Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצוי על נפילה בחנות

Nirit Flaishman

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

נפילות, חבלות ותאונות יכולות לקרות בכל מקום ובכל שעה. אם נכנסתם לחנות, נפלתם ונגרמו לכם נזקי גוף בעקבות הנפילה, אתם יכולים לשקול הגשת תביעה לפיצויים בשל רשלנות בעל החנות. זאת, אם אתם סבורים שהיתה רשלנות, שבאה לידי ביטוי ברצפה רטובה והעדר שילוט מתאים המורה על סכנת החלקה, אי התקנת מעקה בטיחות, חוסר שמירה על נקיון או בכל צורה רלוונטית אחרת.

התייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני נזיקין, אשר יבחן את פרטי המקרה ויבדוק האם מתקיימים יסודות עוולת הרשלנות, תסייע לכם להגיע להחלטה בדבר הגשת תביעה בגין פיצוי על נפילה בחנות.

במאמר הבא, מאת משרד עורכי הדין שלנו, תוכלו לקבל מידע רב אודות הגשת תביעה בשל רשלנות, רכיביה והפיצוי שבית המשפט יפסוק במקרים המתאימים.

הגשת תביעה לפיצויים

כאשר נגרמת לאדם פגיעה כתוצאה מרשלנות האחר, הוא יכול להגיש תביעה לפיצויים נגד בעל הנכס (כלומר, בעניינינו: בעל החנות) או כנגד מי שהחזיק בפועל בנכס בזמן הפגיעה. כן ניתן לתבוע את מי שאחראי לתאונה ואת חברת הביטוח של העסק.

עוולת הרשלנות מצויה בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"). כדי להגיש תביעה לפיצויים מכח עוולת הרשלנות, יש להוכיח את יסודות עוולת הרשלנות: חובת זהירות שמוטלת על המזיק כלפי הניזוק, התרשלות המזיק וקיומו של נזק שנגרם לניזוק בשל של התרשלות המזיק (קשר סיבתי).

פיצוי על נפילה בחנות

האם בעל החנות אחראי לתאונה שארעה בחנות?

כדי לענות על השאלה האם ניתן לחייב בנזיקין את בעל החנות, שבה נפל אדם ונגרם לו נזק גופני, יש לבחון האם התקיימו יסודות עוולת הרשלנות.

  1. חובת זהירות – בעניין זה חשוב להבהיר, כי אין רשלנות, אלא אם הייתה חובת זהירות בצידה. כלומר: מזיק לא יחשב כרשלן במקום שבו לא חב חובת זהירות כלפי הניזוק. כך למשל, בת"א 5529-09-15 קבע בית המשפט, כי אין די להוכיח אירוע של פגיעה מנכס כלשהו (ויטרינת הזכוכית במקרה הנדון) כדי לחייב ברשלנות את בעל הנכס. יש צורך להוכיח קיומה של התרשלות או התנהגות עוולתית וכן חובת זהירות אשר לא התקיימה במקרה זה.
  2. על פי הפסיקה מקובל להבחין בין חובת זהירות מושגית לבין חובת זהירות קונקרטית. בבחינת חובת הזהירות המושגית, תבחן השאלה האם באופן עקרוני בין סוג המזיקים, אשר המזיק הוא חלק מהם, לבין סוג הניזוקים, אשר הניזוק הוא חלק מהם, קיימים יחסים שמצדיקים קיומה של חובת זהירות (למשל: חובת מעסיק כלפי עובד, חובת רופא כלפי מטופל וחובת מורה לתלמיד).
    אם התשובה היא חיובית, תבחן חובת הזהירות הקונקרטית – האם במקרה הספציפי הנדון אכן מתקיימת חובת הזהירות המושגית, כך שהיה על המזיק לצפות את קרות הנזק. בדיקת בית המשפט תיערך בכפוף לקיומם של שיקולי מדיניות משפטית, שיכולים לשלול את קיומה של החבות.
  3. התרשלות – בית המשפט יבחן האם ההתנהגות של המזיק חרגה מסטנדרט של התנהגות סבירה בעצם זה שהיא יצרה סיכון לא סביר לסביבתו. נשאלת השאלה, מהי התנהגות סבירה. כאשר בית המשפט יבחן סבירות של התנהגות, הוא יקח בחשבון את הערך החברתי שלה והשלכותיה. כך למשל, בתביעות רשלנות רפואית בית המשפט יבחן האם הרופא התנהג כפי שמצופה היה מ'רופא סביר' להתנהג באותו מקרה.
    בבחינת יסוד ההתרשלות, קביעת בית המשפט תהיה קביעה גמישה ותלוית כל מקרה ומקרה, שכן היא מבוססת על שיקולי מדיניות ומאזנת בין אינטרסים מנוגדים.
  4. קשר סיבתי – ראשית, יש להוכיח שאכן נגרם לניזוק נזק כלשהו. כלומר, אם הנפילה ארעה בחנות בגדים, למשל, על רצפה רטובה, יש להראות כי הניזוק נחבל ברגלו, נפגע ונזקק לטיפול רפואי ואולי אף לעזרים רפואיים בשל שבר או נקע קשה שמנעו ממנו להמשיך את שגרת חייו. לאחר הוכחת נזק, יש להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק, משמע: הנזק נגרם בשל התרשלות המזיק. יסוד הקשר הסיבתי נבחן בפסיקה לפי קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי.
  5. הקשר הסיבתי העובדתי מוגדר כ"סיבה בלעדיה אין" – כלומר: האם היה הנזק נגרם אלמלא אשמת המזיק. בענייניו נשאל האם בכל מקרה האדם שבקר בחנות הבגדים היה נחבל ונפגע ברגלו? הקשר הסיבתי משפטי משמש כ'מסננת' כדי למנוע תוצאות שאינן מתקבלות על הדעת. הוא נועד להכריע, האם מטעמי מדיניות משפטית, רצוי להטיל אחריות בגין רשלנות במקרה הנדון.

