Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצויים לנהגי אמבולנס עקב נזק גופני \ נפשי במסגרת תפקידם

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

Jacqueline Marie

תודה על אמינות ונאמנות וחיפוש הצדק והטוב בעולם!

נהגי אמבולנס חשופים במשך תקופת עבודתם או התנדבותם בארגון הצלה לנזקים פיזיים או נפשיים שונים. אם נהג אמבולנס נפגע במהלך תפקידו באירוע ספציפי (המוגדר בזמן ובמקום), שגרם לו לנזק פיזי או נפשי, הביטוח הלאומי עשוי להכיר בנזק כתאונת עבודה, ולפצות את העובד בגין הנזק, בין היתר פיצויים לנהגי אמבולנס יכולים לכלול תשלום דמי פגיעה, החזר הוצאות רפואיות, תשלום גמלת נכות והטבות נוספות. נוסף על כך, עשוי נהג האמבולנס לזכות בפיצוי מגורמים נוספים, כגון חברת הביטוח או קרן הפנסיה שלו. אם נהג אמבולנס נפגע בתאונת עבודה בשל התרשלותו של המעסיק או מארגן ההתנדבות, הוא אף יוכל לתבוע אותם ישירות בבית הדין לעבודה – כמפורט במאמר להלן.

האם "תאונת עבודה", כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי ופסיקת בתי הדין לעבודה, עשויה לחול על נהגי אמבולנס?

חוק הביטוח הלאומי מסדיר את ההוראות העיקריות בנוגע לזכאות לקצבאות הניתנות על ידי הביטוח הלאומי. על פי סעיף 79 לחוק תאונת עבודה היא "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו". מעיון בלשון הסעיף ניתן לראות כי כל תאונה שהתרחשה עקב העבודה עשויה להיחשב כתאונת עבודה, כלומר גם אם התאונה לא התרחשה במהלך העבודה עצמה. סעיף 83 לחוק קובע חזקה לפיה, ככל שלא יוכח אחרת, ייראו תאונה שאירעה בזמן העבודה כתאונת עבודה.

חלק מנהגי האמבולנס פועלים כמתנדבים – האם גם נהגי אמבולנס מתנדבים עשויים להיות זכאים לפיצויים מהביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה?

המחוקק רוצה לעודד התנדבות בארגוני ההצלה, ולכן נקבע בסעיפים 287 ו-289 לחוק הביטוח הלאומי, שגם מתנדבים שנפגעו במהלך התנדבותם ייחשבו כנפגעי תאונת עבודה לעניין החוק. על כן, נהג אמבולנס שהוא מתנדב זכאי לקבל פיצויים כמו כל עובד אחר שנפגע חלילה במהלך או עקב עבודתו. להרחבה בעניין פיצויים למתנדב רפואת חירום, אתם מוזמנים לקרוא מאמר נפרד מטעם משרדנו בנושא.פיצויים לנהגי אמבולנס עקב נזק גופני \ נפשי במסגרת תפקידם

מה קורה אם נהג אמבולנס נפגע בתאונה, שלא במהלך העבודה או ההתנדבות?

אם איתרע מזלכם להיות מעורבים בתאונת דרכים בדרך לעבודה או להתנדבות כנהגי אמבולנס או בדרך חזרה ממנה, או אפילו במהלך הפסקה בעבודה, האירוע ייחשב ככל הנראה כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי.

לכלל זה יש יוצאים מן הכלל, וזאת במקרים בהם נהגתם ברשלנות או בהם פעלתם בניגוד להוראות שקיבלתם מהמעביד או מהממונה על ההתנדבות, או בניגוד לחוק. במקרים אלה התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי, ולא תזכה אתכם בפיצויים – אלא אם חס וחלילה נגרם מוות או נכות (ראו בסעיף 82 לחוק הביטוח הלאומי).

האם הביטוח הלאומי מכיר גם בנזקים נפשיים שנגרמים בעקבות תאונת עבודה? ומדוע קל יותר להוכיח נזק פיזי מאשר נזק נפשי?

הביטוח הלאומי מכיר בכך שתאונת עבודה עלולה לגרום הן לנזקים פיזיים והן לנזקים נפשיים. אחת הדרישות להוכחת הנזק הפיזי או הנפשי היא החובה להראות כי הפגיעה נגרמה בשל אירוע ספציפי, אותו ניתן לתחם בזמן ובמקום – וזאת בניגוד לאירוע שמשך על פני תקופה ממושכת, כגון "התמוטטות עצבים" שנגרמת בשל אופיה הכללי של העבודה או ההתנדבות התובענית בתור נהגי אמבולנס. עם זאת, אם ניתן יהיה לייחס את הנזק הפיזי או הנפשי לאירוע או אף למספר אירועים ספציפיים, מבחינת קשר סיבתי, ניתן יהיה להכיר בנזק כתאונת עבודה.

