Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עלייה לישראל בלי המשפחה (מידע משפטי)

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

לא פעם עולים נאלצים לעלות לישראל ב"עלייה מפוצלת" – בלי המשפחה או בני הזוג. אף שהעולים עצמם זכאים במקרים אלה לזכויותיהם האישיות, עלולות להתעורר מגוון סוגיות משפטיות במקרים אלה, וביניהן קושי בהזמנת ילדים משותפים לארץ וקושי בהזמנת הורים קשישים ובודדים לארץ. להלן יפרט על נושא חשוב ואקטואלי זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

עלייה לישראל בלי המשפחה (מידע משפטי)

עלייה מפוצלת – מה עושים במקרים מורכבים בהם נדרשת עלייה בלי המשפחה או בלי בני הזוג?

במדינת ישראל, חוק השבות מקנה זכאות לעלייה לישראל עבור כל בני ובנות הדת היהודית, לרבות ילדיהם ונכדיהם. הזכאות לעלייה לישראל כוללת את הזכות להגר ארצה, וכן את הזכות לקבלת אזרחות לזכאי שבות על פי חוק האזרחות. עולים חדשים זכאים למגוון זכויות והטבות מהביטוח הלאומי ורשויות המדינה השונות. לצד זאת, מי שזכאים לעלות לישראל, זכאים ככלל להגר ארצה גם עם משפחתם (בני זוג וילדים).

זכאות כללית זו נשמעת פשוטה על פניו. ואולם, בפועל עשויות לעלות לא מעט סוגיות משפטיות מורכבות בנושא. כך, למשל, לאחרונה עולות שאלות בקרב זכאי עלייה רבים מכוח חוק השבות, המגיעים מאוקראינה או רוסיה, לגבי מצבים שבהם אחד מבני הזוג נדרש להישאר בארצו, עקב חובה להשתתף במלחמה המתרחשת שם במועד כתיבת שורות אלה, או על מנת לטפל בבני משפחה אחרים שאינם יכולים להגר. במצב דברים מורכב זה, עשויה להתבצע עליה מפוצלת לישראל, בלי אחד מבני הזוג או בלי המשפחה (במקרים בהם יוחלט כי ילדי בני הזוג לא יעלו ארצה בשלב זה). כך גם עולה השאלה מה מידת היכולת להזמין במקרים אלה הורים קשישים של העולים, אשר נותרו לבדם עקב מעבר ילדיהם לישראל. להלן נסביר מה האפשרויות המשפטיות במקרים אלה.

חשוב לשים לב לכך שבני זוג זרים של תושבי ואזרחי ישראל, בניגוד לבני זוג של זכאי עליה המגיעים ארצה מחו״ל, מקבלים מעמד בישראל לפי נוהל שאינו קשור לעלייה, לאור כך שככלל, חוק השבות לא יחול בסיטואציות מעין אלה. מדובר בתהליך שבסופו יוכלו לקבל מעמד של תושבי קבע או אזרחים.

עלייה לישראל בלי בני הזוג או עם חלק מבני המשפחה – מה התהליך הנדרש במקרים אלה?

מטבע הדברים, קל יותר לעולים לישראל להגיע ארצה ביחד עם בני זוגם הזרים וילדיהם, הן מבחינה לוגיסטית והן מבחינה משפטית. הגעה זו תאפשר לכלל המשפחה להתחיל באופן מיידי את תהליך העלייה והקליטה בישראל, במקביל לטיפול בהסדרת המעמד של בני הזוג הזרים וילדי בני הזוג הקטינים בישראל. זכאי עליה שיבצעו עלייה בלי בני הזוג, יידרשו לטפל בהסדרת המעמד עבור בני הזוג בשלב מאוחר יותר. כאשר מדובר בבני זוג של זכאי עלייה, המגיעים לארץ ללא בני זוגם, חשוב לציין כי בהתאם לזכאותם על פי חוק השבות ונוהל שקבעה רשות האוכלוסין בנושא, ככלל, ניתן יהיה לאפשר להקנות להם מעמד עולה בישראל. בשני המקרים, עשויים לעלות מכשולים ביורוקרטיים שונים במסגרת התהליך. על מנת לצלוח את התהליך באופן מיטבי, מומלץ להיעזר בליווי משפטי של עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל במסגרת הטיפול בבקשה.

