דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סירוב מעביד לחתום על טפסי תביעה של העובד

יהודה אלחרר

אם עברתם תאונת עבודה, ונתקלתם בסירוב מעסיק לתחום על טפסי תביעה להם אתם זקוקים, מה ניתן לעשות?

במאמר זה נסביר כיצד ניתן להתמודד עם סיטואציה בה מתרחשת תאונת עבודה לעובד, והמעסיק מתכחש לתאונה ו/או מסרב לשתף פעולה ולחתום על הטפסים המתבקשים, על מנת שהעובד יקבל את הזכויות המגיעות לו בעקבות אותה תאונה.

באיזה טפסים מדובר?

על איזה טפסים על המעביד למלא ולחתום עבור עובדו במקרה של תאונת עבודה שעבר העובד? קיימים שני מסמכים בסיסיים שעל המעסיק למלא ולחתום לטובת עובדו שעבר תאונת עבודה. הטופס הראשון הוא טופס בל/250, למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה, מכוחו יוכל העובד הניזוק לקבל טיפול רפואי על חשבון המוסד לביטוח לאומי. מדובר בטופס פשוט של עמוד אחד, בו יש לרשום את פרטי העובד, נסיבות התאונה ובסוף חתימת וחותמת המעסיק.

הטופס השני לו תזדקקו הוא טופס בל/211, שכותרתו "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה". טופס זה הוא יותר ארוך, בו מתבקשים יותר פרטים, ביניהם גם תיאור לנסיבות התאונה. מיד לאחר תיאור זה ישנו סעיף בו יכול המעביד לציין אם יש לו הסתייגות כלשהי לנסיבות התאונה, אם הוא מאשר אותן או תיאור הנסיבות הוא לדברי העובד בלבד או שהוא מכחיש את הנסיבות כלל.

מדובר בטפסים מאוד חשובים, ויש לשים לב לגבי תיאור נסיבות התאונה בשני הטפסים, במיוחד בטופס בל/211. מנסיבות התרחשות התאונה ניתן גם ללמוד אם המעסיק התרשל באירוע התאונה וגרימת הנזק, שאלה אשר יכולה להכריע גורלו של תיק בתביעה הנזיקית, היה והעובד הניזוק תובע את מעסיקו על פיצויים בגין גרימת הנזק.

סירוב מעסיק לתחום על טפסי תביעה

מה הם מסלולי התביעה האפשריים?

בהקשר זה חשוב להסביר כי בכל תאונת עבודה יכולים להיות לפחות שני מסלולי תביעה. המסלול הראשון הוא תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי באשר לתשלומי דמי הפגיעה. מדובר בתשלומים בגין ימי ההיעדרות מהעבודה כתוצאה מהתאונה, המהווים 75% מהמשכורת החודשית, עד מקסימום שלושה חודשים, וכן תשלומים בגין נכות זמנית וצמיתה, במידה ונקבעה. מסלול זה מתבצע לפי חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, שבו הוקדש פרק מיוחד לנפגעי עבודה. במסלול תביעה זה אין קשר לשאלת אשמו של העובד – גם אם העובד התרשל בגרימת התאונה והנזק, הוא עדיין יקבל את התשלומים המגיעים לפי חוק הביטוח הלאומי, כמובן בהנחה שהמעסיק הפריש תשלומים לביטוח הלאומי עבור עובדו.

חשוב להדגיש כי יש להגיש את טופס בל/211 בפרק זמן של 12 חודשים, אחרת התביעה לביטוח לאומי עלולה להתיישן.

לאחר הכרת הביטוח הלאומי בפגיעה כתאונת עבודה ניתן גם להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, או אז מוזמן הנפגע לבדיקה ע"י וועדות הביטוח הלאומי כדי לקבוע אם נותרה לו נכות, זמנית ו/או צמיתה, שמא לאו. יצוין כי הנכויות הזמניות מזכות את הנפגע במענקי נכות, כאשר הנכות הצמיתה, במידה ונקבעת בין 9-19%, מזכה אף היא במענק נכות חד פעמי, וכאשר הנכות היא 20% ומעלה זכאי הנפגע לקצבת נכות חודשית.

המסלול השני הוא תביעה של העובד הניזוק נגד המעסיק בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה, היה ונגרמו כאלה. במסלול זה מוגשת התביעה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), אשר מתבססת על עילת הרשלנות. במילים אחרות, ניתן להגיש תביעה נזיקית רק אם ישנה טענה, או יותר, כי המעסיק התרשל כלפי עובדו, ורשלנות זו היא שגרמה לתאונה ולנזק של העובד.

סירוב מעסיק לתחום על טפסי תביעה – מה עושים?

קיימים מקרים בהם מסרב המעסיק לחתום לעובדו על טפסי התביעה המתבקשים, מסיבה זו או אחרת, זאת מחד, ומאידך העובד לא יוכל לגבות את תשלומי הביטוח הלאומי אם הוא לא מגיש את הטפסים הנ"ל.

במקרה זה העובד יוכל למלא את הטופס ולהגיש אותו למוסד לביטוח לאומי ללא חתימת המעסיק, ולהסביר, בתוך הטופס עצמו, כי המעסיק אינו משתף פעולה. המוסד לביטוח לאומי, בתורו, שולח את חוקריו לאותו מעסיק, ואם הוא משתכנע שאכן קרתה תאונה כפי שהעובד מתאר, הוא ישלם את התשלומים המגיעים לעובד. במידה והביטוח הלאומי אינו משתכנע בקרות התאונה ודוחה את התביעה, העובד יכול לפנות לבית הדין לעבודה הקרוב ולהגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי על מנת שהלה יכיר בתאונה כתאונת עבודה.

כמובן שכל המהלכים האלה דורשים מיומנות משפטית של עורך דין המנוסה בתחום דיני הנזיקין והביטוח הלאומי, ועל כן מן הראוי להתייעץ עם המומחים בדבר.

על כן, אם יש לכם שאלות או אם אתם זקוקים לעזרה משפטית מעורך דין לענייני נזיקין וביטוח לאומי בישראל, אתם מוזמנים לפנות אלינו. משרדינו ממוקמים בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה