Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צוואה בחיים

Anat Levi

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

מאמר זה מתייחס לחלק מהשאלות השכיחות ביותר שאנו נשאלים לגבי צוואה בחיים, תוך סקירה זריזה של הדברים החשובים שעליכם לדעת בנושא זה.

צוואה בחיים

מה חשוב לדעת על צוואה חיה?

 1. מי יכול לעשות צוואה בחיים? כל מבוגר בגיר (בן 17 לפחות) הנחשב כשיר בנפשו, רשאי לערוך צוואה בחיים.
 2. מהי צוואה "חיה" בחיים? מדובר במסמך המאפשר לאדם לקבוע איזה סוג של טיפול הוא ירצה לקבל במקרה שיחלה במחלה סופנית ולא יוכל לקבל החלטות רפואיות בעצמו. כמו כן, ניתן להעניק ייפוי כוח פרטני וכן לציין האם הממונה על פי ייפוי הכוח רשאי לקבל החלטות שעלולות לסתור את הצוואה.
 3. מתי עלי לערוך צוואה חיה? אנשים רבים עורכים צוואה כשהם מזדקנים או כשהם מקבלים אבחון רפואי המראה שבקרוב לא יוכלו לנהל את ענייניהם. אנו ממליצים לכל בגיר משפטית לשקול עריכת צוואה חיה, במיוחד במצבים רפואיים סופניים. אנו ממליצים לבגירים לעשות זאת אפילו לפני מצב רפואי בלתי צפוי על מנת להיות מוכנים לכל אירוע.
 4. היכן משיגים את הטפסים הרלוונטיים? ניתן לקבל את הטפסים הרלוונטיים מאתר משרד הבריאות, לרבות טפסים לעריכת צוואה בחיים, הארכת צוואה בחיים וביטול צוואה.
 5. כיצד עלי לערוך צוואה בחיים? יש למלא את הטפסים הדרושים ולחתום עליהם בנוכחות שני עדים הנחשבים ניטרליים, כלומר אין להם אינטרסים כלכליים או פיננסיים שתיערך צוואה. לאחר מכן יש לשלוח את הטפסים.
 6. היכן יש להגיש את הטפסים? את הטפסים יש להגיש למשרד הבריאות.
 7. מה תוקפה של צוואה בחיים? צוואה בחיים תקפה לחמש שנים בכל פעם, ולאחר מכן ניתן להאריכה בחמש שנים נוספות.
 8. מה עלי לעשות אם אני משנה את דעתי או רוצה לעדכן צוואת בחיים? בכל פעם שמגישים צוואה בחיים, כל צוואה בחיים קודמת נפסלת אוטומטית. לפיכך, אם מצבך משתנה או אם ברצונך לציין העדפות חדשות, ניתן להגיש צוואה חדשה, שתבטל אוטומטית את הקודמת.
 9. מתי תכנס לתוקף הצוואה בחיים? צוואה בחיים נכנסת לתוקף כאשר אדם מוגדר חולה סופני, כלומר לא צפוי לשרוד יותר משישה חודשים, אפילו עם טיפול רפואי. רופא חייב להצהיר שהאדם חולה סופני לפני כניסת הצוואה בחיים לתוקף. בנוסף, המסמך יכול להיכנס לתוקף כאשר אדם הופך בלתי כשיר.
 10. מה עלי לעשות אם ברצוני לקבל סיוע בעריכת צוואה בחיים? ניתן לפנות למשרד עורכי הדין שלנו לקבלת סיוע מהיר ומקצועי בכל צרכיך המשפטיים.

לקוחות שואלים אותנו לעיתים על ההבדל בין צוואה בחיים לבין ייפוי כוח מתמשך, אנו מתייחסים להבדלים ביניהם במאמר אחר.

צרו קשר לגבי צוואה בחיים

ניתן לפנות אלינו אם יש לכם שאלות או חששות לגבי צוואה בחיים וברצונכם לקבל סיוע של עורכי דין המתמחים בעריכת צוואות וייפויי כוח. עו"ד ענת לוי תשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top