לעומת ייחוס נזק נפשי לאירוע תאונתי, שהוא משימה קשה למדי, ייחוס נזק פיזי – אותו ניתן לשייך לאירוע תאונתי מבחינה רפואית-אובייקטיבית –הוא קל יותר מאשר ייחוס נזק נפשי.

כדי לזכות בפיצויים בגין נזק נפשי שנגרם בשל תאונת העבודה, עליכם להראות כי קיים קשר סיבתי בין האירוע החריג שהתרחש במהלך או עקב ההתנדבות שלכם לבין הפגיעה הנפשית. כמו כן, יהיה עליכם להוכיח בראיות שהאירוע התאונתי השפיע עליכם באופן סובייקטיבי, והוביל לנזק נפשי. יובהר, כי גם אם תרצו להגיש תביעה בגין נזק פיזי שנגרם לכם בעבודה, יהיה עליכם להראות קשר סיבתי בין האירוע לנזק, אבל קשר סיבתי שכזה קל יותר להוכחה מבחינה ראייתית, וזאת באמצעות מסמכים רפואיים.

כד להבין את עמדת בתי הדין לעבודה בעניין הקשר הסיבתי ודרישת הסובייקטיביות, נביא להלן את דבריו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין מליק נ' המוסד לביטוח לאומי (6.10.2019):

"ההלכה הפסוקה השקיפה על האירוע התאונתי בפגיעות הנובעות מדחק נפשי כשקלול של אירוע יסוד (כגון, פיטורים, הזמנה לשימוע, השעיה) שהביא עימו דחק נפשי. בהתאם להלכה קנה המידה להגדרתו של אירוע היסוד כתאונה הוא אובייקטיבי, ונדרשת לגביו חריגה (ולו במידה מסוימת) משגרת העבודה הרגילה במקום העבודה,  ואילו קנה המידה לדחק הנפשי הוא מעצם טיבו סובייקטיבי. זאת, כיוון שדחק נפשי הוא מעצם טיבו ענין אישי וסובייקטיבי, כשאנשים שונים יחוו בצורה שונה אירוע זהה, ומכאן שהשלכותיו של אירוע זהה על אנשים שונים עשויות להיות שונות".

האם נהגי אמבולנס חשופים באופן מיוחד לתאונות עבודה?

נהגי אמבולנס חשופים יותר מהאוכלוסייה הכללית לתאונות עבודה בשני מישורים עיקריים : 1.) תאונות עבודה שגורמות לנזקים פיזיים – בשל אופי עבודתם, נהגי אמבולנס מבלים שעות רבות בדרכים, ועל כן נמצאים בסיכון להיקלע בעצמם לתאונת דרכים. 2.) תאונות עבודה שגורמות לנזקים נפשיים – נהגי אמבולנס נחשפים כמעט בכל אחת מהמשמרות שלהם למראות לא פשוטים הנלווים למצבי חירום רפואיים: אנשים שניזוקו מתאונות דרכים, קורבנות של אלימות וטרור ומקרי מוות ופציעה נוספים.

מהן הפעולות החשובות ביותר בהן יש לנקוט בתור נהג אמבולנס, שסובל מנזק פיזי או נפשי בעקבות תאונת עבודה?

  • תיעוד חזותי או משטרתי של האירוע התאונתי – קשה להפריז בחשיבותו של התיעוד, שעשוי לעזור לכם להתגבר על המשוכה העיקרית בהוכחת הקשר הסיבתי, בין האירוע התאונתי לבין הנזק שנגרם לכם. התיעוד עשוי לכלול צילום של האירוע התאונתי או דו"ח משטרה ממנו ניתן יהיה ללמוד על קיומו של האירוע.
  • תיעוד כרונולוגי של השתלשלות האירועים – רשמו לעצמכם את מהלך העניינים בהתאם לסדר הופעתם. אף על פי שנדמה כי מדובר בעניין מיותר, הדבר עשוי להתברר כקריטי להוכחת תביעתכם בהמשך.
  • מסמכים רפואיים – מדובר על מסמכים מרופא, במקרה של נזק פיזי, או במסמכים מטעם פסיכיאטר/פסיכולוג, במקרה של נזק נפשי.
  • עדים – אין מדובר בעדים לאירוע התאונתי בלבד, אלא גם עדים מקום העבודה או ההתנדבות שלכם, שעשויים להעיד למשל על כך שראו את מצוקתכם הנפשית בעקבות האירוע התאונתי.
  • איסוף מסמכים על מקרים דומים שקרו במקום ההתנדבות/עבודה – אם היו מקרים קודמים במקום העבודה או ההתנדבות.
  • היוועצות בעורך דין – קשה להפריז בחשיבות ההיוועצות בעורך דין מומחה לדיני נזיקין וביטוח לאומי. מעטים הם נפגעי תאונות עבודה שהצליחו למצות את זכויותיהם באופן המיטבי בגין תאונה שעברו, מבלי שנועצו בעורך דין.

מהם דמי פגיעה לנפגעי תאונות עבודה, וכיצד מחשבים את גובהם?

דמי הפגיעה הם פיצויים המשולמים לנפגעי תאונות עבודה על ידי הביטוח הלאומי, בפרק הזמן בו הם אינם יכולים לעבוד מפאת נזקיהם הפיזיים או הנפשיים, ובו הם נזקקים לטיפול רפואי. פרק הזמן הממושך ביותר בעדו ניתן לקבל דמי פגיעה הוא 13 שבועות (91 ימים). את ספירת הימים יש להתחיל למנות מיום למחרת תאונת העבודה.

את דמי הפגיעה מחשבים כדלהלן: בודקים את הכנסת העובד בשלושת החודשים שקדמו להפסקת עבודתו, והעובד יהיה זכאי ל-75% מסכום זה במשך הזמן בו יטופל רפואית. סכום דמי הפגיעה המקסימאליים עבור יום עבודה (נכון לתחילת שנת 2023) הוא 1,201.63 ₪.

אם הנפגע מתאונת העבודה הוא נהג אמבולנס מתנדב, שאינו עובד כשכיר או עצמאי במקביל להתנדבותו, בזמן האירוע התאונתי, יחושבו דמי הפגיעה שלו בהתאם למחצית הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות.

כיצד ניתן להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי?

בשלב ראשון, עליכם להגיש למעסיק שלכם או למארגן ההתנדבות טופס בל/250 "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה". בעקבות מילוי הטופס, תופנו לקבל ייעוץ וטיפול רפואי.

לאחר מכן ובמהלך פרק זמן של 12 חודשים ממועד האירוע התאונתי, תצטרכו להגיש לביטוח הלאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. זאת תוכלו לעשות על גבי טופס בל/211. את הטופס ניתן לשלוח לביטוח הלאומי באופן מקוון. חשוב לגבות את התביעה במסמכים רפואיים, לפיהם לא הייתם מסוגלים לעבוד מבחינה רפואית בתקופה לגביה מוגשת התביעה. התביעה צריכה לכלול אישור על אי כושר ההשתכרות, בו תפרטו בהרחבה מדוע לא הייתם כשירים לעבודה בתקופה הנזכרת בתביעה.

איך ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה?

במקרים חמורים במיוחד, עלולה תאונת עבודה להביא לגרימת נזק פיזי או נפשי אשר עשוי להיות לזכות את נפגע תאונת העבודה בגמלת נכות מעבודה. אם אתם סבורים שתאונת העבודה גרמה לכם לנכות פיזית או נפשית, עליכם להגיש לביטוח הלאומי טופס בל/200 ששמו "תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה". המימד משחק כאן גורם משמעותי, וחשוב להגיש את הטופס מיד לאחר שאתם מפסיקים לקבל את דמי הפגיעה. ככל שלא תעשו כן, עלולים להיפגע סיכוייכם לקבל את גמלת הנכות. הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי היא זו שתקבע את אחוזי הנכות במקרה שלכם, וקביעה זו תכריע את גובהה של גמלת הנכות. ככל שתוכרו כנכים על ידי הביטוח הלאומי, תהיו זכאים לקבל זכויות והטבות נוספות.פיצויים לנהגי אמבולנס עקב נזק גופני \ נפשי במסגרת תפקידם

האם וכיצד ניתן לערער על החלטות הביטוח הלאומי בעניין נכות רפואית או אי-כושר עבודה?

