Skip to content

רישום ילדים כאזרחים בריטים

Avatar

Eran

שלום פישר:
״ברצוני להודות לכם על העזרה והמסירות, על העבודה המיקצועית, הסבלנות והנחישות למרות כל הקשיים הבירוקרטיים בהם נתקלנו במשך התהליך. עזרתם לי מאד ואני חייב לכם תודה ענקית״

אזרחות בריטית לילדים להורים בריטיים שנולדו מחוץ לאנגליה

כידוע, חוקי האזרחות הבריטים מורכבים מאוד וקשה לפעמים לדעת אם אדם הוא אזרח בריטי או לא. במקרים רגילים, אדם שנולד באנגליה להורים בריטים הוא אזרח בריטי. גם אדם שנולד מחוץ לאנגליה להורה בריטי, שנולד באנגליה או עבר תהליך רישום או התאזרחות, הוא אזרח בריטי. אבל יש מקרים בהם אדם נולד מחוץ לאנגליה להורה בריטי שנולד מחוץ לאנגליה. במקרה כזה הוא אינו אזרח בריטי אלא אם כן הנסיבות מאפשרות לו להפוך או להירשם כאזרח בריטי.

שתי אפשרויות רישום ילדים כאזרחים בריטים

לפי סעיף 3(2) וסעיף 3(5) לחוק האזרחות הבריטי (1981) ילד שנולד מחוץ לאנגליה להורה בריטי והוא אינו אזרח בריטי מלידה יכול להירשם כאזרח בריטי אם: ההורה הבריטי שלו גר באנגליה שלוש שנים לפני הולדתו או שאותו אדם גר כילד ביחד עם הוריו שלוש שנים באנגליה. אם הנסיבות של חייו של אותו אדם עונות על אחד מהתנאים הללו, הוא יכול להגיש בקשה לרישום כאזרח בריטי.

רישום ילדים מאומצים

דוגמא נוספת לנסיבות בהן אפשר לרשום ילד כאזרח בריטי היא מקרה בו אזרח בריטי שנולד או התאזרח באנגליה, המתגורר מחוץ לאנגליה מאמץ ילד. במקרה כזה אפשר לרשום את הילד המאומץ כאזרח בריטי לפי סעיף 1(3) לחוק האזרחות הבריטי (1981) אם האימוץ נעשה בהתאם לחוקי האימוץ של אמנת האג.

הגשת בקשת רישום ילדים כאזרחים בריטים

את הבקשה שולחים בצרוף מסמכים המוכיחים את העובדות הללו ובצרוף אגרה בסך  £1012  למשרד הפנים הבריטי. הטיפול בבקשה יכול לקחת עד שישה חודשים ואם הבקשה מאושרת, שולח משרד הפנים הבריטי תעודה המאשרת את אזרחותו של הילד. עם התעודה הזאת יכול הילד בכל שלב בחייו להגיש בקשה לדרכון בריטי.

חשוב לציין שתהליך רישום כזה חייב להתבצע לפני הגעתו של הילד לגיל שמונה עשרה, לא ניתן להגיש בקשה לרישום כאזרח בריטי לאחר שהילד הגיע לגיל 18.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות בקשר להגשת בקשת רישום ילדים כאזרחים בריטים או אם אתם צריכים עזרה בהגשת הבקשה אתם מוזמנים לפנות אלינו. התקשרו כדי לקבוע שיחת ייעוץ בירושלים או בפתח תקווה עם עורך דין הגירה לאנגליה.

רישום ילדים כאזרחים בריטים

 

צרו קשר  >

03-3724722     055-9781688

 

 

צרו קשר

Scroll To Top