דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אפשרויות ערעור על החלטת דחייה או סירוב בבקשת הסדרת מעמד לבני זוג זרים בישראל

Michael Decker

סירוב משרד הפנים לפתוח תיק חיים משותפים או להמשיך הליכי הסדרת מעמד לבני זוג זרים בישראל, אינו מהווה סוף פסוק. ניתן להשיג (כלומר: להגיש ערעור) כנגד ההחלטה דרך מספר ערכאות ערעור.

במאמר זה, עורך דין מיכאל דקר, עורך דין בעל ותק וניסיון בתחום הגירה לישראל יסביר כיצד ניתן להגיש ערעור כנגד החלטות משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, בנושא הסדרת מעמד של בני זוג זרים בישראל. 

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום דיני ההגירה לישראל. למשרדנו ניסיון רב בליווי זוגות לאורך שלבי הסדרת המעמד של בני הזוג הזרים, ובייצוגם בפני כל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

בני זוג זרים המעוניינים לחיות עם בני זוגם בישראל צריכים להיות מודעים לכך שעלולים לעלות לא מעט קשיים ומכשולים בדרך. נציגי משרד הפנים המטפלים בבקשותיהם לעתים מחליטים באופן שרירותי כי אין הצדקה לפתיחת תיק חיים משותפים או המשך ההליכים להסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בן או בת הזוג הזרים. ואולם, על בני הזוג לדעת כי עומדת להם זכות ערעור על החלטות הסירוב או הדחיה בבקשות הסדרת מעמד. להלן נפרט מתי וכיצד ביכולתם לערער.

החלטות הניתנות לערעור

מרבית ההחלטות המתקבלות על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה ביחס לזוגות נשואים או ידועים בציבור, ניתנות לערעור. במסגרת זאת, ניתן לערער על סירוב לפתיחת תיק חיים משותפים (בשל אי המצאת מסמכי סף או התרשמות מחוסר כנות הקשר). כך גם על החלטות לסרב לכניסה להליך המדורג. כמו כן, ניתן לערער על החלטות הנוגעות להסדרת המעמד של ילדיהם הקטינים של בני הזוג הזרים. לעיתים קרובות החלטות משרד הפנים אינן מנומקות, כפי שדורש החוק, או מבוססות על מידע עובדתי מוטעה. תוכלו לקרוא עוד על החובה של רשות מנהלית, לרבות משרד הפנים, לנמק את החלטותיה במאמר זה, אצלנו באתר האינטרנט.

מי שרואים עצמם כנפגעים מהחלטות בנושאים אלה, רשאים לערער עליהן. תוכלו לקרוא עוד על הליך הגשת ערעור פנימי כנגד החלטת משרד הפנים בהרחבה במאמר זה

הזכות להגשת ערר פנימי

לא כולם מודעים לכך שקיימת במקרים של החלטות סירוב ודחיה של הרשות זכות להגיש ערר פנימי. מדובר בזכות לערער כנגד ההחלטה בכתב בפני גורם בכיר ברשות. רצוי ולעיתים חובה לעשות שימוש בזכות זו לפני פניה לערכאות המשפטיות. ראשית, הערר הפנימי עשוי להתקבל. שנית, אם הוא אינו מוגש, הדבר עלול להיראות כאילו לא התבצע מיצוי הליכים, טרם פנייה לערכאות משפטיות, ועל בסיס זה הערעור לבית הדין לעררים עלול להידחות. 

הנוהל העוסק בעררים קובע כי בערר ידונו בעלי תפקידים במעמד גבוה יותר מהגורמים שנתנו את ההחלטה. לדוגמה, בערר על החלטה של ראש צוות ידון סגן מנהל או מנהל הלשכה. הזמן מהווה גורם מכריע, שכן הנוהל קובע כי יש להגיש את הערר הפנימי ללא שיהוי ובתוך 21 ימים מקבלת ההחלטה. אף שאין דיון בעל פה בערר, מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ וליווי של עורך דין מנוסה בתחום ההגירה לישראל לצורך הגשתו.

ערעור הסדרת מעמד לבני זוג בישראל

ערר לבית הדין לעררים

הערכאה השיפוטית להשגות על מרבית החלטות הדחיה או הסירוב של הרשות הינה בית הדין לעררים של רשות האוכלוסין וההגירה. מדובר בערכאה מקצועית שהוקמה מכוח חוק הכניסה לישראל. קיימים כיום 4 בתי דין ברחבי הארץ (בירושלים, בת״א, בצפון, חיפה, ובדרום, באר שבע). גם כאן, גורם הזמן קריטי, שכן ניתן להגיש את הערר בתוך 30 יום ממועד פרסומה כדין של ההחלטה, או מהמועד שניתנה למבקש או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם. בסמכות בית הדין לעררים להתערב בהחלטת משרד הפנים, לבטלה או לשנותה. תוכלו לקרוא עוד על הגשת ערר כנגד החלטה של משרד הפנים, בנושא הגירה לישראל, אל בית הדין לעררים על פי חוק הכניסה לישראל, במאמר זה, אצלנו באתר האינטרנט.

ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים

על החלטת בית הדין לעררים ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. את הערעור ניתן להגיש בתוך 45 יום ממועד שימוע ההחלטה בעל פה או מסירתה לצדדים. יוער כי גם רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לערער על החלטות בית הדין לעררים. בית המשפט לעניינים מינהליים יתערב בהחלטת בית הדין לעררים, במקרים המצדיקים זאת בעיניו. 

רשות ערעור לבית המשפט העליון

יוער כי אף על פסיקת בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. עם זאת, לאור כך שמדובר בערכאה השיפוטית השלישית הבוחנת את המקרה, התערבות במקרים אלה תיעשה במקרים חריגים בלבד. רשות ערעור תינתן, למשל, במקרים העוסקים בשאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים.

צרו קשר עם עורך דין לדיני הגירה

הצגנו עבורכם מידע כללי על אפשרויות ערעור על החלטות נציגי משרד הפנים בעניין הסדרת מעמד בישראל לבני זוג זרים. לאור העובדה שכל צעד במסגרת הליכי הערעור עשוי להיות גורלי, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לדיני הגירה. אם הנכם זקוקים לייעוץ או סיוע משפטיים בנושא, עורך דין ממשרדנו, המתמחה בהגירה לישראל ובייצוג זוגות בהליכי הסדרת מעמד, ישמח לעמוד לשירותכם.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה