Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עתירת אסיר – חופשה

Michael Decker

KitePride International

ממליצים בחום ! שירות וחם ומקצועי אמין ומהיר. תודה שאתם עומדים לצידינו 🙏

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר בגין מניעת חופשה? אסירים רבים בישראל זכאים ליציאה לחופשה מדי עת. במידה וזכות זו נפגעה או לא מומשה במלואה, ניתן להגיש בגין כך עתירה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט מוסמך להתערב בהחלטת הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר בנושא, ולבטלה או לשנותה. במאמר זה יסביר על כך בהרחבה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט מינהלי ועתירות אסירים.

עתירת אסיר – חופשה

זכות אסירים לחופשה

בניגוד למה שניתן היה לחשוב, אסירים רבים בישראל אינם שוהים במאסר לכל אורך תקופת כליאתם, מבלי לצאת לחופשה מדי עת. נהלי שירות בתי הסוהר (שב״ס) מגדירים את התנאים שבגינם אסירים יכולים להיות מסווגים כזכאים לחופשה, ולאחר מכן לצאת לחופשה חד פעמית או תקופתית. בכל הנוגע לסיווג האסירים לעניין זכאות לחופשה ומימוש זכאותם לאחר מכן, חשוב לדעת כי החוק מאפשר לאסירים לעתור הן על סיווגם לחופשה והן על מניעת חופשות עבורם. להלן נסביר על כך בהרחבה.

מהו סיווג אסירים לחופשה?

נהלי שב״ס קובעים חלוקה של אסירים ל-3 קטגוריות שונות, לעניין ההחלטה האם לאשר להם יציאה לחופשות: הקטגוריה הראשונה היא של אסירים אשר אין להוציאם לחופשה, עקב כך שלפי עמדת שב״ס נשקפת מיציאתם לחופשה סכנה לשלום הציבור או סכנה לביטחון המדינה. הקטגוריה השנייה היא של אסירים אשר זכאותם לצאת לחופשה מוגבלת, וכפופה לאישור אגף המודיעין או קצין המודיעין של שב״ס ולתנאים מגבילים שיוטלו על החופשה. הקטגוריה השלישית היא של אסירים אשר ניתן לאשר להם יציאה לחופשות ללא צורך באישור ספציפי עבור כל חופשה, אך תחת תנאים מגבילים.

יש לציין כי גם לגבי הקטגוריה הראשונה, נציב שב״ס עדיין רשאי לאשר לאסירים לצאת לחופשה מטעמים מיוחדים (כגון אבל, אזכרה, מחלה אנושה של קרוב משפחה או שמחה כגון חתונה של הילד או האח\אחות של האסיר) או מטעמים הומניטריים. סיווג האסירים לחופשה נקבע הן על פי גורמים כגון רישומם הפלילי, מידע מודיעיני לגביהם, התנהגותם במהלך המאסר והצפי להתנהגותם במהלך החופשה. בהתאם, סיווג האסירים עשוי להשתנות בהתאם לשינוי נסיבות לגבי כל אחד מהגורמים הנ״ל.

כיצד יכולים אסירים לממש את זכאותם ליציאה לחופשה?

אסירים שעמדו בתנאי היציאה לחופשה – וביניהם, סיווג מתאים, התנהגות טובה וריצוי של לפחות רבע מתקופת המאסר (למעט במקרים חריגים בהם ניתן יהיה לבקש לבקש לצאת לחופשה בתקופה מוקדמת יותר) – יוכלו להגיש בקשה לחופשה. הבקשה תיבחן על-ידי הגורמים הרלוונטיים בשב״ס, ובמידה ותאושר ייערך לאסירים ראיון לפני יציאה לחופשה. בראיון יתבקשו האסירים למסור כתובת ומספר טלפון במקום שבו ישהו בחופשה. ככלל, משך החופשה יהיה 48 שעות לגבי שלושת החופשות הראשונות, ולאחר מכן בדרך כלל תארך החופשה באורך ובתדירות המקובלים באגף בו שוהים האסירים.

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר לעניין חופשה?

הזכות לחופשה של אסירים היא אינה זכות קנויה, כלומר שב״ס רשאי לשלול או להגביל אותה. ככל שאסירים מעוניינים להשיג על אופן הסיווג שלהם, על סירוב לבקשתם ליציאה לחופשה או על תנאי חופשה שנקבעו להם, באפשרותם לעשות זאת באמצעות הגשת עתירת אסיר. עתירת אסיר לגבי חופשה יש להגיש בפני בית המשפט המחוזי הנמצא בתחום השיפוט בו ממוקם הכלא בו שוהים האסירים. ככלל, העתירה תוגש למפקד האגף בו שוהים האסירים, אשר יעבירה לסגן מנהל בית הסוהר.

סגן מנהל בית הסוהר ידאג להגשת העתירה לבית המשפט בתוך 48 שעות. לחלופין או במקרים דחופים, ניתן להגיש את העתירה באמצעות עורך דין המייצג את האסיר ישירות אל בית המשפט. הדיון בעתירה יתקיים בפני שופט אחד, ולעיתים הוא יתקיים בתוך בית הסוהר עצמו. בית המשפט ישמע את עתירת האסיר ויחליט האם לאשר או לדחות אותה. במקרים של דחיית העתירה, ניתן לבקש לערער על ההחלטה בפני בית המשפט העליון. זאת בתוך 30 ימים ממתן ההחלטה, או ממסירתה לאסירים (במידה והיא לא ניתנה בפניהם). חשוב לדעת כי ניתן ומומלץ להיעזר במסגרת הגשת העתירה והטיפול בה בייצוג של עורך דין המתמחה בעתירות אסירים.

עתירת אסיר לעניין חופשה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לעתירות אסירים

במאמר זה הסברנו בהרחבה על עתירת אסיר לעניין חופשה. אם יש לכם כל שאלה או צורך בסיוע בנושא, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. במשרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, פועלים עורכי דין המתמחים בעתירות אסירים, ובייצוג אסירים, בני זוגם או קרובי משפחתם בעתירות ועניינים משפטיים מול שב״ס וכל הערכאות המשפטיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top