Skip to content

חבילת סיוע לעצמאים בתקופת משבר הקורונה – מידע שימושי

Avatar

Joshua Pex

נזקי משבר מגפת הקורונה לא פסחו על העצמאים בישראל, אשר מחכים זמן רב לפתרון עבורם. במאמר זה, שנכתב ביום 5/4/2020, נסביר אודות הפתרונות המשפטיים שהתגבשו עבור עצמאים עד כה.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובפתח תקווה, מתמחה בדיני עבודה. על לקוחות המשרד נמנים עובדים, מעסיקים ועצמאים. משרדנו מספק להם מענה וליווי משפטיים מקיפים גם בתקופה מאתגרת זו. המשרד עוסק, בין היתר, בנושא דמי אבטלה, מימוש זכויות פנסיוניות והתנהלות מול הרשויות והערכאות השונות (לרבות ביטוח לאומי).

חבילת סיוע לעצמאים בתקופת משבר הקורונהמדוע עצמאים נפגעים במיוחד ממשבר הקורונה?

כידוע, משבר הקורונה גרר הוצאת עובדים רבים במשק לחופשה ללא תשלום (חל״ת). כתוצאה מכך, פנו עובדים רבים לשירות התעסוקה על מנת להכיר בזכאותם לדמי אבטלה. מרביתם ככל הנראה יוכרו כזכאים ויקבלו תשלום עבור תקופת המשבר מהמוסד לביטוח לאומי. בה בעת, עצמאים אינם נכללים בגדר הזכאים לדמי אבטלה מהביטוח הלאומי, גם אם הכנסותיהם נפגעות אנושות כעת ועל אף שרבים מהם מעסיקים עובדים שיהיו זכאים לכך. 

התכנית הכלכלית הממשלתית לסיוע עבור העצמאים במשק

עד כה, אופן הסיוע לעצמאים כלל בעיקר הלוואות, לרבות הלוואות בערבות המדינה. זאת, לצד פתרונות מתחום דיני חדלות פירעון, אשר זמינים עבור עסקים המצויים בחובות. כעת, לאחר תקופה ממושכת של דיונים, גיבש משרד האוצר תכנית סיוע לעצמאים בתקופת משבר הקורונה, אשר אף עוגנה במסגרת תיקון לחוק מענק עבודה. התכנית קובעת תנאי זכאות למענק מיוחד לעצמאים בגובה של עד 10,500 ש״ח.

הזכאות למענק חלה על עצמאים שנולדו עד שנת 1999 (כלומר, בגילאי 20 ומעלה), ושהעסק שבבעלותם פעל עד לסוף חודש פברואר 2020. בין תנאי הסף לקבלת המענק, נבחן סך ההכנסה החייבת מהעסק. עליה להיות גבוהה מ-24 אלף ש״ח ונמוכה מ-240 אלף ש״ח, בשנת 2018. עבור מי שהינם נשואים, ההכנסה החייבת לזוג לשנת 2018 תוכל להיות עד 340 אלף ש״ח. נדרש להצהיר כי חלה ירידה של לפחות 25% במחזור פעילות העסק בחודשים מרץ ואפריל 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019. 

כאשר מדובר בעסקים שהוקמו בשנת 2019, התנאים הנ״ל ייבחנו ביחס לדו״ח משנת 2019. הבחינה של ירידה במחזור הפעילות תהא זהה לתנאים הנ״ל לגבי עסקים ותיקים יותר, אך תיבחן בהשוואה למחזור הפעילות הממוצע של העסק. על העצמאים למלא הצהרה על כך שהעסק שבבעלותם היה פעיל בין התאריכים 1/9/2020-29/2/2020, ועל הפגיעה במחזור העסקים. ההגשה נעשית באמצעות אתר משרד האוצר וללא צורך בצירוף מסמכים (מלבד מילוי ההצהרה הנ״ל).

אפשרות נוספת – משיכת כספים מהביטוח הפנסיוני במצב של אבטלה

במקרים בהם עסקיהם של העצמאים הפסיקו לחלוטין את פעילותם, או אף נסגרו, תתאפשר עבורם משיכה של מעין ״דמי אבטלה״ מכספי הביטוח הפנסיוני שלהם. מדובר על סכומים של עד מעל 12 אלף ש״ח עבור כל שנה שבה הפרישו העצמאים כספים לביטוח הפנסיוני הנ״ל. יש לציין כי במקרה של עמידה בתנאים, המשיכה תהא פטורה ממס. יחד עם זאת, תקנות בנושא טרם פורסמו ולכן יש לברר כל מקרה באופן פרטני.

הטבות נוספות לעצמאים

מלבד ההטבות עליהן עמדנו לעיל, נקבעה דחיית תשלומים של מקדמות דמי הביטוח הלאומי עבור עצמאים. נכון לעכשיו, הדחיה היא עד לאמצע חודש מאי 2020. עצמאים אף יוכלו לבקש להקטין את מקדמות תשלומי הביטוח הלאומי שלהם, במקרים בהם הכנסתם הצטמצמה עקב משבר הקורונה. בהיבט של תשלומי ארנונה לעסקים, עמדנו כבר במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו על דחיית תשלומי ארנונה לעסקים עקב המשבר. בזמן הקרוב צפוי משרד האוצר לעדכן על תנאים לביטול ארנונה לעסקים שנפגעו מהמשבר. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן גם בנושא זה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה על מנת לברר ולממש את זכויותיכם כעצמאים

במאמר זה סקרנו עבורכם את עיקרי העדכונים שפורסמו עד כה, שעניינם סיוע לעצמאים בתקופת משבר הקורונה. אם אתם מעוניינים לברר את זכאותכם האישית במלואה, או שהנכם נתקלים בקשיים במימוש זכויותיכם, עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש ישמח לסייע לכם. משרדנו פתוח עבורכם גם בימים קשים אלה, ונשמח לעמוד לשירותכם גם מרחוק. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

הרעת תנאים בעבודה

: 03-3724722

       : 055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top