במקרה בו החליט פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לדחות את תביעתכם לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה, באפשרותכם לפנות לוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. חשוב לשים לב לכך שעליכם לעשות זאת במסגרת 60 ימים מהיום בו קיבלתם לידיכם את החלטת פקיד התביעות. ערעור על החלטת ועדת העררים ניתן להגיש לבית הדין לעבודה, אולם לגבי שאלות של חוק בלבד, גם זאת יש לעשות בתוך פרק זמן של 60 ימים – מהיום בו קיבלתם הודעה על החלטת הוועדה לעררים.

אם אתם מעוניינים לערער על החלטה אחרת של פקיד התביעות של הביטוח הלאומי, החלטה שאינה קשורה לדרגת אי–כושר עבודה או אחוזי הנכות, כגון החלטה של פקיד התביעות בעניין תקופות העבודה שלכם או הכנסותיכם, אתם יכולים לערער עליה לפני בית הדין האזורי לעבודה. ערעור זה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום בו נודע לכם על ההחלטה.

האם נהג אמבולנס יוכל להגיש תביעות לגופים נוספים בגין תאונת העבודה שעבר, פרט לביטוח הלאומי?

אם מדובר בנהג אמבולנס שכיר, שבעקבות תאונת העבודה שעבר אינו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס, הוא יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית באמצעות קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלו בגין אובדן כושר העבודה שלו. ההסדר הביטוחי הספציפי של העובד יכריע מה יהיה התשלום החודשי לו יהיה זכאי עובד בגין תאונת עבודה, אך אם מדובר בביטוח מנהלים הכיסוי הביטוחי יכסה 75% מהשכר הקובע של העובד (השכר הממוצע של העובד ב-12 החודשים האחרונים).

נוסף על כך, אם מדובר בעובד שדאג לעצמו לפוליסת ביטוח פרטית – יוכל העובד לתבוע כמובן גם אותה. חשוב לשים לב לגבי תביעה נגד פוליסת ביטוח פרטית, כי יש להגישה עד שלוש שנים מרגע קרות התאונה. תשלום הפיצויים על ידי חברת הביטוח הפרטית, לא יהיה קשור בהכרח להכרת הביטוח הלאומי בתאונה. עם זאת, במקרה בו הביטוח מכיר באירוע תאונתי כתאונת עבודה, יוכל עובד לו פוליסת ביטוח פרטית להשתמש בקביעה זו בתביעה כנגד חברת הביטוח הפרטית.

האם ניתן לתבוע ישירות את המעסיק או את הממונה על ההתנדבות בגין תאונת עבודה שגרמה לכם לנזק פיזי או נפשי?

במקרים בהם המעסיק או הממונה על התנדבות התרשל בתפקידו (למשל, אם רכב האמבולנס שקיבלתם לנהוג בו היה רכב לא תקין, שלא עבר את טיפולי הרכב הנחוצים, מה שגרם לתאונת דרכים בה הייתם מעורבים), ניתן יהיה לתבוע את הגורם הממונה עליכם בגין רשלנותו. נציין, כי תביעה זו ניתן להגיש בנוסף לתביעה כנגד הביטוח הלאומי וחברת הביטוח (ייתכן מאד כי נהג האמבולנס יוכל לקבל כפל פיצויים). בדומה למצוין לגבי תביעת פוליסת ביטוח פרטית, אם הגשתם תביעה לביטוח הלאומי שהכיר בתאונה שלכם כתאונת עבודה, תוכלו להשתמש בהחלטה זו במסגרת תביעה אזרחית נגד המעסיק בבית הדין לעבודה בגין התרשלותו.

מדוע כדאי לנהג אמבולנס שנפגע בתאונת עבודה להיוועץ בעורך דין מומחה טרם הגשת תביעה?

הגשת תביעה בכל נושא היא עניין לא פשוט, אך הדברים מקבלים משנה תוקף כשמדובר בתביעה בגין נזק שהתרחש בעקבות תאונת עבודה; כפי שפירטנו לעיל, הוכחת קשר סיבתי בין אירוע תאונתי להתרחשות נזק פיזי או נפשי לנהג אמבולנס היא עניין מסובך. על כן, חשוב ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן ובעל ניסיון בנושא, שיוכל לייצג את נהג האמבולנס מול הביטוח הלאומי וגורמים נוספים בצורה המיטבית, לצורך מיצוי זכויותיכם.

משרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג הוא אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי המשפט האזרחי ודיני הנזיקין, כמו גם בעניין ייצוג עובדים בעניין תאונות עבודה: בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי ובערעורים המוגשים לבתי הדין האזוריים לעבודה ובית הדין הארצי לעבודה. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם בכל הכרוך בנושא. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

המאמר נכתב בשיתוף עורך הדין אדם ג'ונסון.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top