Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צוואה בחיים או ייפוי כוח מתמשך

Anat Levi

Omri Levin

תודה רבה לענת ולריבה,
על הטיפול המסור והמקצועי.
100/100

מאמר זה יעזור לכם לעשות סדר ולהבין – איזה מסמך משפטי עדיף, צוואה בחיים או ייפוי כוח מתמשך, תוך תיאור קווי הדמיון והשוני ביניהם. סוגיות אלו בדיני הירושה מוסדרות על ידי משרד המשפטים.

מה זה ייפוי כוח מתמשך ומה זה צוואה בחיים?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שעוסק בהעדפותיו של מנסח המסמך מבחינת הטיפול בכספיו ובגופו – הארנק והבריאות – במקרה שאינו כשיר עוד לקבל החלטות בעצמו. במקרה זה, ניתן למנות אדם או אנשים שיקבלו החלטות עבור מנסח המסמך. ייפוי הכוח מאפשר לאדם לפרט את רצונותיו האישיים, הבריאותיים והכלכליים לעתיד. על אף הדמיון ביניהם, ייפוי כוח מתמשך יכול להקיף יותר תחומים לעומת צוואה בחיים.

צוואה בחיים נערכת לרוב במקרים של חשש למצב סופני, והיא תקפה לחמש שנים בכל פעם. היא מפרטת מהו סוג הטיפול הרפואי שאדם רוצה לקבל במקרה שלא יוכל לקבל החלטות בעצמו. לעתים קרובות, אדם שעורך צוואה בחיים גם ממנה מיופה כוח מהימן עבורו.צוואה בחיים או ייפוי כוח מתמשך

מועד כניסה לתוקף של כל מסמך

צוואה בחיים נכנסת לתוקף בהתקיים שני תנאים. הראשון הוא שאדם נחשב חולה סופני על פי חוק החולה הנוטה למות. השני הוא שאותו אדם אינו כשיר מבחינה רפואית.

ייפוי הכוח המתמשך כולל נושאים המופיעים בצוואה חיה, אך הוא מתייחס גם לסוגיות אחרות. בעוד שצוואה חיה יש לערוך מחדש או לחדש כל חמש שנים, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר הממנה הפך בלתי כשיר לקבל החלטות בעצמו. עם זאת, קל לעדכן או לשנות ייפוי כוח מתמשך בכל שלב לפני שאדם הופך בלתי כשיר מנטלית. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך לוקח בחשבון לא רק החלטות רפואיות, אלא גם אישיות וכלכליות.

סדרת מאמרים זו

זהו אחד ממספר מאמרים העוסקים בדיני אפוטרופסות משפטית וירושה. במאמרים נוספים אנו מתייחסים למה שצריך לדעת על צוואות בחיים, הסיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מה עושה אפוטרופוס (משמורן חוקי), סוגי אפוטרופסות משפטית ועוד.

צרו קשר

משרדנו מתמחה בדיני ירושה ודיני משפחה בישראל. עורכת הדין ענת לוי תשמח לעמוד לרשותך בכל צרכי האפוטרופסות וייפוי הכוח. צרו קשר לקבלת סיוע משפטי בכל תחום אזרחי.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top