Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיקול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל

Nechama Ovadia

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

עיקול חשבון הוא אחת ההגבלות האפשריות בהליך פרעון. חייב אשר נכנס להליך פשיטת רגל מוטלות עליו הגבלות וחיובים שונים. למעשה, ממתן צו כינוס הנכסים כנגד החייב, כל הליכי הגבייה כנגדו מוקפאים עד לבירור וסיומו של הליך פשיטת הרגל. אחת ההגבלות העיקריות המוטלות על החייב היא על ניהול חשבון בנק. במאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה תסביר בקצרה על אופן התנהלותו הכלכלית של החייב ויכולתו לנהל חשבון בעצמו.

ניהול חשבון בנק של החייב

כפי שתיארנו לעיל, אחת ההגבלות המוטלות על החייב היא אודות ניהול חשבון בנק. הגבלה זו בעיקרה מתייחסת לכך שהחייב מצוי בפיקוחו של המנהל המיוחד או הנאמן אשר עוקב אחר הוצאותיו והכנסותיו, זאת במסגרת הדוחות החודשיים המוגשים על ידי החייב ובמסגרת החקירה. יחד עם זאת, כבר בהטלת צו הכינוס קיימת הוראה המאפשרת לחייב לנהל חשבון בנק וזאת בכפוף למגבלות הבאות:

  • חשבון הבנק של החייב, חייב לעמוד ביתרת זכות וקיים איסור שחשבונו יעמוד ביתרת חובה.
  • חל על החייב איסור על לקיחת אשראי ועליו להתנהל אך ורק באמצעות מזומן ו/או באמצעות כרטיס דיירקט / דביט לחיוב מידי.
  • החייב לא יכול להשתמש בשיקים למעט מקרים חריגים הדורשים את אישור בית המשפט ובכפוף לתנאים מסוימים.
  • חשבון הבנק של החייב יהיה חשבון מוגבל והוא יוכל להפקיד בו את שכר עבודתו ולשלם דרכו את הוצאותיו.
  • החייב לא יכול לקבל הלוואות מהבנק ו/או מכל גורם אחר.

מאחר ומטרתו של הליך פשיטת הרגל נועד לשקם את מצבו הכלכלי של החייב, הגבלות אלו לא באות "להעניש" את החייב אלא לוודא שהחייב לא ייצר חובות נוספים על החובות הקיימים כבר.עיקול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל

עיקול חשבון בנק

חייב אשר נכנס להליך פשיטת רגל, כל ההליכים המשפטיים העומדים כנגדו מוקפאים. לפיכך, נושי החייב לא יכולים לבקש להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב. אולם, במידה וקיימים עיקולים על חשבון הבנק בעת קבלת צו הכינוס, הליך פשיטת רגל אינו מבטל אותם באופן אוטומטי והם יטופלו לאחר בירור וחקירה לגבי מצבו הכלכלי של החייב.

במידה והוטל עיקול בחשבון הבנק של החייב, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט שמטפל בתיק פשיטת הרגל של החייב ולבקש להסיר את העיקול בנימוק המתאים, בין היתר מאחר והחייב מצוי בהליך פשיטת רגל. במקרה שבית המשפט מאשר את הבקשה, החייב יכול להתנהל באמצעות חשבון הבנק שלו בכפוף למגבלות האמורות לעיל.

האם הבנק יכול לסרב לפתוח חשבון בנק לחייב?

במרבית המקרים הבנקים מאשרים לחייב לפתוח ולנהל חשבון בנק גם כאשר הוא מצוי בהליך פשיטת רגל, אולם קיימים מקרים חריגים בהם הבנק יכול לסרב לכך. בין היתר אם קיים חשד ממשי שהחייב ישתמש בחשבון הבנק לעבור עבירות של הלבנת הון, או יפקיד שיקים מזויפים או ללא כיסוי. כמו כן, הבנק יוכל לסרב, במקרה שיש פגיעה ביחסי האמון בין הבנק לחייב, או אם בעבר החייב נקט באלימות כלפי עובדי הבנק. מרגע קבלת בקשת החייב לפתיחת חשבון, על הבנק לתת החלטה תוך 15 ימים ולשלוח את החלטתו בכתב לחייב במסגרת תקופת זמן זו.

כמו כן, במידה ומתקיימים אחד מהטעמים החריגים הנ"ל, באפשרות הבנק לאשר לחייב לנהל חשבון בנק, אך בכפוף לתנאים שייקבעו. ייתכן שהחייב יתבקש להמציא אישור לכך מהמנהל המיוחד או מהכונס הרשמי.

סיוע עורך דין בנושא עיקול חשבון בנק

ניהול הליך פשיטת רגל הינו הליך מורכב המעמיד את החייב בשורה של מגבלות וחובות. לכל פעולה שהחייב נוקט יש נפקות שיכולה להיות לו לרועץ. לכן, כדי לקבל את הליווי המקצועי הטוב ביותר, מומלץ לפנות לעו"ד מנוסה ובקיא בתחום חדלות הפירעון. משרדנו שמח לעמוד לשירותכם.

 איחוד תיקים בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top