Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פתיחת עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

פתיחת עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון זה הליך מסובך מבחינה משפטית. במרבית המקרים, חייב המצוי בהליך חדלות פירעון אינו רשאי לקבל החלטות כלכליות בעצמו, אלא באישור בית המשפט בלבד. יכולת ההשתכרות של החייב משפיעה באופן ישיר על יכולת פרעון חובותיו ועל שיקומו הכלכלי, לכן בתי המשפט מאפשרים, בתנאים מסוימים, לחייב המצוי בהליך  חדלות פרעון לעבוד כעצמאי. במאמר זה נעמוד על המקרים בהם בית המשפט מאשר זאת ובאילו תנאים.

פתיחת עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון

ניהול עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון

ככלל, חייב המוכרז כפושט רגל לא יכול לנהל עסק עצמאי או להחזיק במניות חברה. אולם, קיימים מקרים בהם בית המשפט מאפשר לחייב לפתוח עסק חדש או להמשיך לנהל את העסק קיים. האישור כפוף לתנאים מסוימים – בין השאר לכך שלא מדובר בהקמת חברה בע"מ אלא בעוסק מורשה או פטור.

לצורך כך, על החייב להגיש לבית המשפט בקשה להקמת עסק עצמאי, אשר בה עליו לפרט את תכנית העבודה העתידית ואופן ניהולו של העסק. לבקשה יש לצרף תצהיר של החייב המפרט את ההכנסות וההוצאות של העסק לרבות אישורים מרשויות המס השונות. מומלץ להביא לתשומת ליבו של בית המשפט את התועלת שתצמח לנושים מהפעלת העסק. המנהל המיוחד / הנאמן מציין את עמדתו בנוגע לבקשה ובית המשפט נותן את החלטתו בעניין.

השיקולים לאישור בקשת החייב

לאחר שהחייב מגיש את הבקשה לבית המשפט, הבקשה מועברת לעיונו של המנהל המיוחד / הנאמן. בין היתר בוחן בעל התפקיד שני פרמטרים חשובים:

  • מהו העסק אותו החייב מבקש להקים/להמשיך לנהל – כלומר, סוג העסק, מהותו, המלאי וכוח העבודה הדרוש לצורך הפעלת העסק, מהי התועלת הכלכלית שתצמח לנושים ולחייב כתוצאה מהקמת העסק, ההוצאות הכספיות הצפויות והשפעתן על מצבו הכלכלי של החייב.
  • בחינת האפשרות שהחייב עלול ליצור חובות חדשיים – כפי שסקרנו במאמר הקודם, על החייב נאסר ליצור חובות חדשים. שיקול זה בא בחשבון בעת קבלת ההחלטה האם להמליץ לבית המשפט לאשר את בקשת החייב.

אם החייב מבקש להפעיל עסק קיים, בוחן המנהל המיוחד את העסק ומוודא שלא מדובר בעסק הספציפי שהביא את החייב להיכנס להליך ולצבירת החובות. כמו כן, על החייב להגיש תצהיר מטעמו המפרט את מצבו הכלכלי והאישי. בתצהיר יש לציין את הסיבות שבגינן הוא מצוי בהליך חדלות פרעון.

בנוסף, על החייב לצרף לבקשה דוחות מרשויות המס. באמצעות הדוחות יכול המנהל המיוחד לבדוק את מצבו הכלכלי ואת ההפסדים והרווחים של העסק הנוכחי.

אישור הפעלת עסק על ידי בית המשפט

לא בכל מקרה נותן בית המשפט אישור להפעלת עסק. אישור כזה לא ינתן כאשר ישנו סיכוי ממשי שפתיחת העסק החדש או המשך ניהול העסק הקיים יביאו את החייב ליצירת חובות חדשים, אשר יקשו על ניהול ההליך ויפגעו באינטרס הנושים לקבל את כספם בסיום ההליך. לעיתים גם במצב דברים בו פתיחת העסק או המשך ניהולו לא תביא תועלת לנושים יותר מאשר מצוי פוטנציאל השתכרותו של החייב כשכיר, בית המשפט יטה לא לאשר את בקשת החייב.

במידה ובית המשפט והמנהל המיוחד מאשרים את בקשת החייב, החייב מצוי בפיקוח מתמיד הכולל הגשת דוחות חודשיים אודות התנהלות הכלכלית של העסק והתנהלותו הכלכלית הפרטית.

עצת עורך דין בנושא עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון

חייב המצוי בהליך חדלות פרעון, מתנהל במציאות בה עליו לעמוד בהגבלות שונות המבטיחות מצד אחד את האפשרות שיוכל לסיים עם חובות הכבדים ולצאת לדרך חדשה. מצד שני, החייב צריך למקסם את החזר החוב לנושים השונים. כחלק ממקסום החזרי החוב, נבחנת יכולת ההשתכרות העתידית של החייב והאפשרות שיוכל לעבוד ולהרוויח בהתאם ליכולותיו.

לכן בתי המשפט אפשרו לחייב, במקרים המתאימים (לאחר עמידה בתנאים כפי שפרטנו לעיל),  להקים עסק חדש או להמשיך לנהל עסק קיים, במטרה שיוכל למקסם את הכנסתו ולהחזיר את חובותיו. בנוסף, באופן זה החייב יוכל שוב להיות יצרן במשק ולשקם את חייו הכלכליים לקראת יציאה לדרך חדשה ללא חובות. לפיכך ישנה חשיבות רבה בבחירת לווי מקצועי נכון ומתאים של עו"ד בעל ניסיון בניהול הליך חדלות פרעון על רבדיו השונים.

צרו קשר עם מומחי הוצל"פ

במידה וברצונכם לפתוח עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון, או שנתקלתם בקושי אחר בהליך, נשמח לסייע. התקשרו כדי לקבוע פגישה במשרד עורכי דין בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top