Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פירוק של חברה – מידע בסיסי לגבי הליך פירוק של החברה שלכם בישראל

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

פירוק חברה – פתחתם חברה ועכשיו אתם רוצים לסגור אותה? חברה חייבת לכם כסף והגעתם למסקנה כי החברה לא תוכל להחזיר לכם את החוב? במאמר זה עורך דין מיכאל דקר ממשרדנו, מסביר מהם הדרכים השונות שבהן ניתן לפרק (לסגור) חברה על פי הוראות חוק החברות בישראל.

שלוש דרכים להליך חוקי לפירוק של חברה על פי חוק

סעיף 244 לפקודת החברות קובע כי פירוקו של חברה יכולה להתרחש באחד משלושת הווריאציות הבאות:

  1. פירוק ע"י בית המשפט.
  2. פירוקה של החברה מרצון.
  3. פירוק בפיקוח בית המשפט

המטרה של הליך משפטי לפירוק של חברה בישראל זה להביא לסיום של הקשר בין החברה לבין בעלי המניות שלה לאחר שהחברה מפסיקה להתקיים.

פירוק החברה ע"י בית המשפט:

בית המשפט המחוזי שהחברה פועלת בתחומו מוסמך לתת צו פירוק לחברה. הסיבות שבגינן יחליט בית המשפט לפרק חברה נמצאים בפקודה. סיבה אחת לפירוק חברה על ידי בית המשפט היא שהחברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהיא התאגדה, או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה. אולם לרוב סיבת הפירוק של החברה תהיה בשל כך שהחברה נקלעה לקשיים כספיים, עד כדי כך שהפכה חדלת פירעון.

 פירוק מרצון – החלטה של בעלי המניות או נושים לפרק חברה קיימת

פירוקה של חברה מרצון זהו מצב שבו החברה עצמה מבקשת להתפרק. במצב עניינים זה הליך הפירוק מתרחש מחוץ לכותלי בית המשפט.

ישנם שני סוגי פירוק מרצון:

  • פירוק עם כושר פירעון: זהו הליך שבו בעלי המניות מיוזמתם מבקשים לפרק את החברה, תנאי ראשון וחשוב בפירוק זה הוא לוודא כי לחברה אין חובות ו/או שהיא יכולה לשלם את כל החובות שלה לנושי החברה בתוך 12 חודשים.

פירוק החברה כרוכה בשלושה שלבים עיקרים:

1. הגשת תצהיר כושר פירעון ע"י רוב הדירקטורים של החברה.

2. כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות לשם מינוי מפרק לחברה.

3. אישור הדו"ח הסופי של מפרק החברה ע"י בעלי המניות.

  • פירוק בלי כושר פירעון: במידה והחברה לא יכולה לשלם את חובותיה, לנושי החברה יש את האפשרות לדרוש מהחברה להתפרק (כלומר לכפות על החברה להתפרק מרצון). במקרה זה, במקביל לאסיפת בעלי המניות יתקיים אסיפת נושים לצורך מינוי מפרק לחברה.

במקרה של פירוקה של החברה ע"י נושים, לאחר מינוי המפרק, המשך הפעילות העסקית של החברה היא למטרת ביצוע פירוק החברה.

חברה הנמצאת בהליך של פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות עד לפירוקה הסופי, אולם במצבים מסוימים ניתן לקבל פתור מתשלום האגרה, זאת ע"י הגשת בקשה לרשם החברות במסגרת הליך פירוק החברה.

פירוק בפיקוח בית המשפט:

על אף הרצון של החברה להתפרק מחוץ לכותלי בית המשפט, פירוק של חברה הינו עניין מורכב ומסובך, ולכן בית המשפט רשאי להחליט כי המשך הליך הפירוק יעשה בפיקוח בית המשפט לפי ההוראות והתנאים שהוא יקבע. למעשה מדובר על הליך שמשלב בין הליך פירוק ע"י בית המשפט לבין פירוק מרצון.

סיכום – סיוע משפטי של עורך דין בהליך פירוק של חברה

הליך פירוק של חברה הינו הליך וארוך ומורכב הדורש ידע ייעודי בתחום, עורכי הדין במשרדנו צברו במהלך השנים ניסיון בהליכי פירוק של חברה, וישמחו לסייע בהליך פירוק של חברה.

[email protected]l

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top