק האזרחי.
  • במקרה של נישואין שבו לא היה צורך בתעודת מצב משפחתי, אך לרשות המוסמכת יש "מידע הקובע כי תוקף הנישואין אינו עומד על הפרק באותה עת על פי סעיפים 146 ו-180", בהתאם לסעיפים 171-7 לחוק האזרחי.

בתום דיון זה ההחלטה שהתקבלה נמסרת לבני הזוג. המנהל יכול לבחור בין אם להמשיך ברישום ובין אם להתנגד לכך.

סירוב רישום נישואין

אם רישום הנישואין נתקל בסירוב, בני הזוג מקבלים הודעה. על החלטה זו ניתן לערער על ידי פנייה לבית המשפט העליון בעיר נאנט (Nantes) לבחינת המקרה מחדש. בית המשפט העליון יכול להחליט לטובת רישום הנישואין או להעביר את התיק לתובע הציבורי של נאנט, שיכול לבטל את הנישואין במקרה של מרמה או אי תקינות.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי הגירה ובעל ניסיון רב בליווי לקוחות בתהליך קבלת אזרחות.

משרדנו עומד לרשותכם בכל הקשור לבניית התיק, להגשת המסמכים ובכל צעד הכרחי אחר בלי שתתייגעו בהליכים הבירוקרטיים. נשמח לשתף אתכם בניסיוננו ובמומחיותנו. צרו איתנו קשר – נוכל להיפגש במשרדינו בירושלים או בתל אביב על פי העדפותיכם או להעניק ייעוץ טלפוני / בסקייפ / זום.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top