Skip to content

קשרים רומנטיים במקום העבודה – מה קובע החוק?

Avatar

Michael Decker

קשרים רומנטיים במקום העבודה מהווים סוגיה מורכבת מבחינה משפטית, בהיותם תלויי סיטואציה. קיימים מקרים בהם קשרים הינם לגיטימיים ותקינים מבחינה חוקית ואתית, בעוד שבמקרים אחרים מדובר בעבירה על החוק. לאור מורכבות הסוגיה, במאמר זה תמצאו הסבר על המצב המשפטי – אלו קשרים אסורים ואלו יכולים להיות מותרים.

בכל שאלה מתחום דיני העבודה, תוכלו לפנות אל המומחים ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש. המשרד מספק ללקוחותיו מענה משפטי מקיף בנושאים כגון זכויות עובדים, חובות מעסיקים, חוזי עבודה, פיצויי פיטורים ועוד.

החוק אינו אוסר באופן גורף על קשרים רומנטיים במקום העבודה 

קשרים רומנטיים במקום העבודהקשרים רומנטיים בעבודה הינם נפוצים למדי, ולמעשה הדבר הגיוני מאוד. מקום העבודה המודרני מהווה המקום בו מבלים העובדים את רוב שעות היום. מטבע הדברים נרקמים במסגרת זאת קשרים חברתיים, ואף רומנטיים. לא מעט מקומות עבודה אף מעודדים זאת, ומתגאים במספר הקשרים הזוגיים שנוצרו בין עובדי החברה. 

חרף זאת, חשוב לדעת כי קיימים מצבים בהם עצם קיום הקשר הרומנטי במקום העבודה, או השלכותיו, מהווים עבירה על החוק. הדבר תלוי סיטואציה, ולעתים הדברים אינם כה ברורים. עולה השאלה כיצד ניתן להכריע האם קשר מסוים הינו מקובל. להלן נציג מספר סיטואציות מרכזיות בהן הקשר אינו תקין מבחינה חוקית, או עלול להיחשב ככזה.

יחסי מרות

אין ספק כי קיום יחסי מרות מהווה הדוגמה השכיחה ביותר של קשרים רומנטיים במקום העבודה המעלים בעיות מבחינה משפטית, והעלולים אף להיחשב כהטרדה מינית. הכוונה אינה רק לקשר בין מנהלים ובין מי שכפופים אליהם ישירות. ההגדרה המשפטית שלהם רחבה, ובוחנת אלמנטים כגון ותק, כפיפות היררכית, הפרשי גיל וכיו״ב. בשנים האחרונות עלו לכותרות לא מעט מקרים של יחסי מרות אסורים בקרב מנהלים בכירים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. 

קיימת חובה ליידע את המעסיק בדבר קשר רומנטי בין עובדים במצב של יחסי המרות, כפי שנקבע בשורת פסקי דין. מרגע שנודע למעסיק על הקשר בנסיבות של יחסי המרות, יש לפעול למניעת חשש מפני יחסים של ניצול או הטרדה. הדבר יכול להיעשות בדרך של שינוי תפקיד הכפופים, העברתם למחלקה אחרת או יצירת שינוי ארגוני אחר המפיג את החשש הנ״ל. יש לציין כי כל עוד מתקיימים בפועל יחסים בין בכיר/ה ובין כפוף/ה, הם נחשבים כיחסי מרות ועל הבכיר/ה להוכיח את כנותם.

מדיניות פנימית במקום העבודה

מקומות עבודה רבים קובעים כללים פנימיים ומגדירים בצורה מפורטת את גבולות המותר והאסור בכל הנוגע ליחסים רומנטיים במסגרתם. הכללים הפנימיים יכולים להוסיף על הקבוע בחוק, אך לא לגרוע ממנו. לדוגמה, לא ניתן לקבוע כי קשר רומנטי במצב של יחסי מרות יהיו מותרים במקום העבודה. לעומת זאת, ניתן לקבוע מצבים נוספים אשר ייחשבו כקשרים רומנטיים פסולים. מדובר בתחום אפור, שכן יש להיזהר מפני מניעת זכויות לגיטימיות של העובדים. לכן ראוי כי המדיניות תיקבע תוך הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני עבודה. 

קשרים רומנטיים בגופים ציבוריים

קשרים רומנטיים נפוצים גם במקומות עבודה מטעם המדינה. עם זאת, במקרים אלה הדבר עלול לפגוע בתדמית השירות הציבורי אף אם הקשרים נעשו בהסכמה וללא ניצול יחסי מרות. לפיכך, נקבעו הוראות ייחודיות לעניין זה בתקנון השירות הציבורי (התקש״ר). פעולות בניגוד להוראות התקשי״ר עלולות להיחשב כעבירות משמעת ולהוביל להעמדה לדין משמעתי.

קשרים רומנטיים שהסתיימו

לא פעם קורה שקשר רומנטי שנוצר בין קולגות במקום העבודה מסתיים ואחד הצדדים ממשיך לחזר. במקרים בהם מובהר מן הצד השני כי הדבר אינו מוסכם אך החיזורים נמשכים, הדבר עלול לעלות כדי הטרדה מינית במקום העבודה. על דרכי טיפול בהטרדה מינית במקום העבודה פירטנו בהרחבה במאמר נוסף אשר התפרסם באתר משרדנו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, קשרים רומנטיים במקום העבודה מצויים במקרים רבים בתחום האפור מבחינה משפטית. חשוב לפעול בהתאם להוראות החוק והכללים הפנימיים במקום העבודה, בין אם מדובר במגזר הפרטי ובין אם במגזר הציבורי. בכל שאלה או סוגיה העולה בהקשר זה, תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, ועורך דין מומחה לדיני עבודה ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בנושא.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top