Skip to content

מידע כללי וסוגים שונים של ויזה לישראל

Avatar

Joshua Pex

מה הם סוגי ויזה לישראל אשר מונפקים על ידי משרד הפנים?

עורך דין הגירה לישראל, יהושע פקס, ממשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין בישראל, יפרט במאמר זה אילו סוגי ויזה לישראל עומדים לרשות אזרחי מדינות העולם אשר מבקשים להגיע ולשהות בישראל למטרות שונות.

מה זה ויזה לישראל?

Israel visa

המילה ויזה לקוחה מהשפה הלטינית ומשמעותה המקורית בעבר הייתה "מסמך אותו ניתן לראות". ויזה מונפקת על ידי מדינה עבור אזרחים זרים המבקשים להיכנס אל שטח המדינה למטרות שונות לתקופת זמן מוקצבת מראש. כיום ויזות בדרך כלל מודבקות על הדרכון או מוחתמות על דרכוניהם של המבקרים במדינה. אבל כיצד נראה הויזה לישראל? ישנם ויזות לישראל אשר מוחתמות על הדרכון במעבר הגבול, כגון ויזת תייר לישראל, ויש סוגי ויזה לישראל אשר מודבקות על הדרכון של האזרח הזר, כגון ויזת עבודה לישראל.

איזה משרד ממשלתי אחראי על הנפקת ויזות לישראל?

רשות האוכלוסין וההגירה אשר תחת משרד הפנים הוא הרשות המוסמכת על הנפקת סוגים שונים של ויזות לישראל. יש לציין כי ישנם סוגי ויזה לישראל, אשר נדרש לקבל עבורם המלצות של גורמים ממשלתיים שונים, אולם בסופו של דבר הנפקת הוויזה עצמה נעשית תמיד על ידי נציגי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה. כך לדוגמא, ויזה למתנדב בישראל דורשת קבלת המלצה של משרד הרווחה, אולם החתמת ויזת מתנדב בדרכונו של המתנדב, אזרח זר, מתבצעת על ידי משרד הפנים. יש להדגיש כי נציגי משרד, רשות האוכלוסין וההגירה נמצאים במעברי הגבול בכניסה וביציאה מהארץ, כמו גם בלשכות משרד הפנים הפזורות ברחבי ישראל וגם במטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים.

מה הם סוגי הויזה השונים?

ויזת תייר לישראל

aop1-2 ויזה לישראל עבור אזרחי מדינות העולם

אשרה לכניסה לישראל כתייר או בשם הנפוץ יותר, ויזת תייר לישראל היא כמובן הוויזה הנפוצה ביותר. כל אחד ממיליוני המבקרים בארץ כל שנה קיבל ויזת תייר לישראל. ויזת התייר נחתמת על הדרכון של המבקר האזרח הזר. יש מדינות אשר אזרחיהן נדרשים לבקש ויזה לישראל מראש טרם הגעה למעבר הגבול הישראלי, לעומת מדינות אשר אזרחיהן רשאים לקבל ויזת תייר לישראל במעבר הגבול, ללא צורך בקבלת ויזה מראש. יש לציין כי ישנם מקרים בהם התייר המבקר בארץ יכול לבקש לקבל את הוויזה במסמך נפרד, על מנת למנוע מצב של חותמת של מדינת ישראל בדרכון, אשר עלול למנוע אפשרות כניסה למדינה העוינת את ישראל. ויזת תייר לישראל ניתנת לתקופה מקסימלית של שלושה חודשים, אולם קיימת אפשרות לבקש הארכת השהייה מעבר לתקופה הנ"ל מול לשכת רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים.

ויזת עבודה בישראל

רישיון עבודה בישראל מסוג ב/1 הקרויה ויזת עבודה לישראל מאפשרת לאזרח זר לעבוד בישראל בצורה חוקית. עובדים זרים בישראל מגיעים על מנת למלא את החסר בשוק העבודה הישראלי במגוון תחומים; בניין, חקלאות, טיפול וסיעוד, מסעדנות וגם עובדים זרים מומחים בתחומים שונים. ויזת עבודה ניתנת לתקופה של שנה אחת בכל פעם ובדרך כלל לתקופה מקסימלית של 5 שנים. לאחר תקופת הויזה קיימת דרישה לעזוב את הארץ, אולם קיימים מקרים בהם אפשר לבקש הארכת ויזה לעבודה בישראל.

ויזת סטודט לישראל

ויזת סטודנט לישראל מונפקת עבור סטודנטים זרים במוסדות השכלה גבוהה בארץ, אשר מבקשים ללמוד באקדמיה הישראלית. ויזת סטונט ניתנת לתקופת הלימודים בלבד ואינה מאפשרת עבודה בישראל בתקופת הלימודים. הארכת הוויזה מותנית בעמידה בדרישות המוסד האקמי ויכולת הסטונדט הזר לכלכל את עצמו.

ויזה למתנדב בישראל

ויזה לישראל עבור אזרחי מדינות זרות אשר מבקשים להתנדב בארגונים ללא כוונת רווח בישראל מאפשרת לאותם מתנדבים שהות בארץ בתקופת ההתנדבות. קבלת ויזת מתנדב בישראל תלויה בארגון המזמין, אשר פועל על מנת להזמין את המתנדב הזר לישראל.

ויזה עבור אנשי דת

מדינת ישראל היא מדינת המוצא של דתות רבות, לפיכך ארגונים שונים מדתות שונות ברחבי העולם שואפים לקבלת ויזות עבור עובדיהם לשהייה בישראל וקידום ענייני הדת, הן עבור קהל המאמינים המקומי והן עבור המבקרים הרבים אשר מגיעים לביקורי צליינות בישראל. ממשלת ישראל באמצעות משרד הפנים מנפיקה אשרות עבור אנשי הדת בהתאם לנוהל משרד הפנים בנושא.

ויזה עבור עובדים בארגונים הומניטאריים בינלאומיים

ארגונים הומניטאריים בינלאומיים אשר פועלים בשטחי הרשות הפלסטינית, על מנת להעניק סיוע הומניטארי לנזקקים, זכאים להגיש בקשות לקבלת אשרות עבור עובדי הארגון.

כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין – סיוע בנושא ויזה לישראל

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין הגירה לישראל מומחים בתחום הוצאת ויזה לישראל עבור לקוחות המשרד. אם יש לכם שאלה בנושא ויזה לישראל או כל שאלה אחרת בתחום ההגירה לישראל, בבקשה צרו קשר:

ויזה לישראל

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

 כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין ויזה לישראל

צרו קשר

Scroll To Top