Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פטור ממס על הפקדות ורווחי קרן השתלמות – איך זה עובד?

Michael Decker

רותי ויגודסקי

אנו נעזרנו בשרותי משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש, לתרגום תעודות לגרמנית ולקבלת אפוסטיל. עובד המשרד סשה טיפל בבקשתנו באדיבות ובמסירות. תעודה אחרונה נמסרה בזמן סגר הקורונה. סשה עשה מאמץ עילאי על מנת שנוכל לקבלה בזמן ועל זאת אנו מודים לו. רותי ואמנון ויגודסקי

פטור אפשרי ממס על רווחי קרן השתלמות מהווה אחת הסיבות העיקריות שבגינן הקרן היא כלי כה מוצלח לחיזוק שביעות רצון העובדים במקום עבודתם. באילו תנאים פטור זה יינתן? במאמר זה יסביר עו״ד מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה, על כל מה שחשוב לדעת בנושא.

בכל שאלה הנוגעת לדיני עובדה, תוכלו להתייעץ עם המומחים ממשרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב. לעורכי הדין מהמשרד התמחות בדיני עבודה וניסיון רב במתן ייעוץ וליווי משפטי עבור מקומות עבודה ועובדים, בנושאים כגון תנאי עבודה, יחסי עובד-מעסיק, מיסוי שכר וקרנות עובדים ועוד.

הסבר כללי על קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה למעשה קופת חיסכון, אשר נועדה במקור למימון הכשרות מקצועיות ולימודי המשך. עם זאת, השימוש העיקרי אשר נעשה בה בפועל כיום הינו לצורך חיסכון לטווח של שנים ספורות, בעיקר עבור עובדים שכירים (אף שקיימות קרנות השתלמות גם לעצמאים). היתרון המרכזי שלה מבחינה זו הוא שכיום מדובר באפיק החיסכון היחיד מסוג זה שהינו פטור ממס.

פטור ממס על הפקדות ורווחי קרן השתלמות - איך זה עובד?

תנאים לצורך קבלת פטור ממס על הפקדות ורווחי קרן השתלמות

פקודת מס הכנסה קובעת כי ככלל, יש למסות כל הכנסה של עובדים. עם זאת, הפקודה מאפשרת לקבל פטור על ההפקדות ורווחי הקרן, אף שמדובר בפועל בהכנסה. לצורך קבלת הפטור ממס, יש למלא שני תנאים מצטברים על פי הפקודה. התנאי הראשון נוגע להפקדות עצמן, ולפיו הגובה המקסימלי הפטור ממס שניתן להגיע אליו הוא סכום של 10%. מתוך סכום זה, המעסיק רשאי להפריש עד 7.5% משכר הברוטו של העובדים, והעובדים עצמם רשאים להפריש עד 2.5%. אם העובדים הפרישו פחות מכך לקרן, הפרשות המעסיק לצורך קבלת פטור ממס אינן יכולות להיות יותר מפי 3 מהפרשות העובדים.

התנאי השני נוגע למועד משיכת הכספים מהקרן. רק לאחר 3 שנים ממועד פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים ללא חיוב במס, ואך ורק לצורך מימון לימודים או השתלמויות (המטרות המקוריות לשמן נועדה הקרן). רק במידה ובמועד זה הגיעו העובדים לגיל פרישה, הם יוכלו למשוך את הכספים לטובת כל מטרה אחרת. 

לאחר 6 שנים ממועד פתיחת הקרן ניתן למשוך כספים מקרן ללא כל הגבלה על מטרת המשיכה. נדגיש כי התנאים הנ״ל תלויים זה בזה. משמעות הדבר היא שמשיכת הכספים לפני הזמן תביא לחיוב במס הן על המשיכה והן על הרווחים מהפרשות המעסיק שנצברו בקרן (והיו פטורים ממס עד למועד המשיכה. 

מקרים בהם הפטור יינתן אף על הפקדות בסכומים גדולים יותר

התנאים שציינו לעיל רלוונטיים למרבית העובדים השכירים, אך קיימים תנאים שונים למגזרים מסוימים. למשל, לעובדי הוראה יש פטור גדול יותר ממס עבור הפרשות לקרן השתלמות, בהתאם להוראות תקנון שירות עובדי ההוראה. עבורם, ניתן להפריש סכום מקסימלי של עד 12.6% ממשכורת העובדים (8.4% מתוכם על-ידי המעסיק ו-4.2% על-ידי העובדים.

האם ניתן להפריש כספים מעבר לסכום המקסימלי המוכר לפטור ממס? ומה לגבי משיכת כספים לפני המועד?

ניתן בהחלט להפריש כספים מעבר לתקרת הפטור ממס אשר ציינו לעיל. ואולם, הפטור ממס לא יחול על הפרשות המעסיק העודפות לקרן, והם יחויבו במס לפי מדרגות. לגבי משיכת כספים לפני המועד, גם מכספים אלה יקוזז מס הכנסה לפי מדרגות מס. עם זאת, בעקבות משבר הקורונה קיים פטור ממס בתנאים מקלים על משיכת כספי קרן השתלמות לפני המועד. לאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו לזמנים מורכבים אלה, הקדשנו לכך מאמר נוסף אשר התפרסם באתר משרדנו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, קרן השתלמות מהווה תמריץ חיובי משמעותי עבור עובדים, ומומלץ כי מעסיקים ישקלו לחיוב לעשות בה שימוש. אם הנכם זקוקים לייעוץ בנושא, נשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה. המשרד מעניק ייעוץ וליווי למעסיקים ולעובדים במגוון נושאים וסוגיות משפטיות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top