Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קטינים נלווים של הורה זר שנשוי לאזרח ישראלי

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

מיהם קטינים נלווים? תיק חיים משותפים נפתח במשרד הפנים כאשר אחד מבני הזוג הוא ישראלי והשני הוא אזרח זר. פעמים רבות אבל בני זוג מכירים אחד את השני לאחר שחוו בעברם זוגיות נוספת ואף הביאו ילדים לעולם עם בן הזוג הקודם. כאשר בן הזוג הזר הנשוי לאזרח ישראלי הוא ההורה בעל המשמורת בפועל של הילדים מתעורר הצורך להסדיר את מעמדם של הקטינים הנלווים אשר מגיעים לישראל עם בן הזוג האזרח הזר.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בחוקי הגירה ועלייה לישראל. עורך הדין מיכאל דקר יסביר כיצד יש להסדיר את מעמדם בישראל של ילדים מנישואים קודמים או מערכת יחסים קודמת של האזרח הזר.

אישור ההורה האחר לעלייה \ שהייה של קטינים נלווים

במידה וההורה האחר (אשר אינו בזוגיות עם אזרח ישראל) בחיים ובעל חלק מהמשמורת על הילדים, יש לקבל את אישורו בטרם הסדרת מעמדם בישראל. אנו ממליצים לעבור על המאמר שלנו בנושא.

קטינים נלווים של הורה זר שנשוי לאזרח ישראלי

רק בני זוג נשואים יכולים להסדיר מעמדם של קטינים נלווים

ישנם שני נהלים עיקריים בכל הנוגע לפתיחת תיק חיים משותפים. האחד נוגע לפתיחת תיק חיים משותפים כאשר בני הזוג אינם נשואים. והשני נוגע לפתיחת תיק חיים משותפים כאשר בני הזוג נשואים.

חשוב מאוד לציין שניתן להסדיר את מעמדם של קטינים נלווים בישראל רק באמצעות הנוהל לפתיחת תיק חיים משותפים לבני זוג נשואים. בני זוג שאינם נשואים אינם יכולים להסדיר את מעמדם של ילדי בן הזוג הזר.

אפשרויות לנישואין אזרחיים מחוץ לישראל כאשר בני הזוג נמצאים בישראל

נושא זה יכול להוות בעיה כאשר בני הזוג נמצאים בארץ, שכן ההסתברות גבוהה שלבני הזוג לא תהיה אפשרות להינשא בתחומי המדינה. לבני זוג מדתות שונות (או מחוסרי דת) אין אפשרות להינשא במדינת ישראל, שכן לא קיים בה מוסד הנישואין האזרחיים.

ככלל – אם שני בני הזוג נמצאים בארץ, עדיף שבן הזוג הזר לא יצא מהארץ עד שלא יוסדר מעמדו. כאשר שני בני הזוג נמצאים בארץ ניתן להינשא באל סלבדור ללא נוכחות בני הזוג. כמו כן ניתן להינשא בפראגוואי בנוכחות אחד מבני הזוג בלבד.

התהליך להסדרת מעמדם של קטינים נלווים – המסמכים הנדרשים והתהליך לקבלת עמדת ההורה הנוסף

כעת, לאחר שהסברנו באילו נסיבות משפטיות אפשר להסדיר את מעמדם של קטינים נלווים בישראל, ולאחר שסיפקנו פתרונות למצבים שבהם בני זוג נמצאים בארץ אבל אינם ממלאים אחר התנאים הנדרשים, נסביר אודות התהליך הרלוונטי להזמנת קטינים נלווים, כפי שהוא מופיע בנוהל הרלוונטי להזמנת בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי.

המסמכים הנדרשים

בני הזוג נדרשים שניהם להגיע ללשכת משרד הפנים הרלוונטי לאזור מגוריהם ולהגיש בקשה עבור הקטין. אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • תעודת לידה מקורית של הקטין הנלווה, יחד עם חותמת אפוסטיל ובמידת הצורך גם מתורגמת (אם המסמך אינו בעברית או באנגלית);
  • דרכון זר של הקטין, התקף לשנתיים לפחות;
  • עמדת הורהו הנוסף של הקטין (כפי המפורט במאמר המקושר לעיל)

קטין נלווה מעל גיל 15

אם הקטין הוא מבוגר מגיל 15, ההורה המוזמן יצטרך להמציא הוכחות ולפיהן הקטין נמצא בחזקתו במשך שנתיים לפחות קודם להגשת הבקשה להסדרת מעמדו של הקטין הנלווה. ההוכחות יהיו הוכחות להחזקה בפועל, והוכחות להחזקה משפטית. אם לא יומצאו הוכחות כנדרש, אז תסורב הבקשה.

קטין נלווה מעל גיל 17.5

אם מלאו לקטין 17.5 שנים בעת הגשת הבקשה להסדרת מעמדו, תועבר הבקשה להחלטת מנהלת תחום אשרות וזרים במטה הרשות.

צרו קשר לקבלת עזרה בנושאי הגירה

משרדנו מתמחה בנושאי עלייה והגירה לישראל עבור אזרחים זרים ובני משפחתם. קבעו פגישה במשרד עורכי הדין בתל אביב או בירושלים לקבל סיוע בהגירתם של בני זוג זרים או ילדיהם. משרדנו עומד לשירותכם וישמח לעזור.

קטינים נלווים של הורה זר שנשוי לאזרח ישראלי

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top