ככלל, רצוי להסדיר אשרת עולה לפני הגעתם של בני הזוג ארצה (בין אם הם זכאי עלייה בעצמם, ובין אם הם בני זוג של זכאי עלייה). מי שאין באפשרותם לעשות זאת, יוכלו לגשת למשרדי ״נתיב״, הנמצאים בנמל התעופה בן גוריון לפני ביקורת הגבולות, לצורך הסדרת האשרה עבורם. בקשה לקבלת מעמד עולה/רישיון לישיבת קבע בישראל ניתן להגיש בלשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום מגוריהם של המבקשים. במעמד הגשת הבקשה, נדרשת נוכחות אישית של המבקשים בלשכה. בלשכה יש להציג דרכון זר בעל תוקף לשנה לפחות ממועד הבקשה. כמו כן, יש להגיש את המסמכים הבאים: טופס בקשה לתעודת עולה/רישיון לישיבת קבע בישראל; טופס בקשה לתעודת זהות; ו-3 תמונות פספורט עדכניות (תמונה אחת תשמש עבור הבקשה למעמד עולה, והיתר ישמשו עבור הבקשה לקבלת תעודת זהות).

לצד מסמכים אלה, יש לצרף תיעוד מקורי, מאומת ומתורגם (ככל שהדבר נדרש) להוכחת יהדות ו/או זכאות שבות. אם התעודות כתובות בשפה שעובד הלשכה המטפל בבקשה יכול לקרוא ולהבין, לא יהיה צורך בתרגום, למעט כאשר מדובר במסמכים בעלי מלל רב ופסקי דין. כמו כן, יש להציג תעודת לידה של המוזמן. אם לא מדובר בתעודת הלידה המקורית, יש צורך לערוך לתעודה אימות. ככל שבוצע שינוי שם פרטי או שם משפחה של המבקשים, יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינוי השם. יש להגיש גם תעודה ציבורית עדכנית ממדינת המוצא של המבקשים, המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם שלהם. כך גם נדרשת תעודת יושר עדכנית (המעידה על היעדר עבר פלילי) ממדינת המוצא. הבקשה תטופל על-ידי לשכת רשות האוכלוסין, העשויה לבקש מסמכים או פרטים נוספים, לפי העניין.

לגבי עלייה עם ילדי בני הזוג המשותפים, גם כאן עלולים לצוץ קשיים במסגרת הטיפול בנושא. זאת בעיקר בשל הצורך בקבלת אישור מההורה הביולוגי השני להגירה לישראל של הילדים הקטינים. לגבי קטינים שגילם מעל 15, ייתכן כי לאור העלייה המפוצלת, יידרשו ההורים להציג ראיות לכך שילדיהם מצויים במשמורת חוקית שלהם במשך השנתיים שקדמו למועד הבקשה להגר עם ילדיהם לישראל. גם כאן, הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל מבעוד מועד תוכל לסייע בווידוא של ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך הגעת ההורים וילדיהם ומניעת עיכובים ואי נעימויות במסגרת התהליך.

קושי בהזמנת הורה קשיש בודד

סיטואציה נוספת בה עלולים לעלות קשיים משפטיים סביב בן זוג אשר עולה לישראל לבד בעוד בן הזוג השני נשאר בחו"ל ורוצה להביא לישראל גם הורה קשיש בודד. מדובר בזכאות למעמד זמני בישראל (אותו ניתן להאריך מדי עת) עבור הורים של אזרחים ישראלים אשר אין להם בני משפחה קרובה אחרים בחו"ל. במקרים רבים, הליך הזמנת ההורים לישראל והסדרת מעמדם בארץ עשוי להיות מורכב למדי. פקידי משרד הפנים עלולים להציב גם כאן מכשולים ביורוקרטיים שונים. ניתן לחשוב במקרים אלה על סיטואציות בהן בקשות להזמנת הורים יידחו בטענה כי בני הזוג שנותרו במדינת המוצא יוכלו לטפל בהורים, ולכן אין צורך בהזמנתם לישראל. לחלופין, ייתכן כי תעלה טענה כי עצם הימצאות האזרחים שביצעו עלייה לישראל בגפם מעידה על כך שמרכז חייהם אינו בישראל, ושעה שמדובר בתנאי מחייב לצורך אישור הבקשות להסדרת מעמד, הדבר יוביל לדחייתן. עקב קשיים פוטנציאליים אלה ואחרים, מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה להגירה לישראל, המנוסה בטיפול בבקשות להסדרת מעמד הורה קשיש בישראל.

עלייה לישראל בלי המשפחה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

במאמר זה הסברנו על מקרים בהם זכאי שבות נאלצים לבצע עלייה לישראל בלי המשפחה, או בלי בני הזוג, ועל המכשולים המשפטיים השונים שעלולים לצוץ במקרים אלה. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בקבלת ייעוץ או סיוע בנושאים אלה, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני הגירה לישראל, ובליווי זכאי שבות ואזרחים זרים בתהליכי הגירה והסדרת מעמד בישראל מול כלל הרשויות והערכאות המשפטיות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top