Skip to content

בקשת צוואה כאשר הנפטר לא התגורר בישראל

Avatar

Michael Decker

מהו ההליך שיש לפעול על פיו כאשר מגישים בקשה לצו קיום צוואה, במקרה שהנפטר לא התגורר בישראל בזמן הפטירה? צו קיום צוואה הופך את הצוואה לחוקית ומחייבת, אבל במידה והנפטר נמצא בחו"ל בעת מותו, הליך הגשת הבקשה לצו זה הוא מסובך מהרגיל.

סדרת מאמרים זו

צוואה כשהנפטר לא התגורר בישראלעורכי הדין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש מתמחים במגוון תחומים, ובכללם דיני ירושה בישראל. מאמר זה הוא אחד מסדרה של מאמרים המתמקדים באספקטים השונים של חוק הירושה הישראלי, בהסתמך על ההוראות בעברית באתר האינטרנט של משרד המשפטים ותחת רשם נושאי הירושה. לקריאה נוספת, ראו את אוסף המאמרים בנושאי ירושה.

מידע רקע

האדם שמגיש בקשה לצו קיום צוואה יכול להיות היורש המצוין בצוואה או כל אדם אחר שרוצה לוודא שהצוואה תקפה באופן חוקי ומחייב. כאשר מגישים את הבקשה, הודעה תפורסם בעיתון (רשומות), וכן תינתן לאחרים האפשרות להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה.

מה לצרף לבקשה כאשר הנפטר לא התגורר בישראל

על מנת לקבל צו קיום צוואה כאשר המנוח לא התגורר בישראל, עליכם לצרף את הדברים הבאים:

  1. שני מסמכים תומכים המאשרים את תשלום האגרות הנדרשות. ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים המקוון או באמצעות שוברי בנק ששולמו בבנק הדואר, בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנון. (אנו מצרפים את המידע לגבי התשלומים ואת הקישורים לאתר התשלומים).
  2. טופס לצו קיום צוואה, שהושלם על פי הנדרש, חתום על ידי מגיש הבקשה, ועבר תהליך נוטריוני ע"י עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית הדין הרבני או ראש הרשות המקומית.
  3. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
  4. הצוואה המקורית. אם הצוואה המקורית חסרה, על מגיש הבקשה להגיש באופן סימולטני את צו קיום הצוואה יחד עם טופס הבקשה, כדי לאשר הגשת העתק הצוואה יחד עם ההסברים לגבי מדוע לא הוגשה הצוואה המקורית. בנוסף, יש לשלם את האגרה הרשומה בתקנון.
  5. הודעות לכל היורשים ואישור שההודעות נשלחו באמצעות דואר רשום או אישור בכתב, חתום על ידי היורשים, שהם מודעים להגשת הטופס.
  6. אם מגיש הבקשה מיוצג על ידי עורך דין, ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
  7. תקציר מאחראי רישום הקרקעות אשר מעיד שהחשבון קיים תחת שמו של הנפטר או אישור שחשבון הבנק קיים תחת שמו של הנפטר תחת תחום שיפוטו של הרשם שאליו מוגשת הבקשה.
  8. כל מסמך חיצוני, כולל תעודת פטירה, חייב להיות מאושר באמצעות חותמת הקונסול הישראלי, או חותמת אפוסטיל במדינה שבה הונפק המסמך.
  9. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך בשפה זרה (לא כולל מסמך שהונפק באנגלית או ערבית).
  10. דעת מומחה הנוגעת לחוק במדינה הזרה שבה התגורר הנפטר בזמן הפטירה.

על המועמד להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים בארבעה סטים שלמים: המקורי ועוד שולשה העתקים. מסמכים שיוגשו באמצעות דואר רשום יקבלו קדימות אל מול מסמכים שיוגשו בדלפק הקבלה במשרד המשפטים.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות בנוגע להגשת בקשה לצו קיום צוואה כאשר הפטר לא התגורר בישראל או כל דבר אחר הנוגע לירושה, אנא צרו עימנו קשר.

עורך הדין מיכאל דקר מתמחה בתחום דיני ירושה וישמח לדון עימכם בנושא.

צוואה כשהנפטר לא התגורר בישראל

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722, 055-9781688 

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top