נפגעי עבירה זכאים לתבוע פיצויים כספיים מהאחראים לנזקים בגין עבירות שנפגעו מהן. בחוק נקבעו מספר דרכים ומסלולים לקבלת פיצוי עבור נפגעי עבירה. חלקם קיימים במסגרת ההליך הפלילי, וחלקם דורשים הגשת תביעה אזרחית נפרדת על מנת לקבל פיצוי כספי. במאמר זה נפרט אודות המסלולים השונים ועל ההבדלים ביניהם.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי עבירה. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, לשם שמירה מיטבית על זכויותיהם כנפגעי עבירה. אנו מתמחים בייצוג נפגעי עבירה בתביעות אזרחיות בפני כל הערכאות המשפטיות. 

נפגעי העבירה אינם צד להליך הפלילי – אילו פתרונות עומדים לרשותם למרות זאת?

קבלת פיצוי כספי עבור נפגעי עבירהלעבירות פליליות ישנן בדרך כלל השלכות רוחב. מרבית העבירות הקבועות בחוק הישראלי נגרמות כלפי אדם אחר, וכוללות לפיכך קורבנות עבירה. נזקים לקורבנות העבירה עשויים להיות בדמות נזקים לרכוש (למשל, בעבירות פריצה, גניבה או השחתת רכוש), נזקי גוף (למשל, במקרים של עבירות מין ואלימות) ולעתים אף נזקים לחיי אדם (למשל, בעבירות המתה). הנזקים עשויים להיות מוחשיים, דוגמת כיסוי הוצאות רפואיות או הוצאות סיעוד, אך גם נזקים שאינם מוחשיים, כגון כאב וסבל שחוו הנפגעים כתוצאה מן העבירה. 

שיטת המשפט בישראל הינה כזו שבה ההליך הפלילי כנגד עבריינים מתנהל ככלל על ידי גורמי האכיפה של המדינה (ובראשם פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל). לפיכך, נפגעי העבירה אינם צד להליך הפלילי, והם אינם יכולים לתבוע פיצוי כספי במסגרת הליך זה. החוק הישראלי ער לבעייתיות הנוצרת במצב דברים זה, וכולל מספר דרכים לקבלת פיצויים כאמור:

תביעת פיצויים אזרחית של נפגעי עבירה:

מדובר במסלול העיקרי שאליו פונים נפגעי עבירה. לא נקבע עבורו בחוק גובה מקסימלי לסכום הפיצוי. לפיכך, הסכום מחושב לפי גובה הנזק. מסלול זה מאפשר לתבוע את מבצע העבירה, גם אם לא הורשע בהליך הפלילי או אם לא עמד לדין. בנוסף, ניתן לעתים לתבוע גורמים נוספים האחראים מלבד העבריינים עצמם, או בגין אירועים נוספים הקשורים לנזק שלא נכללו בכתב האישום. כך גם לעתים משפחתם וקרוביהם של נפגעי העבירה רשאית לתבוע פיצויים, למשל בעבירות המתה או במקרים מסוימים בהם הם ניזוקו נפשית.

פסיקת פיצויים במסגרת ההליך הפלילי:

על פי חוק העונשין, בית משפט אשר הרשיע נאשם בהליך פלילי, מוסמך לחייבו בפיצויים כלפי נפגעי עבירה שניזוקו בעקבותיה. סכום הפיצוי במקרה זה לא יעלה על 258,000 ש״ח. לאור כך שנפגעי העבירה אינם צד להליך, הפיצוי נפסק לפי שיקול דעת בית המשפט בלבד. 

החוק מבחין בין נפגעי עבירה בגירים ובין קטינים. לגבי נפגעי עבירה בגירים, אם העבריין שהורשע במשפט הפלילי לא שילם את הפיצויים עבורם, הגביה נעשית על ידי המדינה. נפגעי עבירה זכאים להיעזר בעורך דין במסגרת התנהלותם מול מרכז הגביה בעניין זה. לגבי נפגעים שהיו קטינים בעת התרחשות העבירה, הם זכאים לתשלום על חשבון סכום הפיצוי המלא בגובה 10,000 ש״ח. אם הסכום שנפסק גבוה מכך ולא שולם במועד, נדרש לפתוח בהליך הוצאה לפועל לשם גביית מלוא הסכום.

תביעה נגררת להליך הפלילי:

במקרה שבו ניתן פסק דין מרשיע נגד מבצע העבירה, ניתן להגיש תביעה נגררת, המהווה תביעה אזרחית במסלול מהיר יותר, משום שהיא מוגשת ככלל לאותו בית משפט שהרשיע את העבריין בהליך הפלילי. לכן התביעה אינה עוסקת בשאלת האחריות לביצוע העבירה, אלא מתמקדת בנזק שנגרם לנפגעי העבירה. עם זאת, המסלול מוגבל בזמן להגשתו ובמי שניתן לתבוע במסגרתו. למידע נוסף ראו מאמר הרחבה בנושא אשר פורסם באתר משרדנו

הדרכים שעליהן פירטנו לעיל הן הדרכים המרכזיות שהחוק מאפשר לשם קבלת פיצוי כספי עבור נפגעי עבירה. חשוב להכירן לעומק על מנת לבחור במסלול המיטבי. אם אינכם בטוחים כיצד נכון עבורכם לפעול בעניין גורלי זה, מומלץ להיעזר בעורך דין בעל מומחיות בתחום. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ותביעות אזרחיות

אם ברצונכם להבין מה זכויותיכם כנפגעי עבירה וכיצד תוכלו לתבוע פיצוי כספי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובפתח תקווה, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור נפגעי עבירה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

פיצוי כספי עבור נפגעי עבירה

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il