Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קבלת שירות ברשות האוכלוסין באופן מקוון בלבד – עדכון משפטי חשוב

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

לאחרונה שינתה רשות האוכלוסין וההגירה את מדיניותה לעניין קבלת שירות בלשכות האוכלוסין, ובכלל זה קביעת תורים והגשת בקשות להסדרת מעמד עבור בני זוג זרים ובני משפחותיהם. בעקבות המדיניות החדשה, ניתן לקבוע תורים או להגיש בקשות באופן מקוון בלבד. נגד המדיניות החדשה הוגשה עתירה לבית המשפט, הנדונה בימים אלה. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו על המצב המשפטי והאפשרויות הקיימות בנושא.

קבלת שירות ברשות האוכלוסין באופן מקוון בלבד – עדכון משפטי חשוב

רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים היא הרשות העיקרית בישראל שעוסקת בבקשות להסדרת מעמד עבור אזרחים זרים השוהים בישראל או מעוניינים לחיות בה. במסגרת זאת, מי שמעוניינים להסדיר מעמד עבור עצמם, או עבור בני ובנות זוגם הזרים או בני משפחותיהם, נדרשים לקבוע תור לקבלת שירות באחת מלשכות האוכלוסין שמפעילה הרשות. האמור רלוונטי לקבוצות רבות, כגון עובדים זרים, מבקשי מקלט ואזרחים זרים המעוניינים באיחוד משפחות עם בני זוג ישראלים.

קיימת לא מעט ביקורת על הביורוקרטיה הכרוכה בהליכים המתנהלים מול רשות האוכלוסין וההגירה. בכלל זה, לא פעם קיים קושי לקבוע תורים לטיפול בחידוש אשרת שהות בישראל (ויזה). כך גם הליכים לאיחוד משפחות כרוכים בדרך כלל בתהליך מפרך, במסגרתו עשויים פקידי הרשות להציב לא מעט קשיים בפני אזרחים זרים המעוניינים לקבל מעמד בישראל. לביקורת זו מתווספת כעת ביקורת נוקבת, הנוגעת לכך שרשות האוכלוסין שינתה לאחרונה את מדיניותה לעניין קבלת שירות ברשות האוכלוסין. להלן נפרט על כך ועל הצעדים המשפטיים שננקטו בגין כך.

מדיניות הרשות העדכנית

כאמור, לאחרונה שינתה רשות האוכלוסין את מדיניותה בכל הנוגע לקבלת קהל בלשכות האוכלוסין. המדיניות החדשה מחייבת את מי שמעוניינים בקבלת תורים או ביצוע פעולות שונות, לעשות שימוש במערכת מקוונת באתר רשות האוכלוסין. אם בעבר ניתן היה לפנות אל הרשות באמצעים אחרים, כגון דואר, פקס או טלפון, הרי שכעת, ביצוע פעולות אלה מתאפשר באמצעות אתר הרשות בלבד. הרשות הביעה עמדה לפיה הדבר נועד לייעול השירותים ואף לקיצור זמני ההמתנה לתורים בלשכות הרשות עבור מי שמעוניינים לקבל ויזות ולהסדיר את מעמדם.

ביקורת וצעדים משפטיים נגד מדיניות הרשות

אף שהעקרון לפיו ראוי כי שירותים ממשלתיים יהיו נגישים באופן מקוון הוא מובן ואף חשוב, לא ניתן להתעלם מכך שרבים ממי שזקוקים לשירותי רשות האוכלוסין במסגרת הליכי קבלת ויזות והסדרת מעמד הם אזרחים זרים, המגיעים לא פעם מרקע סוציו-אקונומי נמוך. בהתאם, לא מעט מהם נעדרים יכולת לעשות שימוש במחשבים או אמצעים אלקטרוניים, בין אם משום שאין להם את הידע הנדרש או שאין ברשותם אמצעים כאלה. הדבר עלול להכביד על רבים הזקוקים לשירותי הרשות. מן הראוי היה, לכל הפחות, להותיר אפשרות חלופית עבור מי שאין באפשרותם להשתמש באמצעים אלקטרוניים לצורך קביעת תורים וקבלת שירותים מהרשות.

על רקע זה בדיוק הגישה בחודש יוני 2022 האגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה מינהלית בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים. בעתירתה טוענת האגודה כי מדובר במדינות מפלה כלפי אוכלוסיות חלשות. האוגדה מבקשת בעתירתה מבית המשפט כי יורה לרשות לשנות את מדיניותה ולהציע חלופות לפנייה לרשות באמצעות המערכת המקוונת באופן בלעדי, ובכלל זה אפשרות לפנייה באמצעות מערכת טלפונית, פנייה באמצעות דואר אלקטרוני, פנייה באמצעות פקס והגעה ישירה ללשכות הרשות וקבלת שירות שם. משרדנו, העוסק באופן שוטף בייצוג אזרחים זרים ובני משפחותיהם בהליכים לקבלת אשרות והסדרת מעמד, עוקב אחר העתירה וימשיך לעדכן בהתפתחויות בנושא.

קבלת שירות ברשות האוכלוסין באופן מקוון בלבד – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

במאמר קצר זה פירטנו על המצב הבעייתי, במסגרתו הוחלט כי קבלת שירות ברשות האוכלוסין יתאפשר באמצעות מערכת מקוונת בלבד, ועל העתירה שהוגשה לתיקון העיוותים שנוצרו כתוצאה מכך. אם יש לכם שאלות בנושא, או צורך בסיוע הנוגע לקבלת שירות מרשות האוכלוסין, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל ובייצוג של אזרחים זרים ומשפחותיהם, מבקשי מקלט ועובדים זרים בהליכי הסדרת מעמד בישראל. ניתן לפנות אלינו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top