Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סדר היורשים בדיני הירושה

Michael Decker

שי לוי

התעורר צורך דחוף לקלוט מהנדס מחברת אחות שלנו בצ'כיה שיעזור לנו בשני פרוייקטים חשובים של קליטת מכונות חדשות. בתוך מספר שבועות ואין סוף טפסים ואישורים התקבל ההיתר המיוחל ובימים אלה העובד ומשפחתו כבר בארץ. במקרים בהם הרגולציה בארץ מכבידה על בעלי העסקים (אולי מטעמים מובנים אבל שלא קשורים לתעשייה) המשרד עשה הכל ביסודיות ומקצועיות ובהבנה מוחלטת של התהליכים כדי שנקבל את האישורים המתאימים. תודה רבה לבתיה, אירנה וענת מהמשרד בירושלים על העבודה המאומצת והיסודית.
בברכה,
שי לוי
מנכ"ל קיוסרה אי וי אקס רכיבים (ירושלים) בע"מ

מאמר זה מתייחס לנושא סדר היורשים בדיני הירושה בישראל, ובייחוד לסדר היורשים כאשר לא קיימת צוואה.

סדרת המאמרים

משרדנו מתמחה במגוון תחומים, כולל דיני ירושה בישראל. מאמר זה שייך לסדרת מאמרים המפרטים היבטים שונים של דיני הירושה בישראל, על פי התקנות שבאתר משרד המשפטים תחת הרשם לענייני ירושה. למידע נוסף, בקרו במאגר המאמרים שלנו בנושאי ירושה.

סדר היורשים בדיני הירושה

סדר היורשים בדיני הירושה

במקרים שבהם המנוח לא כתב צוואה, הירושה מתבצעת בסדר הבא עבור ילדים ובני/ות זוג.

  • ראשית, הירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן/ת הזוג של המנוח לבין הילדים, כאשר בן/ת הזוג מקבל/ת חצי מהירושה, ואילו החצי השני מתחלק שווה בשווה בין הילדים.
  • בן/ת הזוג של המנוח זכאי/ת לקבל חצי מהרכוש של המנוח, כולל סחורות, רכבים וכו'. במקרה של אלמנה, יתכן שהיא תקבל גם תשלום כתובה, ובמקרים מסוימים היא אף רשאית לבקש נכסים נוספים על מנת לכסות את הוצאות תחזוקת העיזבון.

בנוסף, ישנם מקרים אחרים שאינם קשורים לבן זוג נשוי ולילדים. לדוגמה, במקרה של ידועים בציבור, במצבים שבהם למנוח היה בן זוג אך לא ילדים, ועוד. כעת נפרט את המקרים השונים שבהם לא קיימת צוואה, אך מתקיימות נסיבות שונות מאלו שנכתבו למעלה.

  • בני זוג ידועים בציבור זכאים לזכות הירושה, בדומה לזוגות נשואים, אך רק אם בן הזוג הידוע בציבור אינו נשוי לאדם אחר. על בן הזוג הידוע בציבור להוכיח ש אכן היה ידוע בציבור וקיים משק בית משותף עם המנוח.
  • במקרה שלמנוח היה בן זוג אך לא ילדים, הירושה תתחלק שווה בשווה בין בן הזוג לבין הוריו או אחיו ואחיותיו של המנוח. בן הזוג זכאי לקבל שני שליש מהירושה, ואילו ההורים או האחים והאחיות מקבלים שליש מהירושה.
  • במקרה שלמנוח לא היו ילדים, אחים ואחיות או הורים, אזי בן הזוג של המנוח זכאי לקבל את העיזבון במלואו.
  • במקרה שלמנוח לא היה בן זוג ולא ילדים, אזי העיזבון מתחלק בין ההורים, האחים והאחיות.
  • במקרה שלמנוח היו ילדים אך לא היה לו בן זוג, העיזבון מתחלק שווה בשווה בין הילדים. במקרה שהילד אינו בחיים אך למנוח היו נכדים, ניתן לחלק את העיזבון שווה בשווה בין הנכדים (הילדים של הילד הרלוונטי). במקרה שהמנוח העביר ירושה לילד, ולאחר מכן אותו ילד נפטר, אזי ניתן להעביר את אותה ירושה ליורשיו של הילד בהתאם לצו ירושה או לצו קיום צוואה.
  • במקרה שלמנוח לא היו ילדים, בן זוג, הורים, אחים או אחיות, אזי ניתן לחלק את הירושה שווה בשווה בין סביו של המנוח לבין צאצאיהם של סביו.
  • כפי שמוזכר במאמרים אחרים, כאשר אין יורשים, העיזבון עובר לידי האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי מנהל את העיזבון למשך מספר שנים על מנת לוודא שלא התגלו יורשים בלתי ידועים הטוענים לזכות לקבל את העיזבון. במקרה שאף אדם אינו טוען לזכות לקבל את העיזבון, העיזבון עובר לידי מדינת ישראל.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בנושא סדר היורשים בדיני הירושה, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

עו"ד מיכאל דקר מתמחה בדיני ירושה בישראל וישמח לסייע לכם בנושא זה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top