Skip to content

ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות – השלכות משפטיות ומה חשוב לבדוק מראש?

Avatar

Michael Decker

בישראל נהוג לעשות שימוש נרחב בצדדים שלישיים לצורך ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות. כלומר, מצופה משוכרים להביא אדם אחד או יותר מטעמם, שאינם צד לחוזה, כערב להתחייבויותיהם. ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות עלולה להיות כרוכה בסיכונים רבים, אשר חשוב להכיר מראש ולדעת כיצד נכון לפעול לגביהם. על כך יסביר להלן עורך דין מומחה לדיני חוזים ממשרדנו.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני חוזים ומקרקעין. המשרד מספק מענה וליווי משפטיים עבור שוכרים פרטיים ועסקיים, וכן עבור ערבים לחוזה. למשרד ניסיון רב בטיפול במגוון רחב של עניינים משפטיים, לרבות ניסוח ועריכת חוזה שכירות, ייעוץ משפטי בעניין ערבות לשכירות, ייצוג בהליכים משפטיים בענייני חוזים וכיו״ב.

ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות – נפוצה אך כרוכה בסיכונים

ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות - השלכות משפטיות ומה חשוב לבדוק מראש?בחוזים רבים העוסקים בהשכרת דירות, נהוג לעשות שימוש בערבות של אדם שלישי (צד ג׳). רבים מסכימים לחתום ולשמש ערבים לקרובי משפחה וחבריהם הקרובים. לאור היותה של ערבות כה נפוצה, יש לא מעט הסבורים כי מדובר בהליך פורמלי אשר לא יהיה כרוך בכל השלכה לגביהם. 

לצערנו, הדבר נובע מכך שרבים אינם מכירים לעומק את ההשלכות האפשריות של היותם ערבים. הם עלולים לגלות בדיעבד כי מדובר בטעות מרה. עם זאת, הסתייעות בעורך דין מומחה לצורך הסכם הערבות עשויה למנוע את מרבית התסבוכות המשפטיות אשר עלולות להיווצר מבלי להכיר את החוק לעומק. על כך ועוד נפרט כעת.

הסבר כללי על ערבות

ערבות היא מנגנון חוזי המוסדר בחוק, אשר נועד ליצור אמון בין צדדים אשר לרוב הם זרים זה לזה. ערבות נפוצה מאוד בחוזה שכירות דירות, ונועדה להבטיח כי במקרה של הפרת החוזה יהיו למשכירים דרכים להיפרע. קיימים סוגים שונים של ערבויות, עליהם הסברנו בהרחבה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. דוגמאות נפוצות הינן צ׳ק ביטחון, ערבות בנקאית, פיקדון ושטר חוב. כאמור, בישראל נפוץ מאוד השימוש בערבות צד ג׳ בחוזה שכירות. לרוב מדובר על אדם קרוב לשוכרים הלוקח על עצמו התחייבות לקיום החוזה במקרה של הפרתו על-ידי השוכרים.

מה ההשלכות של התחייבות לחתום על ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות? 

משמעותה של ערבות צד ג׳ בחוזה שכירות היא בדרך כלל התחייבות לקיום החוזה מצד השוכר. ערבים הופכים להיות מי שעשויים לשאת באחריות של שוכרים במידה וחוזה השכירות מופר מצידם. ההשלכות עלולות להיות גביה של כספי הערבים, ואף תביעות אישיות נגדם אם החוזה הופר והם סירבו למלא את חלקם. מדובר בהשלכות מרחיקות לכת, אשר ערבים אינם תמיד מודעים אליהן כאשר הם חותמים על ההסכם.

מה חשוב לבדוק מראש לפני שחותמים כערבים לחוזה שכירות?

יש שורת נושאים שחשוב להביא בחשבון לפני שמסכימים להפוך לערבים בחוזה שכירות. בין היתר חשוב לבדוק האם ההסכם כולל תקופת זמן מוגדרת מראש של הערבות. חשוב לא להסכים לערבות בלתי מוגבלת, או כזו הנמשכת אף לאחר תקופת השכירות. ככלל, על ערבות להיות מוגבלת בזמן. 

כך גם חשוב לקבוע מראש מתי ניתן לפנות לערבים לצורך פירעון. כלומר, אילו מקרים נחשבים כהפרה המאפשרת את מימוש הערבות. כמו כן, יש להסכים מראש על קבלת אישור על ביטול כל טענה כלפי הערבים עם סיום תקופת הערבות. זה יוכל להבטיח כי חלקם של הערבים הסתיים והם לא יוכלו עוד להיות מחויבים בעקבות פעולות של השוכרים שעבורם הם היו ערבים

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חוזים ונדל״ן

במאמר זה הסברנו על הסכנות הכרוכות בערבות צד ג׳ לשכירות. אם יש לכם שאלות נוספות או שהנכם זקוקים לסיוע בנושא, עורך דין ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בתחומי המשפט המסחרי ודיני מקרקעין, ומספק מענה משפטי מקצועי ומקיף לשוכרים, משכירים וערבים בחוזי שכירות ועסקאות נדל״ן נוספות.

חשיבות של גנאלוג עבור קבלת אזרחות

:03-3724722

       :055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top