Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ערעור על פסק דין בענייני תעבורה

Moti Orange
Moti Orange

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

באילו מקרים ניתן להגיש ערעור על פסק דין תעבורה? בהיותם הליכים פליליים, זכות הערעור על פסק דין בהליכי תעבורה אפשרית באמצעות הגשת ערעור בפני הערכאה הגבוהה יותר בתוך 45 יום. ניתן לערער על עצם ההחלטה להרשיע, וכן על חומרת העונש שהטיל בית המשפט. חשוב לדעת כי גם התביעה מוסמכת לערער על פסק דין שבו הוחלט לזכות נאשמים, וכן על כך שהעונש שהוטל אינו חמור מספיק. במאמר זה יסביר עורך הדין מוטי אורנג׳, מומחה לדיני תעבורה ממשרדנו, על נושא חשוב זה בהרחבה.

ערעור על פסק דין בענייני תעבורה

זכות הערעור היא זכות בסיסית, אך יש בצידה גם אלמנט של סיכון

הליכים בענייני תעבורה הם הליכים פליליים. אף שהוקמה בישראל ערכאה נפרדת של בתי משפט לתעבורה, על רקע ריבוי עבירות התעבורה בישראל והצורך בערכאה מקצועית שתתמודד עם הסוגיות הייחודיות העולות בתחום, הליכים אלה עדיין כפופים לכללי הפרוצדורה הפלילית. אחת מזכויות היסוד בדין הפלילי בישראל היא זכות הערעור על הכרעת וגזר דין. זכות זו שמורה לנתבעים בהליך הפלילי, ומאפשרת להם לערער על ההחלטה להרשיעם, על העונש שנגזר עליהם או על שניהם יחד. כך לדוגמה, מי שהורשעו בנהיגה במהירות מופרזת ונדונו ל-10 חודשי מאסר בפועל, יכולים לערער על ההחלטה לדון אותם למאסר בבית הכלא ולבקש במסגרת הערעור מאסר על תנאי או ריצוי המאסר בדרך של עבודות שירות. לחלופין, באפשרותם לבקש לקצר את תקופת הכליאה שנגזרה עליהם. חשוב לדעת כי הגשת ערעור כרוכה בעלויות ומשאבים בנוסף על עלויות ניהול ההליך קודם לכן, שעה שלא בכל המקרים הערעורים יתקבלו. עוד צריך להביא בחשבון כי לצד הזכות של נתבעים לערער על פסק הדין, גם לתביעה הפלילית יש זכות כזו. בהתאם, חשוב לקחת בחשבון את כל המשתנים ולקבל החלטה מושכלת לגבי השאלה האם להגיש ערעור על פסק דין בענייני תעבורה. להלן נפרט על כך.

הזכות להגיש ערעור מוגבלת בזמן

החוק קובע כי ניתן להגיש ערעור על פסק דין בענייני תעבורה בתוך 45 יום ממועד הקראת גזר הדין בפני הנאשמים. בנוסף קובע החוק כי במידה ופסק הדין, נימוקי פסק הדין או הרשות לערער ניתנו שלא בפני הנאשמים, יחל מניין 45 הימים להיספר מהיום שבו הנ״ל הומצאו להם. אם פסק הדין ניתן בבית המשפט לתעבורה, ניתן יהיה לערער עליו בפני בית המשפט המחוזי. אם פסק הדין ניתן בבית המשפט המחוזי, ניתן יהיה לערער עליו בפני בית המשפט העליון. חשוב להדגיש כי זכות הערעור קיימת רק לגבי פסק הדין שניתן בערכאה הראשונה. אם פסק הדין ניתן על-ידי בית המשפט לתעבורה, ולאחריו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, לא תינתן זכות ערעור נוספת לבית המשפט העליון אם יוחלט לדחות את הערעור. במקרים אלה, יהיה צורך להגיש בקשת רשות ערעור.

כיצד מתנהל הדיון בערעור בבית המשפט?

חשוב לדעת כי ערכאת ערעור בהליכי תעבורה אינה מוסמכת לפתוח את התיק מחדש. כך גם היא אינה מוסמכת לשקול החמרה בעונשם של נהגים שהורשעו, במידה והתביעה אינה מערערת על כך שהעונש שנגזר עליהם היה קל מדי. למרות זאת, לערכאת הערעור מוענק שיקול דעת נרחב לגבי ההכרעה בערעור. בית המשפט שלערעור רשאי לדחות או לקבל את הערעור, באופן מלא או חלקי, ולשנות את פסק הדין שניתן בערכאה התחתונה. כך לדוגמה, מוסמך בית המשפט לדחות ערעור על הרשעה, אך לקבל את הערעור על חומרת עונשם של המערערים ולהפחית את העונש. לחלופין, מוסמך בית המשפט לזכות את הנאשמים, באופן שלמעשה יבטל גם את העונש שנגזר עליהם.

בית המשפט שלערעור מוסמך גם לבטל את פסק הדין שניתן ולהחזיר את התיק לערכאה הקודמת, עם הוראות כיצד לנהל את התיק (לדוגמה, לנהל שוב את כל המשפט, לפתוח מחדש את הדיון בסוגיות מסוימות בלבד או לדון בראיות חדשות שלא נבחנו על-ידי בית המשפט קודם לכן). בנוסף, בית המשפט מוסמך לתת החלטות נוספות במסגרת הערעור. לדוגמה, אם הנאשמים היו צפויים להתחיל לרצות את עונשם, בית המשפט מוסמך להחליט על עיכוב בתחילת ריצוי העונש, עד שיכריע בערעור.

לנסיבות המקרה עשויה להיות השפעה מכרעת על ההליך

ערכאת הערעור עשויה לא פעם להביא בחשבון את נסיבות המקרה במסגרת ההכרעה בערעור. לא פעם הדבר עשוי להוביל להקלה בעונש שייגזר על הנאשמים. לדוגמה, בשנת 2019 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בערעור שהגיש נהג אופנוע אשר דרס הולכת רגל בתל אביב, אשר מאוחר יותר מתה מפצעיה. הנאשם נמלט מהזירה, אך שב אליה בתוך זמן קצר. הוא הביע חרטה עמוקה על התאונה, אשר הקשתה מאוד על מצבו הנפשי. בנוסף, מדובר היה במקרה זה בעולה חדש מצרפת, אשר טרם הסתגל לחיים בישראל. בית המשפט המחוזי גזר על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט העליון, תוך שקילת כלל הנסיבות הנ״ל, קבע כי יש לקבל את הערעור שהגיש הנאשם והפחית את עונשו ל-9 חודשי עבודות שירות. מקרה זה מהווה דוגמה הממחישה את סמכות בית המשפט להתערב ולהקל בעונשם של נאשמים במסגרת ערעור, בנסיבות מסוימות. עם זאת, על מנת להבין את הסיכויים והסיכונים בערעור ולקבל החלטה מושכלת בנושא, מומלץ וראוי להיוועץ על הנושא עם עורך דין מומחה לדיני תעבורה.

ערעור על פסק דין בענייני תעבורה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תעבורה

לסיכום, נהגים שהורשעו ונגזר עליהם עונש בהליכי תעבורה זכאים להגיש ערעור על פסק הדין, ולערער הן על ההרשעה והן על חומרת העונש. חשוב לא להתמהמה עם ההחלטה האם להגיש ערעור, לאור מניין 45 הימים להגשת ערעור בזכות. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בכל ייעוץ או סיוע, נשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני תעבורה ומנוסה מאוד בייצוג נהגים במגוון סוגיות, בפני כל הערכאות המשפטיות. ליצירת קשר עם עורך דין ממשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top