Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מהי פגישת מהו״ת? (הסבר משפטי מפי עו״ד מומחה למשפט אזרחי)

Michael Decker

Gal Magal

ממליץ בחום שירות מקצועי ואוזן קשבת ללקוחות

מהי פגישת מהו״ת בתביעות אזרחיות? מהו״ת הם ראשי תיבות של ׳מידע, היכרות ותיאום׳. פגישת מהו״ת היא למעשה הליך גישור המתקיים בשלב המקדמי של הליכי תביעות אזרחיות בבתי המשפט בישראל, ושעניינו ניסיון לקדם משא ומתן לפשרה בין הצדדים. כיום, במרבית התביעות האזרחיות חלה חובה על הצדדים לקיים פגישת מהו״ת ולנסות למצוא במסגרתה פתרון מהיר ויעיל ליישוב המחלוקות ביניהם. במאמר זה יסביר על הנושא בהרחבה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי.

מהי פגישת מהו״ת? (הסבר משפטי מפי עו״ד מומחה למשפט אזרחי)

מעוניינים לתבוע? בדרך כלל תידרשו לדון בפשרה קודם לכן

במדינת ישראל קיים שוני מהותי בין הליכים פליליים, המתנהלים ככלל בין המדינה לאזרחים, ובין תביעות אזרחיות, המתנהלות ככלל בין צדדים פרטיים (או מול המדינה, לרוב בעניינים חוזיים או נזיקיים). בעוד שבהליכים פליליים מטרת העל היא לחתור לחקר האמת, בהליכים אזרחיים מטרת העל היא לפתור את הסכסוך המשפטי בין הצדדים בצורה יעילה ומהירה ככל הניתן. אין זה אומר כי חקר האמת אינו חשוב, אך זו לא המטרה העיקרית של ההליכים. בהתאם לאמור, נעשים ניסיונות מצד המערכת כל העת על מנת לספק לצדדים דרכים טובות יותר להשגת פתרון מהיר ככל הניתן לסכסוך המשפטי ביניהם.

דרך פתרון אפשרית נוספת, שנכנסה לשימוש בעשור האחרון, נקראת פגישת מהו״ת (ראשי תיבות של ׳מידע, היכרות ותיאום׳). פגישת מהו״ת היא למעשה שלב מקדים לדיון המשפטי בתביעות אזרחיות, המתקיים לאחר הגשת כתבי הטענות על-ידי הצדדים (כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה). במסגרת פגישת מהו״ת, בית המשפט מפנה את הצדדים לפגישה עם מגשר, אשר יעשה מאמץ להביא את הצדדים לפתרון מוסכם ביניהם. זאת במטרה לפתור את הסכסוך ולסיים את התביעה בשלב מוקדם. הדבר עשוי לחסוך הוצאות כספיות לצדדים, וכן לתרום להפחתת העומס על בתי המשפט בישראל. חשוב להכיר את קיומן של פגישות מהו״ת, שכן כיום הן מהוות שלב הכרחי במרבית התביעות הנדונות בישראל. להלן נציג מידע משפטי שחשוב לדעת על פגישת מהו״ת.

באילו מקרים יהיו חייבים הצדדים לנהל פגישת מהו״ת ביניהם?

התקנות המגדירות את מרבית כללי התביעות האזרחיות בישראל (תקנות סדר הדין האזרחי) קובעות כיום כי ככלל, בתביעות שסכומן או שוויין עולה על 40 אלף ש״ח (נכון לשנת 2022) ימונה מגשר שינהל בין הצדדים פגישת מהו״ת. המינוי ייערך לא יאוחר מ-45 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון בהליך. לכלל לגבי הפניית תביעות לגישור מהו״ת יש חריגים. צדדים לא יופנו לפגישת מהו״ת בהליכים שהוגשו בהסכמת הצדדים (בעלי הדין), בתביעות קטנות, בתביעות לפינוי מושכר, בתביעות נגררות להליכים פליליים ובתביעות שיש לגביהן סדרי דין מיוחדים בחקיקה נפרדת. ואולם, יש לדעת כי קיימים הליכים מקבילים לפגישות מהו״ת בבתי הדין לעבודה במקרים מסוימים. עוד יש לדעת כי קיימת סמכות לבית המשפט להפנות כל סוג הליך לפגישת מהו״ת, גם כאשר אין חובה לנהל פגישה שכזו על פי התקנות.

כיצד פגישות מהו״ת מתנהלות בפועל?

במסגרת פגישת מהו״ת נפגשים הצדדים להליך עם מגשר שמונה במיוחד על-ידי בית המשפט. המגשר יערוך היכרות עם הצדדים ובינם לבין עצמם (שכן במקרים רבים צדדים לתביעה הם זרים זה לזה), יספק לצדדים מידע כללי על הליך גישור, מטרותיו ויתרונותיו עבור הצדדים ויערוך תיאום לגבי המחלוקות העיקריות בתביעה והאפשרות להגיע להסדר במסגרת גישור. בתוך 14 יום ממועד פגישה זו, המגשר ימסור לבית המשפט הודעה לגבי הסכמת הצדדים לעריכת גישור לצורך יישוב הסכסוך ביניהם, או לחלופין לגבי החזרת ההליך להמשך דיון בבית המשפט. חשוב לדעת כי פגישת מהו״ת נחשבת כדיון בבית המשפט לכל דבר ועניין. אי התייצבות אליה עלולה לגרור חיוב הצדדים בתשלום הוצאות לצד השני או לאוצר המדינה, ואף בסנקציות חמורות יותר כמו עצירת ההליך עד להתייצבות לפגישה או מחיקת התביעה. בהתאם, חשוב להימנע מהשלכות קשות מעין אלה ולהתייצב להליך כנדרש. בכל מקרה של ספק בנושא, ראוי להיוועץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי.

האם ניתן להימנע מקיום פגישות מהו״ת?

התקנות קובעות סמכות לנשיא בית המשפט, או שופט שמונה על-ידי הנשיא לשם כך, או אף ממונה לפגישות מהו״ת שהוא שופט, להתיר לצדדים מטעמים מיוחדים שלא לפעול לפי הכללים העוסקים בפגישות מהו״ת. מכאן שקיימת אפשרות לצדדים להגיש בקשה שלא לקיים פגישת מהו״ת בעניינם, ככל שהם סבורים כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת. ואולם, כל עוד לא ניתן היתר שכזה, חלה חובה על הצדדים להגיע לפגישות מהו״ת שנקבעו להם.

פגישות מהו״ת – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו מהי פגישת מהו״ת, כיצד היא מתנהלת, באילו מקרים הצדדים מחויבים להשתתף בה ולחלופין, באילו מקרים ניתן לקבל פטור מהשתתפות. לכל שאלה נוספת בנושא, משרדנו זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים במגוון ענפי המשפט האזרחי, ומעניקים ייצוג וליווי משפטי מקיף לאורך כל שלבי ההליכים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

אזרחות אוסטרית ליהודים

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top