Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עובד זר מומחה אקדמי לעומת עובד זר מומחה שאינו אקדמי

Joshua Pex

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

לעיתים קרובות, חברות זרות או מקומיות מבקשות להעסיק מומחה זר שיגיע מחוץ למדינה עם מערך מיומנויות מסוים שישפר את יכולת החברה לבצע את משימותיה. מאמר זו עוסק בשאלה מהו ההבדל בין הבאת עובד זר מומחה אקדמי לעומת עובד זר מומחה שאינו בעל תואר.

עובד זר מומחה אקדמי לעומת עובד זר מומחה שאינו אקדמי

ככלל, קשה יותר לקבל היתר העסקה לעובד זר מומחה שאינו בעל תואר אקדמי. ישנם עוד כמה הבדלים מינוריים בין שני סוגי המומחים הזרים. יש טפסים שונים למלא בהתאם לדרישת המומחיות האקדמית או מומחיות אחרת של המומחה זר.

כאשר מבקשים להביא עובד זר מומחה בעל תואר לישראל, אין הבדל בין התגמול שיש להציע לעובד זר מומחה בעל תואר לעומת מומחה שאינו בעל תואר. ההסמכה האקדמית של המומחה תעבור בדיקה מיוחדת, שכן זה מה שמוכיח את יכולתם המסוימת הרלוונטית לחברה. עובד זר מומחה שאינו אקדמי יצטרך למסור את תעודות ההכשרה המוכיחות את מומחיותו.עובד זר מומחה אקדמי

המסמכים הדרושים לעובד זר מומחה בעל תואר אקדמי:

  • אישורים אקדמיים מתורגמים לעברית (יחד עם חותמת אפוסטיל ואישור נוטריון ישראלי).
  • קורות חיים המפרטים הסמכות אקדמיות ואחרות.
  • צילום של הדרכון. הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 15 חודשים מתחילת הבקשה להיות עובד זר מומחה בישראל.
  • 3 תמונות פספורט.
  • ייפוי כוח (עליו מוסבר בהרחבה במאמרים אחרים באתר).
  • אם המומחה מבקש להביא בני משפחה, יש להביא תעודת נישואין ותעודות לידה של ילדים מתחת לגיל 18 (הסבר על ידועים בציבור ותלויים ניתן למצוא באתר). יש להציג גם מסמכים מקוריים בחתימת אפוסטיל.
  • בדומה להליכים אחרים לקבלת ויזה לטווח ארוך, יש למסור תעודת יושר.
  • יש לספק גם אישור רפואי.

מאמרים אחרים

באתר יש מאמרים רבים על תהליך הגשת בקשה לוויזה של מומחה זר וכן על השלבים שעליכם לעבור. אנו מתייחסים לנושאים שונים, כגון הליך מזורז, פטורים מעמלת ויזה ב/1, מידע מעודכן על ויזת ב/1 ומסמכי רו"ח ועוד. בסופו של דבר, משרד הפנים הוא הגוף האחראי על אישור אשרות עבודה של מומחים זרים.

צרו קשר – עורכי דין לענייני הגירה

אם אתם מחפשים עובד זר מומחה לחברה שלכם, אל תהססו לפנות אלינו. אנו מסייעים למספר רב של חברות מקומיות וזרות המבקשות להביא מומחים זרים לארץ.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top