Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צירוף תובע בתביעה אזרחית

Joshua Pex
Joshua Pex

Maya Dan

אנשים מקסימים ומקצועיים!
ממליצה בחום!

מתי צירוף תובע בתביעה אזרחית אפשרי? לא פעם עלול לעלות צורך בהגשת תביעה על-ידי מספר תובעים. לעיתים צורך זה עולה תוך כדי ההליך. חשוב לדעת כי הכללים בנושא אינם מאפשרים צירוף תובע בכל מקרה שהוא, בייחוד כשהתביעה כבר הוגשה. תנאי לכך הוא שצירוף התובע נדרש לצורך הכרעה בתביעה ביעילות ובאופן מלא. במאמר זה יסביר על הנושא עורך הדין יהושע פקס, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

צירוף תובע בתביעה אזרחית

תביעות אזרחיות – הסבר כללי

תביעות אזרחיות בישראל עוסקות במגוון רחב של נושאים, לרבות תביעות בענייני חוזים ומשפט מסחרי, תביעות בנושא תאגידים (כגון חברות או שותפויות), דיני נזיקין (תאונות דרכים, רשלנות רפואית וכד׳), דיני נדל״ן, קניין רוחני (דוגמת סימני מסחר) ועוד. לא מעט תביעות עשויות לכלול עילות של יותר מתובע אחד. כך, למשל, במקרים של נתבע שגרם נזק למספר תובעים באותו אירוע, ייתכן כי כמה תובעים ירצו להגיש נגדו תביעה במשותף. כך גם עשויים להיות מקרים בהם יתעורר הצורך במהלך התביעה לצרף אליה תובעים מסוימים. חשוב לדעת כי הגשת תביעה על-ידי מספר תובעים, או צירוף של תובע במהלך ניהול תביעה, מצריך עמידה בכללים שונים. להלן נסביר בהרחבה על כללים אלה.

הגשת תביעה על-ידי מספר תובעים

כאמור, לא פעם קורה שקבוצת תובעים מעוניינים להגיש תביעה משותפת נגד נתבע אחד או יותר. במקרים אלה, תקנות סדר הדין האזרחי, המגדירות את מרבית הכללים לניהול תביעות אזרחיות בישראל, קובעות כי צירוף של תובע אחד או יותר במסגרת כתב תביעה אחד אפשרי, ככל שהדבר דרוש לצורך הכרעה בתביעה באופן יעיל ובשלמות. חשוב לדעת כי ככל שזה אינו המצב, הדבר עשוי להקים עילה לטענה מצד הנתבע (או הנתבעים) לבקשת מחיקת התובעים שאינם נדרשים להיכלל בתביעה.

כיצד ניתן לצרף תובעים להליך שכבר מתנהל?

אם כבר הוגשה תביעה, ובמהלכה מעוניינים לצרף תובעים נוספים, התקנות קובעות כי יש להגיש לשם כך בקשה לבית המשפט. את הבקשה ניתן להגיש בתוך 60 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון. בית המשפט רשאי לאשר את הבקשה, אם ימצא כי הדבר נדרש לשם קיום הליך שיפוטי הוגן וראוי. עם זאת, בית המשפט יתחשב במסגרת זאת בשיקולים שונים כגון יעילות ההליך כתוצאה מכך, השלב שבו ההליך מצוי וכיו״ב. מכאן שצירוף תובעים בשלבים מאוחרים אינו עניין של מה בכך, וכאשר תביעה המתנהלת בבית המשפט נמצאת בשלב מתקדם, הדבר עשוי לטרפד את האפשרות להוסיף תובעים נוספים. עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו ועל פי נסיבותיו. במקרה של התלבטות לגבי דרך הפעולה הנכונה, מומלץ וראוי להיוועץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי.

צירוף תובע בתביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית היא הליך משפטי ייחודי ונפרד, שבו קבוצה גדולה של תובעים מגישה תביעה בגין אותו עניין משפטי, לרוב נגד תאגיד או רשות ממשלתית. תובענות ייצוגיות מתנהלות לפי כללים נפרדים לאלה החלים על תביעות אזרחיות. בתקנות החלות על תובענות ייצוגיות נקבע כי תקנות סדר הדין האזרחי יחולו בעניינים פרוצדורליים (לרבות צירוף תובעים) בשינויים המחויבים. בשונה מתביעות אזרחיות ״רגילות״, בתובענה ייצוגית נדרשים התובעים לעבור שלב מקדים של אישור ניהול התביעה כייצוגית, לפני הדיון בתביעה עצמה. כמו כן, קיימים בהליכים אלה תובעים מייצגים, אשר תפקידם לייצג בהליך את האינטרסים של כלל חברי הקבוצה. הבדלים אלה עלולים לעורר קושי בצירוף תובעים מייצגים להליך, בייחוד לאחר השלב שבו התביעה כבר אושרה, אך גם עוד קודם לכן. יהיה צורך להוכיח לבית המשפט כי אכן הדבר יתרום באופן ממשי להליך. ככל שבית המשפט לא ישתכנע בכך, לא יתאפשר בדרך כלל צירוף תובע ייצוגי להליך. עם זאת, חשוב להבהיר שכל מקרה נבחן לגופו ועל פי נסיבותיו.

צירוף תובע בתביעה אזרחית – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לעיל הסברנו על התנאים לצורך צירוף תובע בתביעה אזרחית, בעת הגשת התביעה או תוך כדי ההליך. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא מורכב זה, או צורך בייעוץ בסוגיות הנוגעות למשפט אזרחי, משרדנו, אשר בו פועלים עורכי דין המתמחים במגוון ענפי המשפט האזרחי, זמין עבורכם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top