Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פירוק חברה ישראלית

Michael Decker

מרים פופ

הי לכולם,אורך דין מבורך ,מאות גדולה.אמין,אמיתי ,מתחשב בכול סיטואציה ספציפי לבן האדם הנותן שירות .שאלוהים הברך אותו ואת משפחתו.🙏🙏🙏תודה לאל שיש כאלו אורך דינים כמו Joshua Pex.ממליצה מאוד בחום.❤❤❤

פתחתם חברה אבל עכשיו אתם רוצים לסגור אותה? חברה בישראל חייבת לכם כסף ועכשיו אתם מבינים שהיא לא תוכל להחזיר את חובה? אולי כדאי לכם לשקול לפתוח בהליך פירוק חברה ישראלית.

במאמר זה, יסביר עו"ד מיכאל דקר ממשרדנו בירושלים את הדרכים השונות שמאפשרות לפרק (לסגור) חברה בהתאם לחוק החברות בישראל.

שלוש דרכים לפרק חברה בישראל במסגרת החוק

סעיף 244 לחוק החברות קובע כי פירוק חברה בישראל יכול להתרחש באחת משלוש הצורות הבאות:

  • פירוק בצו בית משפט
  • פירוק מרצון
  • פירוק חברה בפיקוח בית משפט

מטרת פירוקה של חברה בישראל היא לנתק את הקשר בין החברה לבין בעלי המניות שלה, אחרי שהחברה חדלה מלהתקיים.

פירוק חברה ישראלית

פירוק בצו בית משפט

בית המשפט המחוזי בישראל הוא הערכאה המוסמכת להוציא צו פירוק לחברה. הסיבות שבגינן עשוי בית המשפט להחליט על פירוק חברה מצוינות בחוק. סיבה אפשרית אחת היא שהחברה לא החלה לפעול בתוך שנה ממועד התאגדותה, או שהפסיקה את פעילותה העסקית למשך שנה. עם זאת, אפשר לפרק חברה גם אם היא נקלעה לקשיים פיננסיים עמוקים עד כדי כך שהפכה לחדלת-פירעון.

פירוק מרצון

פירוק חברה ישראלית מרצון הוא מצב שבו החברה עצמה מבקשת את פירוק. במצב כזה, תהליך הפירוק מתרחש מחוץ לכותלי בית המשפט.

יש שני סוגים של פירוק חברה מרצון:

פירוק עם כושר פירעון: בהליך זה, בעלי המניות מבקשים לפרק את החברה מיוזמתם. במקרה זה, חשוב לוודא שלחברה אין חובות ו/או שהיא מסוגלת לשלם את כל החובות לנושיה בתוך 12 חודשים.

פירוק החברה כולל שלושה שלבים עיקריים:

  1. הגשת תצהיר כושר פירעון בידי רוב מחברי הדירקטוריון בחברה.
  2. קיום אסיפה כללית של בעלי המניות על מנת למנות מפרק לחברה.
  3. דו"ח אישור סופי של מפרק החברה בידי בעלי המניות.

פירוק ללא כושר פירעון: במקרה שהחברה אינה יכולה לשלם את חובה, לנושי החברה יש אפשרות לתבוע את פירוק החברה (ובכך לאלץ את החברה לפירוק מרצון). במקרה כזה, תתקיים – במקביל לאסיפת בעלי המניות – גם אסיפה של הנושים, על מנת למנות מפרק לחברה.

במקרה שהחברה מפורקת בידי נושיה, אחרי מינוי המפרק, כל פעולותיה העסקיות של החברה מיועדות אך ורק למטרת פירוק החברה. חברה ישראלית שנמצאת בתהליך של פירוק מרצון חייבת לשלם אגרה שנתית לרשם החברות עד לפירוקה המלא. עם זאת, במקרים מסוימים אפשר לקבל פטור מהאגרה, באמצעות הגשת בקשה לרשם החברות תוך כדי הליך פירוק החברה.

פירוק חברות בפיקוח בית משפט

במקרה זה, חרף רצונה של החברה בפירוק מחוץ לכותלי בית המשפט, בית המשפט עשוי להכריע כי יתר הליך הפירוק יתנהל בפיקוחו, לפי הצווים והתנאים שיקבע בית המשפט. הסיבות לפיקוח בית משפט משתנות ממקרה למקרה, אך באופן כללי זה קורה במקרים מורכבים שבהם ברור כי אין אפשרות לפירוק מרצון. למעשה, זהו תהליך המשלב בין פירוק מרצון לבין פירוק בפיקוח בית משפט.

ייעוץ משפטי לגבי פירוק חברה ישראלית

הליך פירוקה של חברה בישראל הוא ארוך ומורכב, ולפיכך מחייב ניסיון ומומחיות בתחום. לעורכי הדין שלנו ישנו ניסיון רב בהליך הפירוק, ואנו נשמח לסייע לכם.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top