Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פטור מחקירת יכולת – עורך דין הוצאה לפועל

Nechama Ovadia

סיגל וקס

ממליצה בחום על שירותי המשרד. פנינו לעזרה בתרגום מסמכים רשמיים וחתימה נוטריונית וקיבלנו מענה מהיר, אדיב ומקצועי משפחה קישור. תודה!!

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, החייב נדרש לשלם את חובו בהתאם ליכולתו הכלכלית. בירור מצבו הכלכלי וכושר השתכרותו של החייב, נבחנת בין היתר, באמצעות חקירת יכולת. במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה תסביר בקצרה במה מדובר ומתי ניתן לקבל פטור מחקירת יכולת.

מהי חקירת יכולת?

תפקידו של רשם ההוצאה לפועל הוא, בין היתר, לבחון את מצבו הכלכלי של החייב. אחד הכלים לביצוע בחינה זו הוא באמצעות עריכת חקירת יכולת לחייב. במסגרת החקירה בודק הרשם את יכולת ההשתכרות ויכולת הפירעון של החייב לפרוע את החוב.

ברוב המקרים, נדרש החייב להתייצב לחקירה אצל הרשם בתוך התקופה הקבועה באזהרה שהוא מקבל. חקירת היכולת מתבצעת ביוזמת הרשם או הנושים, או לבקשת החייב המבקש לפרוס חובו לתשלומים. לכן, הרשם נדרש לבדוק מהם הנכסים בבעלותו של החייב, מהם הכנסותיו והוצאותיו, ומהו הסכום של כלל חובותיו.

חקירות היכולת נערכות בדלתיים סגורות או בפומבי וניתנת לזוכה או לבא כוחו האפשרות לשאול שאלות ולהיות מעורבים בחקירתו של החייב.

חייב אשר בוחר לא להתייצב לחקירת יכולת עלול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, אשר ניתן להטיל עליו סנקציות שונות כגון: הגבלות בבנק, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיס אשראי ועוד.

מהם המקרים בהם חייב פטור מחקירת יכולת?

ככלל קיימת חובה להתייצב לחקירת יכולת, אולם, קיימים מקרים שונים בהם פטור החייב מהתייצבות לחקירת יכולת:

  • החייב הוא תאגיד (חברה);
  • מדובר בתיק לביצוע פסק דין במזונות;
  • מדובר בתיק לביצוע פסק דין שאינו כספי;
  • מדובר בתיק לביצוע מימוש משכון או משכנתא;
  • החייב הגיש בקשה בטענת פרעתי ובקשתו טרם נדחתה;
  • החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר ובקשתו טרם נדחתה;
  • החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב ובקשתו טרם נדחתה;
  • החייב הוכרז כמוגבל באמצעים ובמקביל נפתח נגדו תיק חדש בהוצאה לפועל (אלא אם כן החליט הרשם אחרת).

במקרים אלו, על אף החובה הרשומה באזהרה להתייצב לחקירת יכולת, החייב המוזמן פטור מהתייצבות לחקירה מבלי שהדבר יעמוד לחובתו.

חשוב להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל – צרו קשר

חקירת יכולת היא כלי משפטי המשקף את המצב הכלכלי האמיתי של החייב. במסגרת החקירה ניתן לעמוד על יכולתו של החייב לשלם חובו. אומנם התייצבות לחקירה היא חובה, אך כפי שפרטנו לעיל ישנם מקרים בהם למרות שבאזהרה שהומצאה לחייב נכתב שעליו להתייצב לחקירה, הוא יכול לקבל פטור קבוע או זמני מהחקירה. כאמור, אי התייצבות לחקירה עלולה להיות בעלת השלכות כפי שפורט לעיל.

אם הומצאה לכם אזהרה ובה הזמנה לחקירת יכולת, מומלץ כי תוודאו האם הפטור חל עליכם, וזאת על מנת שלא להיקלע למצב שבו יוטלו עליכם הגבלות שונות. כמו כן, מומלץ להיוועץ עם עו"ד לפני הגעה לחקירה ואף להיות מלווה על ידי עורך דין הבקיא בתחום. בזופו של דבר חקירה זו תקבע את סכום התשלום החודשי שיוטל עליכם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

פטור מחקירת יכולת

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top