Skip to content

טיפים חשובים בעניין פתיחת חברת סטארט אפ

Avatar

Michael Decker

פתיחת חברת סטארט אפ אינה מתמצה בהקמת תאגיד ורישומו. על היזמים המקימים את החברה לחשוב על נושאים רבים, הכוללים, בין היתר; עריכת הסכמים שונים, שותפויות עסקיות, הקצאת מניות לחברה וגיוס מימון. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני חברות על מספר סוגיות שכל יזם צריך להכיר ולחשוב עליהן.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים וחברות. המשרד מעניק ייעוץ וליווי שוטפים לחברות סטארט אפ וליזמים, החל משלבי ההקמה הראשוניים ולאורך פעילות החברה.

פתיחת חברת סטארטמהו סטארט אפ ולשם מה הוא נועד?

חברת סטארט אפ, או בשמה העברי ״חברת הזנק״, מוקמת על-ידי יזמים לצורך פיתוח של מוצרים ושירותים, לרוב בתחומי ההייטק והטכנולוגיה. עבודה תחת תאגיד מאפשרת ליזמים לאתר משקיעים ולגייס מקורות מימון לצורך הפיתוח, בשלבים הראשוניים, בהם טרם נוצרו הכנסות. 

תחום ההייטק והסטארט אפ התפתח לאורך השנים לממדים עצומים. על-פי נתונים שהתפרסמו באתר ״גלובס״, נכון לסוף שנת 2018 פועלות בישראל למעלה מ-6,600 חברות בתחום. לא מעט מהן מוקמות על-ידי יזמים בתחילת דרכם, שטרם עסקו בכך בעבר. עבורם ועבור כל מי שחושב להקים סטארט אפ בעתיד, הכנו להלן רשימה של מספר נושאים הדורשים היכרות וחשיבה מעמיקה לגביהם, לפני שיוצאים לדרך.

צורת ההתאגדות

במרבית המקרים, יזמים מקימים חברה בע״מ לצורך הפעלת חברת הסטארט אפ שתפתח את המיזם במשותף. עם זאת, בלא מעט מקרים, מעדיפים יזמים לפעול במסגרת שותפות. בשונה מחברה, החייבת ברישום לצורך הקמתה, שותפות קיימת מיום היווסדה, גם אם לא נרשמה (כפי שנקבע בפקודת השותפויות). לכל צורת התאגדות יתרונות וחסרונות, אשר יש לחשוב עליהן כדי לקבל החלטה מושכלת בדבר אופן הפעילות של הסטארט אפ.

הסכמים

יזמות מחייבת התקשרות בהסכמים רבים. הראשוני והיסודי שבהם הוא הסכם מייסדים, לו הקדשנו מאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו. הסכם המייסדים נועד לתאר את המיזם בצורה מפורטת ככל הניתן, כך שחלקם של כל אחד מהיזמים בשותפות (תפקיד, היקף משרה, זכויות קניין רוחני ועוד) יהיה ברור ומוסדר. במקרים של אי יצירת הסכם מייסדים, עלולות להופיע בהמשך הדרך מחלוקות רבות, אשר היו נמנעות לו היה נוצר ההסכם.

כאמור, הסכם מייסדים מהווה רק את תחילת הדרך של הסטארט אפ. כאשר זכויות היזמים המייסדים מוגדרות, ניתן לפעול מול גורמים חיצוניים למיזם. בכלל זה, ניתן לגייס משקיעים פרטיים, או לפנות בבקשות למענקים הניתנים על-ידי רשות החדשנות. אלה דורשים עריכת הסכמים נוספים. כך גם חשוב לערוך חוזי עבודה מול עובדים המגויסים לעבוד בסטארט אפ. סוגיה מרכזית בהקשר זה נוגעת לסעיף אי תחרות בחוזי עבודה, עליו פירטנו בהרחבה במאמר נוסף.

הון מניות

מדובר בסוגיה קריטית לחברות סטארט אפ. מלבד קביעת אחוזי הבעלות במניות של מייסדי הסטארט אפ, אשר ראוי שתיעשה במסגרת הסכם המייסדים, על כל סטארט אפ לקיים חשיבה על גובה הון המניות הראשוני שעליו לרשום, ועל כמות המניות שתוקצה מתוכו. מרבית הסטארט אפים לא באים לעולם עם תקציב אשר מספיק לפעילותם, ועליהם לגייס מימון נוסף בהמשך. משקיעים פרטיים מעוניינים בדרך כלל במניות בתמורה להשקעה. על כן, חשוב לקבוע מראש מה יהיה הון מניות הסטארט אפ, ואיזו כמות מתוכו תוקצה בשלב הראשון ליזמים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים וחברות סטארט אפ

לסיכום, פתיחת חברת סטארט אפ דורשת קיום חשיבה על נושאים משפטיים רבים, כולל הסכמים חוזיים, צורת ההתאגדות והחלטה בדבר הון המניות לצורך מימון. לעורכי הדין ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, ניסיון מקצועי רב ומוכח בליווי יזמים וחברות סטארט אפ ומתן ייעוץ שוטף עבורם ועבור נושאי משרה בחברה. בכל שאלה או סוגיה משפטית, תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

פתיחת חשבון בנק לחברה

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top