סוגי נזקים

אם מתקיימים יסודות עוולת הרשלנות, כפי שפורט לעיל, על הנפגע להוכיח את חומרת הנזקים שנגרמו לו באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי. ניתן להבחין בין מספר סוגי נזקים: נזק פיזי שארע לניזוק (למשל: רגל שבורה כתוצאה מהנפילה), נזק נפשי (למשל: דיכאון). נזק ממוני – הוצאות רפואיות שנגרמו בשל הפגיעה, אובדן כושר השתכרות עתידית ועוד. סוג נזק נוסף הוא נזק לא ממוני, שכולל ראשי נזק של כאב וסבל.

חשוב לצרף את כל המסמכים והקבלות לתביעת הנזיקין, כדי שיהיו בפני בית המשפט כל הנתונים לצורך פסיקת הפיצוי.

פיצוי על נפילה בקניון

בדומה לפיצוי על נפילה בחנות, ניתן להגיש תביעת נזיקין גם בגין פיצוי על נפילה בקניון, בין אם מדובר בחנות בקניון או באזור אחר בקניון, למשל החלקה על רצפה בקניון.

בפסיקה נבחנה השאלה, האם החלקה על רצפת הקניון בסמוך לדוכן גלידה מטילה חבות על הנהלת הקניין ומחייב אותה בפיצויים.

בית המשפט קבע, כי לא כל החלקה ומעידה יטילו חבות אוטומטית על בעלי ומחזיקי הקניון. עם זאת, חלה חובה על הקניון לדאוג לשירותי ניקיון מוגברים באזור של דוכן גלידה, כפי שנהוג באזור של קומת המזון. עוד נקבע, כי לא סביר לצפות מאדם שמבקר בקניון שיסתכל כל הזמן על הרצפה כדי לבדוק שהיא נקייה ושהוא לא עומד להחליק או להיפגע.

נפסק, כי הקניון לא הוכיח כי הוא נקט אמצעי זהירות מוגברים כדי למנוע מפגעים באזור רצפת דוכן הגלידה, ועל כן הוא התרשל כלפי התובעת.

שאלת אחריות נזק בקניון עלתה גם במקרה אחר שנדון בבית המשפט. בת"א (אש') 40139-11-10‏ ‏פלונית נ' המשביר לצרכן החדש בע"מ הורה בית המשפט למשביר לצרכן לפצות את התובעת בשל נזקי הגוף שנגרמו לה לאחר שדלתות הזזה אוטומטיות נסגרו עליה ביציאה מסניף בקניון ברחובות. בית המשפט דחה את טענת המשביר לפיה הנתבעת נפלה בשל חוסר יציבות שנובע ממחלת ניוון השירים בה היא לוקה.

נקבע, כי לא יכולה להיות מחלוקת, כי דלתות הזזה אוטומטיות הפועלות באופן תקין, לא אמורות להסגר על העובר דרכן, וכי במקרה הנדון הנתבעות לא הביאו כל ראיה ממשית המעידה על תקינות הדלת ו/או על ביצוע שוטף של בדיקות וטיפולי תחזוקה רלוונטיים.

נפסק, כי הנתבעות התרשלו כלפי התובעת, והן ישלמו לה 78,000 שקלים בשל הנזקים שנגרמו לה.

לסיכום

אם נפלתם בחנות שממוקמת ברחוב או בקניון או אם נפגעתם באזור אחר בקניון, דעו כי יש מה לעשות. חשוב להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בדיני נזיקין, אשר יבחן האם יש מקום להגיש תביעה בשל רשלנות. הפיצוי שבית המשפט יפסוק לכם, במקרה שיקבל את התביעה לפיצוי על נפילה בחנות, יסייע לשלם על ההוצאות שהוצאתם בשל הפגיעה ויפצה על הנזקים שנגרמו לכם.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין המתמחים בדיני נזיקין, ואשר ישמחו לסייע לכם. עורכי הדין עדי ברגר ואיתמר לוי בעלי נסיון רב בנזיקין, והם ילוו אתכם לאורך כל הדרך עד להשגת הפיצוי המיוחל.

פיצוי על נפילה החנות

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top