Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עצמאים בישראל לעומת עובדים שכירים

Michael Decker

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

האם עדיפים לחברות בישראל פרילנסרים או עובדים שכירים?

מהי הבחירה הטובה יותר: עצמאים או עובדים שכירים? איזו בחירה נכונה יותר לארגון המעוניין לפעול בישראל, ותחת אילו נסיבות? למעשה, ישנם יתרונות וחסרונות לכל אחת מהאפשרויות. מאמר זה מאת משרד עורכי הדין שלנו, העוסק בדיני עבודה בישראל, יסייע לכם להחליט מהי האפשרות הנכונה עבורכם.

זכויות שכירים בישראל

לשכירים בחברות וארגונים בישראל יש מגוון רחב של זכויות הקבועות בחוק. מאמרים נוספים באתר שלנו מפרטים בהרחבה אודות הזכאות לחופשה, ימי מחלה והבראה, תשלומים בעת פיטורים, תכניות פנסיה וזכויות עובדים נוספות.

אם שקלתם להעסיק עובדים שכירים, עובדי קבלן, או פרילנסרים, אנו ממליצים להיוועץ בעורכי דין לדיני עבודה. ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו העוסק בתחום. אנו מסייעים למעסיקים לגבש חוזי עבודה, ולהבטיח שכל העובדים נהנים מהזכויות המגיעות להם.

עצמאים בישראל לעומת עובדים שכירים

זכויות עובדים בישראל

שימו לב להבחנה בין העסקת שכירים לבין חתימת הסכם עם עובדים עצמאים – פרילנסרים. תאורטית, עובדים עצמאים בישראל מקבלים חוזה לתקופה מוגבלת או לפרויקט מסוים. הם אינם זכאים לתגמול או לתמורות אחרות מלבד התשלום בגין שעות העבודה המוסכמות, או הפרויקט המוגמר. רבות מהזכויות המוענקות אוטומטית לשכירים, אינן חלות על עובדים עצמאים. לדוגמה, פרילנסרים אינם זכאים לדמי הבראה או לימי חופשה בתשלום, המעסיק אינו משלם עבורם דמי ביטוח לאומי והם בדרך כלל אינם זכאים לפיצויי פיטורים.

למעשה, עצמאים לרוב משלמים דמי ביטוח לאומי משכרם, כיוון שהם נחשבים למעסיקים של עצמם. נושא זה אינו משפיע על ההתקשרות, והוא לא משנה עבור הארגון השוכר את שירותי העצמאים.

למרות השימוש הנפוץ במונח "העסקה" ביחס לעובדים עצמאים, היחסים בין הצדדים מבוססים על חוזה פרויקט זמני. זוהי איננה רק סוגייה לשונית, ובית הדין לעבודה, אם יידרש לבחון את המקרה, יכול לייחס חשיבות למונחים המדויקים שבהם נוקבים מסמכי ההתקשרות הרשמיים.

זכויותיהם של עובדים עצמאים בישראל, המועסקים בפועל כשכירים

ישנם מעסיקים שמעדיפים להעסיק את כל עובדיהם כעצמאים, פרילנסרים העובדים מתוקף חוזה, על מנת לחסוך הוצאות סוציאליות בגינם. מנגד, גם מעסיק רחב לב עלול להסתמך על עובד/ת עצמאי/ת מעבר למסוכם בחוזה המקורי ביניהם.

בכל מקרה, החוק בישראל ובתי הדין לעבודה, עלולים שלא לקבל חוזים שכאלה. בנסיבות מסוימות, הם יכולים לקבוע שלמרות ההסכם הראשוני בין הצדדים שמבוסס על שירותי פרילנסר, מדובר למעשה בהעסקת שכיר/ה מבחינת זכויות עובדים, כולן או חלק מהן.

הסיבות שבגינן בית הדין לעבודה בישראל, יכול לפסוק כי עצמאים הם למעשה שכירים

עובדים עצמאים יכולים להיחשב על ידי בית הדין לעבודה כשכירים דה פקטו, כאשר מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • עובדים עצמאים שעבדו משך זמן רב עם אותו מעסיק באופן בלעדי או כמעט בלעדי.
  • עובדים עצמאים שנוכחים דרך קבע במקום ומעורבים בעסקי החברה ככל השכירים.
  • עובדים עצמאים שחיוניים לתפקוד המקום בו הם עובדים, מצויים תחת פיקוח המעסיק באופן ישיר, תלויים בו לטובת רצף העבודה (כלים, תקציבים) ואין להם קבלני משנה או ממלאי מקום.

אם בית הדין לעבודה קובע שהיחסים בין הצדדים הם יחסי עובד – מעביד, אזי מדובר בעובד שכיר, ובפגיעה בזכויות עובד זה בחסות חוזה המגדיר אותו כעובד עצמאי.

במקרה כזה, בית הדין יכול להתעלם מהתנאים של חוזה ההתקשרות, ולכפות על המעסיק להעניק לפרילנסר את כל הזכויות הכספיות רטרואקטיבית: ימי חופשה בתשלום, הפרשות לפנסיה, דמי אבטלה ועוד.

עם זאת, המעסיק יכול לטעון שכעצמאי, שולם לעובד שכר גבוה יותר משכיר באותו תפקיד, ויבקש לנכות את ההפרש מהפיצוי הכולל.

צרו קשר עם עורכי הדין שלנו לדיני עבודה

משרד עורכי הדין שלנו ממוקם בתל אביב ובירושלים ועוסק בדיני עבודה בישראל. לשאלות בנושא הסכמי עבודה או זכויות עובדים, צרו עמנו קשר בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים.

עצמאים בישראל לעומת עובדים שכירים: 03-3724722

: 055-9781688

: [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top