Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אילו סוגי ערבויות קיימים בחוזה שכירות – מידע שימושי

Michael Decker
Michael Decker

נתי אס

יחס אישי ממליץ בחום !!!!!

החוק מאפשר למשכירי נכסי נדל״ן בישראל לבקש מהשוכרים ערבויות שונות. חשוב כי שני הצדדים לעסקה יכירו וידעו אילו סוגי ערבויות קיימות בחוזה שכירות, מה ההבדלים ביניהן ומהן הנסיבות בהן ניתן להגביל ערבויות אלו. על נושא חשוב זה נפרט עבורכם להלן.

בשאלות בנושאים הנוגעים לערבויות וענייני שכירות, תוכלו להיעזר במשרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, המתמחה בדיני שכירות, נדל"ן, חוזים ומקרקעין. המשרד מספק מענה משפטי עבור שוכרים פרטיים ועסקיים. המשרד עוסק, בין היתר, בשכירות דירות פרטיות, משרדים ובתי עסק, חוזים מסחריים והסכמי מכר.

סוגי ערבויות בחוזה שכירותמדוע השימוש בערבויות כה נפוץ?

חוזי שכירות, שבהם בעלים של נכס מעבירים את הדירה, בית או משרד בבעלותם לשימוש זמני של צד אחר, כרוכים בחוסר ודאות ודורשים יצירת אמון הדדי. אף שניתן לקבוע מנגנוני פיצוי בחוזה, זו הסיבה שבחוזי שכירות כיום כמעט תמיד נהוגה הפרקטיקה של הסכמה על ערבויות, שמהוות ״רשת הגנה״ עבור המשכיר. הצדדים לעסקה מסכימים מראש כי תופקד בידי המשכיר ערבות, אשר אם יופר החוזה, או בהתקיים אירועים הנקבעים מראש בחוזה, ניתן יהיה לממשה. להלן נציג עבורכם סוגים עיקריים של ערבויות, ונדון במקרים בהם ערבות תוגבל לפי חוק.

סוגי ערבויות הקיימים בחוזה שכירות

ניתן לחלק את הערבויות הנהוגות בחוזי שכירות בישראל לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה עניינה התחייבויות שמערבות את השוכרים בלבד, ואינן מצריכות עירוב של צדדים נוספים לצורך מתן הערבות. בקבוצה זו נמנים: 

צ׳ק ביטחון – למעשה מדובר בצ׳ק בנקאי רגיל אשר מצוין עליו בכתב כי הוא משמש כצ׳ק ביטחון וניתן לפדות ממנו סכום קבוע מראש במקרים עליהם מוסכם בחוזה השכירות. לחלופין, ניתן לעשות שימוש בצ׳ק פתוח, כאשר הוא נועד לצורך תשלומים לרשויות (כגון ארנונה) או של חשבונות שוטפים (כגון חשמל ומים). 

פיקדון – תשלום במזומן של סכום קבוע מראש למשכיר, אשר יישמר בידיו לאורך תקופת השכירות וייעשה בו שימוש במקרים כגון אי תשלום, כפי שיוסכם עליהם בחוזה השכירות.

שטר חוב – הכוונה למסמך משפטי בו מתחייב השוכר לשלם סכום מסוים במקרים מוסכמים מראש. החיסרון המרכזי בערבות מסוג זה הוא שמדובר בהתחייבות נוספת של השוכר, שאינה שונה בהרבה מהתחייבויותיו בחוזה השכירות. 

הקבוצה השנייה עניינה התחייבויות שמצריכות עירוב צדדים נוספים, ונמנות תחתיה הערבויות הבאות:

ערבות בנקאית אוטונומית – מדובר בכתב התחייבות עליו יהיו חתומים השוכר (החייב), המשכיר (המוטב) והבנק, אשר יתחייב לשלם למשכיר סכום שנקבע מראש לפי דרישתו. 

ערבים – הכוונה בדרך כלל לשני אנשים בעלי היכרות קרובה עם השוכר. במידה והשוכר מתחמק מתשלומיו, המשכיר יוכל לפנות אליהם, צד שלישי, לצורך גביית החוב. 

שטר ערבות – בדומה לשטר חוב, גם כאן מדובר על מסמך התחייבות משפטי, אך הוא יכלול ערבים אשר יחתמו עליו. 

מקרים בהם ערבות תוגבל לפי חוק

יודגש כי בחוזה שכירות ניתן לכלול אחת או יותר מן הערבויות שעליהן עמדנו לעיל. חוק השכירות תוקן לפני מספר שנים בכל הנוגע להשכרת דירות מגורים. התיקון זכה לכינוי ״חוק שכירות הוגנת״, והוא כולל, בין היתר, כללים המגבילים את גובה הערבות שניתן לדרוש משוכר, כאשר זו כרוכה בהוצאה כספית. בשכירויות העומדות בתנאי החוק, ניתן יהיה לדרוש כערבות את הסכום הנמוך מבין שליש מתקופת השכירות או שלושה חודשי שכירות. 

ההגבלה תחול לגבי דירות העונות על תנאים מסוימים. היא לא תחול במקרים בהם השכירות היא לתקופה נמוכה משלושה חודשים או ארוכה מ-10 שנים. כך היא גם לא תחול על דירות במלון, במעונות סטודנטים, בדיור מוגן ובמקרים בהם שכר הדירה גבוה מ-20 אלף ש״ח בחודש. לצד ההגבלה הנ״ל על גובה הערבויות, קיימות גם הגבלות על מימוש הערבות, אשר עליהן תוכלו לקרוא במאמר מורחב בנושא שפורסם באתר משרדנו.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני חוזים ודיני מקרקעין

במאמר זה הצגנו סקירה כללית של סוגי ערבויות הקיימות בעסקת שכירות. קיימים כמובן היבטים נוספים הנוגעים לכל אחד מן הסוגים של ערבות. חשוב כי שוכרים ומשכירים יידעו כי לבחירה בערבות כזו או אחרת, כמו גם לניסוח הסכם השכירות, עשויות להיות השלכות משפטיות. לכן חשוב להסתייע בייעוץ משפטי על ידי עורך דין מנוסה בתחום. במשרד עורכי הדין שלנו תוכלו למצוא מומחים בנדל״ן ובדיני חוזים, אשר יעניקו לכם ייעוץ וסיוע משפטי מקיף ומקצועי בעניין חוזה השכירות שלכם. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top