Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עורך דין ירושה בישראל

Alex Brosh

Jacqueline Marie

תודה על אמינות ונאמנות וחיפוש הצדק והטוב בעולם!

במאמר זה עורך דין ירושה בישראל, עו"ד אלכס ברוש, עורך דין לענייני ירושה, ממשרדנו יציג את התועלת בקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ירושה, בכל שאלה אשר מתעוררת בנושא ירושות וצוואות בישראל.

אדם אינו יודע את יום לכתו מהעולם, אבל יכול לשלוט, בעודו בין החיים, בשימוש של הקרובים אליו בעיזבונו לאחר פטירתו.

עורך דין ירושה בישראל

עיזבונו של אדם הכוונה לכל רכוש אשר נמצא בבעלותו אשר יש ביכולתו להוריש לאחרים לאחר מותו. הדוגמה הבולטת לעיזבון הוא נכס מקרקעין, דירה או בית אשר ניתנים להעברה אל קרובי משפחה לאחר מות המוריש. יחד עם זאת, למעשה העיזבון יכול להיות כל נכס מקרקעין, מטלטלין, קניין רוחני ועוד.

ידוע כי כל נושא הירושה עלול להביא לחילוקי דעות בין בני משפחה וקרובים של הנפטר, זאת באם הנפטר לא השכיל להסדיר את הנושא בצורה ברורה. למעשה למרבה הצער מדובר אצל משפחות רבות בנושא טעון ונפיץ, קרקע פורייה לסכסוכים ארוכי שנים וחילוקי דעות קשים. לפיכך, מומלץ להסדיר את נושא הירושה בצורה ברורה, על ידי עורך דין ירושה, טרם פטירת המוריש.

ניסוח צוואה

הדרך המומלצת ביותר להסדרת נושא הירושה היא על ידי צוואה. ישנם סוגים שונים של צוואות, אבל למרות שניתן לכתוב צוואה ללא עורך דין, אנו ממליצים להיעזר בשירותים המקצועיים של עורך דין ירושה בהליך ניסוח צוואה פורמלית כדין. היוועצות אצל עורך דין ירושה עשוי למנוע מחלוקות ומריבות בהמשך הדרך.

צו קיום צוואה

עורך דין ירושה – שמירה על חלקכם בעזבון המנוח

באם אתם נמצאים כבר בשלב בו אתם נאלצים לפעול מבחינה משפטית על מנת להגן על זכותכם בעיזבון של המנוח, בוודאי שתדרשו לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין, מול רשם הירושות או מול הערכאה המשפטית הרלבנטית. סכסוכי ירושה משפטיים עשויים להיות ממושכים וקשים, לכן חשוב לבחור עורך דין מתאים לקבלת ליווי משפטי מקצועי. בקיאות עורך דין ירושה ברזי חוקי הירושה בישראל ופסיקות בתי המשפט העדכניות בתחום הכרחיות להצלחה בתיק, וזכייה בחלקכם הצודק בעיזבון המנוח.

עורך דין ירושה בישראל

אם יש לכם שאלה או בעיה משפטית בכל נושא ירושות, עיזבונות וצוואות, צרו קשר עם עורך דין ירושה בישראל, אלכס ברוש, ממשרדנו:

עורך דין ירושה בישראל

 : 03-3724722

         : 055-9781688

   : [email protected].il

צרו קשר

Scroll To Top