Skip to content

פירוק חברה

Avatar

Michael Decker

פירוק חברה – מידע בסיסי לגבי הליך פירוק חברה בישראל

פירוק חברה – פתחתם חברה ועכשיו אתם רוצים לסגור אותה? חברה חייבת לכם כסף והגעתם למסקנה כי החברה לא תוכל להחזיר לכם את החוב? במאמר זה עורך דין מיכאל דקר, ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין, מסביר מהם הדרכים השונות שבהן ניתן לפרק (לסגור) חברה על פי הוראות חוק החברות בישראל.

שלוש דרכים להליך חוקי של פירוק חברה על פי חוק

סעיף 244 לפקודת החברות קובע כי פירוקו של חברה יכולה להתרחש באחד משלושת הווריאציות הבאות:

  1. פירוק ע"י בית המשפט.
  2. פירוק חברה מרצון.
  3. פירוק בפיקוח בית המשפט

המטרה של הליך משפטי של פירוק חברה בישראל זה להביא לסיום של הקשר בין החברה לבין בעלי המניות שלה לאחר שהחברה מפסיקה להתקיים.

פירוק חברה ע"י בית המשפט:

בית המשפט המחוזי שהחברה פועלת בתחומו מוסמך לתת צו פירוק לחברה. הסיבות שבגינן יחליט בית המשפט לפרק חברה נמצאים בפקודה. סיבה אחת לפירוק חברה על ידי בית המשפט היא שהחברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהיא התאגדה, או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה. אולם לרוב סיבת הפירוק של החברה תהיה בשל כך שהחברה נקלעה לקשיים כספיים, עד כדי כך שהפכה חדלת פירעון.

 פירוק מרצון – החלטה של בעלי המניות או נושים לפרק חברה קיימת

פירוק של חברה מרצון זהו מצב שבו החברה עצמה מבקשת להתפרק. במצב עניינים זה הליך הפירוק מתרחש מחוץ לכותלי בית המשפט.

ישנם שני סוגי פירוק מרצון:

  • פירוק עם כושר פירעון: זהו הליך שבו בעלי המניות מיוזמתם מבקשים לפרק את החברה, תנאי ראשון וחשוב בפירוק זה הוא לוודא כי לחברה אין חובות ו/או שהיא יכולה לשלם את כל החובות שלה לנושי החברה בתוך 12 חודשים.

פירוק החברה כרוכה בשלושה שלבים עיקרים:

1. הגשת תצהיר כושר פירעון ע"י רוב הדירקטורים של החברה.

2. כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות לשם מינוי מפרק לחברה.

3. אישור הדו"ח הסופי של מפרק החברה ע"י בעלי המניות.

  • פירוק בלי כושר פירעון: במידה והחברה לא יכולה לשלם את חובותיה, לנושי החברה יש את האפשרות לדרוש מהחברה להתפרק (כלומר לכפות על החברה להתפרק מרצון). במקרה זה, במקביל לאסיפת בעלי המניות יתקיים אסיפת נושים לצורך מינוי מפרק לחברה.

במקרה של פירוק של חברה ע"י נושים, לאחר מינוי המפרק, המשך הפעילות העסקית של החברה היא למטרת ביצוע פירוק החברה.

חברה הנמצאת בהליך של פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות עד לפירוקה הסופי, אולם במצבים מסוימים ניתן לקבל פתור מתשלום האגרה, זאת ע"י הגשת בקשה לרשם החברות במסגרת הליך פירוק החברה.

פירוק בפיקוח בית המשפט:

על אף הרצון של החברה להתפרק מחוץ לכותלי בית המשפט, פירוק של חברה הינו עניין מורכב ומסובך, ולכן בית המשפט רשאי להחליט כי המשך הליך הפירוק יעשה בפיקוח בית המשפט לפי ההוראות והתנאים שהוא יקבע. למעשה מדובר על הליך שמשלב בין הליך פירוק ע"י בית המשפט לבין פירוק מרצון.

סיכום – סיוע משפטי של עורך דין בהליך פירוק של חברה

הליך פירוק של חברה הינו הליך וארוך ומורכב הדורש ידע ייעודי בתחום, עורכי דין במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש צברו במהלך השנים ניסיון בהליכי פירוק חברה, וישמחו לסייע בהליך פירוק חברה.

פירוק חברה

כהן, דקר, פקס, ברוש

אם אתם זקוקים לעזרה בנושא פירוק חברה נשמח לעמוד לשירותכם. 

 : 03-3724722

           055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top