Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים (מידע משפטי מפי עורך דין דיני עבודה וביטוח)

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

דוד וואלעס


שירותי תרגום של משרד עו"ד הנ"ל מצויינים ומקצועי, ממליץ בחום לכל אחד לנסות, בעיקר השירות האדיב מכל הלב של סשה קישקו משאיר את הלקוח בהרגשה טובה ורצון לחזור בעתיד

כיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים? החוק בישראל קובע כי מי שזכאים לקצבת נכות בשיעורים גבוהים עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה, המגיע כיום לתקרה של עד 628 אלף ש״ח בשנה. במקרים מסוימים הפטור עשוי לחול באופן רטרואקטיבי, עד 6 שנים אחורה. על מנת לקבל את הפטור, יש להוכיח כי המצב הרפואי של המבקשים חמור במידה מספקת לצורך עמידה ברף הגבוה שנקבע למתן הפטור. במאמר זה תסביר על הפטור, אוכלוסיית הזכאים לו והתנאים לצורך קבלתו עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני עבודה וביטוח ממשרדנו.

פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים (מידע משפטי מפי עורך דין דיני עבודה וביטוח)

מה מקנה פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים?

רבים הסובלים מנכות רפואית על רקע ליקוי פיזי או נפשי עשויים להיות זכאים לפטור זמני או קבוע ממס הכנסה. מדובר בפטור משמעותי ביותר, שכן הוא חל על הכנסה מעבודה (יגיעה אישית) עד לתקרה המגיעה לגובה מקסימלי של 628 אלף ש״ח בשנה, נכון לשנת 2022. יתר על כן, הפטור עשוי להינתן באופן רטרואקטיבי, עד 6 שנים אחורה, כך שיינתן לזכאים החזר של המס ששילמו. ואולם, קבלת הפטור מהווה משימה מורכבת, שכן החוק קובע רף גבוה למדי בנוגע לדרגת הנכות הנדרשת לצורך קבלת הפטור. רבים מתקשים לעמוד ברף זה. מדובר בהליך משפטי המצריך היכרות עם החוק בנושא, ולכן מומלץ להסתייע בייצוג משפטי במסגרת התהליך, על-ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה, המנוסה בטיפול בבקשות למתן פטור ממס הכנסה.

מי עשויים להיות זכאים לפטור ומה התנאים לקבלתו?

הפטור עשוי להיות רלוונטי למי שנקבעה להם נכות רפואית קבועה, או נכות זמנית שתוקפה 185 יום לפחות, לפי חוק הביטוח הלאומי (זכאי קצבה בגין פגיעה בעבודה, קצבת נכות כללית, מי שנפגעו במהלך התנדבות או ילדים בעלי נכות); מי שהוכרו בתור נכי צה״ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום); נפגעי פעולות איבה הזכאים לקצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה; וכן נפגעי גזזת הזכאים לקצבה לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת. תנאי למתן הפטור הוא קיומה של הכנסה החייבת במס, כגון הכנסה מעבודה אצל מעסיק או הכנסה מעסק עצמאי.

תנאי למתן הפטור הוא קביעת נכות בשיעור גבוה, המעיד על חומרת המצב הרפואי באופן המצדיק מתן פטור ממס הכנסה. לעניין זה, חשוב לדעת כי לאחרונה חל תיקון בחוק, באופן אשר שינה את תנאי הזכאות לפטור. עד ליום 15.11.2021, הפטור ניתן למי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100% בגין ליקוי אחד, לפי החוקים הנ״ל, או בשיעור של 90% לפי חישוב משוקלל, עבור מספר ליקויים רפואיים. החל מיום 15.11.2021, הזכאות לפטור חלה גם לגבי מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 90% לגבי ליקוי רפואי אחד. אם מדובר בנכות בשיעור של 90% בחישוב משוקלל, נדרש כי אחד מהליקויים יהיה בשיעור של 40% ומעלה. הסדר זה אינו חל על נכי צה״ל ונפגעי פעולות איבה המקבלים קצבה. לגביהם נדרש כי שיעור הנכות יהיה 100% בגין ליקוי רפואי אחד או 90% בחישוב משוקלל (וזאת בתנאי שחישוב רגיל היה מוביל לשיעור משוקלל של 100%).

כיצד פועל ההליך לצורך בחינת הזכאות לפטור ומימוש הזכאות?

על מנת לקבל את הפטור, נדרשת כאמור זכאות לקצבה וקביעת אחוזי נכות לפי החוקים הנ״ל. מי שטרם נקבעו להם אחוזי נכות בשיעור המקנה פטור ממס הכנסה, עניינם ייבחן על-ידי ועדה רפואית של מס הכנסה. הוועדה מתכנסת תחת המוסד לביטוח לאומי. החלטת הוועדה תועבר למס הכנסה ישירות. ככל שתתקבל תשובה חיובית לעניין הפטור, יינתן אישור על כך מטעם פקיד השומה. מי שנקבעו להם מלכתחילה אחוזי נכות המזכים בפטור, נדרשים לממש את זכאותם לפטור מול פקיד השומה.

לצורך מימוש הזכאות לפטור, יש להגיש בקשה לפטור ממס ברשות המסים. לצד טופס הבקשה, יש להגיש גם את פרוטוקול הוועדה הרפואית שבה נקבעה נכות למבוטחים. במידה והמבוטחים עובדים שכירים, יש להגיש גם את תלוש המשכורת האחרון שקיבלו ממעסיקיהם. ניתן להגיש את הבקשה במשרדי פקיד השומה באזור מגוריהם של המבוטחים, לשלוח אותו בדואר או לערוך תיאום מס מקוון (ובמסגרת זאת להגיש את המסמכים). מי שזכאים לפטור ונקבעה להם נכות לצמיתות, יקבלו אישור מפקיד השומה, אותו יהיה עליהם למסור למעסיקיהם או לגוף שמשלם את הקצבה (המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון וכיו״ב). מי שזכאים בנוסף לפטור להחזר רטרואקטיבי, יידרשו להגיש בקשה נפרדת להחזר ברשות המסים.

פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני עבודה וביטוח

לסיכום, פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים רלוונטי לקבוצה גדולה של בעלי נכות בשיעור גבוה. אם יש לכם שאלות פרטניות לגבי זכאותכם לפטור, או שאתם זקוקים לכל סיוע בנושא, תוכלו לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה וביטוח, ומעניק ייצוג וליווי משפטי מקיף בהליכי מימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון והרשויות השונות. ניתן לפנות אלינו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top