Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נפילה במדרגות ציבוריות

Nirit Flaishman

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

החלטתם לרדת במדרגות ציבוריות בפארק ללא מעקה או מעקה שבור, ללא תאורה מספיקה וללא פסים למניעת החלקה, ולאחר מכן נפלתם, נחבלתם פוניתם לטיפול רפואי ונקבעה לכם נכות 20 אחוז. מי אמור לקחת אחריות על המפגע ולפצות אתכם על נזקי גוף שנגרמו לכם? האם כתם שמן שמביא להחלקה במדרגות עשוי להיחשב כרשלנות של הרשות המקומית? מול מי מגישים תביעה ואיך ומה הם הכללים המשפטיים שבית המשפט בוחן בבואו לדון בתביעה? אם עשיתם זאת כשבידכם אופניים ותיק כבד האם הדבר עשוי להעיד גם על אחריות מסוימת שלכם על האירוע, בדבר אשם תורם? על כל אלה ועוד יעסוק המאמר הבא.

 

נפילה במדרגות תביעת פיצויים

פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח 1968 מאפשרת הגשת תביעות לפיצויים בגין נזקי גוף, באותם מקרים בהם ניתן להוכיח עילת רשלנות, זאת אומר שאותו גורם ויהיה זה הרשות המקומית, המעסיק או וועד הבית, הפר את חובת הזהירות כלפי הנפגע.

במידה והתרחשה תאונה עקב נפילה ממדרגות שגרמה לכם נזקי גוף מומלץ לנקוט את הצעדים הבאים ולאחר מכן לפנות לעורך דין המומחה בנזקי גוף:

  • צלמו את המדרגות וסביבתם בזמן בו אירעה התאונה וגם תיעדו את המפגע שגרם לה. יש לעשות זאת בסמיכות ככל הניתן למועד התאונה שכן מקצת הנפגעים, כגון שמן על המדרגות או עבודות שיפוץ, הינם זמניים
  • שימרו את פרטיהם של עדי התאונה
  • יש לפנות לטיפול רפואי ולוודא שפירוט נסיבות התאונה נרשמים בטפסים הרלוונטיים

חשוב לציין בהקשר זה שלא ניתן לקבל כפל פיצויים מביטוח לאומי ומהתביעה ולכן סכום הפיצוי שנפסק לכם בתביעה יופחת מהסכום שתקבלו מביטוח לאומי. עם זאת, במקרה ותגמולי הביטוח הלאומי עולים על סכום הפיצויים בתביעת הנזיקין תהיו עדיין זכאים ל-25% מהנזקים, כל זאת בתנאי שלא מדובר בתאונת עבודה.

אלא שכללים אלו לא חלים על ביטוחים כגון ביטוח תאונות אישיות או אובדן כושר עבודה. במקרים אלו הפיצויים הם בנוסף לפיצוי מביטוח לאומי או מתביעה כספית בגין רשלנות על נזקי גוף.

צד ג: סוגייה נוספת היפה לתביעות מעין אלו היא "כפל ביטוח". דבר זה מוסדר בחוק חוזה ביטוח התשמ"א 1981 ובפסיקת בתי המשפט והוא קובע כאשר נוצר מצב שבו קיימת יותר מפוליסת ביטוח אחת המכסה את התאונה, הפיצוי מתחלק בין המבטחות, אך רק כאשר חברות הביטוח מבטחות את אותו הסיכון ממש.

 

נפילה במדרגות בזמן העבודה

הכללים המשפטיים העומדים לבחינת נסיבות נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה במדרגות בעבודה זהים לכללים בנפילה במדרגות במקום אחר, אלא שבמקרה הזה הדבר עשוי לכסות תחת הגדרת תאונת עבודה. לדבר בעיקר השלכות כספיות על גובה הפיצוי. במקרים בהם הדבר מוכר כתאונת עבודה:

תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבל פיסית, וכתוצאה ממנה הנפגעים איבדו את כושר התפקוד.

  • הנפגע זכאי לתשלום דמי פגיעה עד 91 יום מיום התאונה
  • נכות צמיתה רפואית בין 9-19% תביא לתשלום מענק חד פעמי בהתאם לאחוז הנכות ומשכורת הנפגע ב-3 חודשים שקדמו לתאונה
  • נכות צמיתה רפואית של 20% ומעלה תזכה את הניפגע בקצבה חודשית לכל משך חייו

כאמור, עד לקבלת פיצוי עבור נכות זכאי הנפגע לקבל דמי פגיעה בו תפוצה עד 13 שבועות ובסכום שלא יעלה על 1,114.38 שקלים ליום. הסכום המדובר הוא 75% ממוצע ההכנסה המבוטחת ב-3 חודשים האחרונים לפגיעה. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

מי זכאי להגיש את התביעה?

הזכאות חלה על כל מבטוח במוסד לביטוח לאומי שנפגע מתאונה במהלך עבודתו או ממחלת מקצוע או ממיקרו-טראומה ועל פי אישור רפואי אינו מסוגל לעבוד באותה עבודה או בעבודה מתאימה אחרת. הזכאות חלה, על פי חוק, גם על מתנדבים שנפגעו במהלך התנדבותם במקרים בהם הפגיעה הוכרה בפגיעה בעבודה.

חשוב לציין כי מי שהוכר כנפגע עבודה אינו זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו והמוסד לביטוח לאומי הוא שמחויב לשפותו.

לאחר קבלת דמי הפגיעה, אם הנפגע נותר עם נכות בעקבות הפגיעה שעבר ניתן להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. הדבר תלוי החלטה של ועדה רפואית

כיצד מגישים את התביעה?

יש למלא מוקדם ככל האפשר את טופס התביעה. ניתן למלא אותו באופן מקוון באתר של המוסד לביטוח לאומי.

  • יש לצרף מסמכים רפואיים
  • יש לתאר את הפגיעה ונסיבותיה כולל תאריך הפסקת העבודה
  • יש למלא ולחתום על טופס ויתור סודיות רפואית
  • יש לצרף "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" שם יצוין אבחנה רפואית והתקופה בה אותו אדם אינו מסוגל לעבודה

 

אשם תורם

אחת מטענות ההגנות הנפוצות ביותר היא כי הנפגע היה מודע לסיכון לא סביר שהוא לוקח על עצמו ולכן למרות נזקי גוף שנגרמו, הוא אחראי גם כן במידה מסוימת לתאונה שהתרחשה.

באותם מצבים רלוונטיים לנסיבות התאונה, אם בית המשפט יקבל טענה זו, האשם התורם ינוקה מהפיצוי המגיע לו לפי האחוז בו יקבע האשם התורם. לדוגמה אם מגיע לעובד מסוים פיצוי של 250 אלף שקלים ונקבע כי האשם התורם שלו הוא 20%, הפיצוי שיגיעו לו בסופו של דבר הוא 200 אלף שקלים.

כך למשל קיבל בית משפט השלום בקריות תביעה של אישה כנגד הרשות המקומית לאחר שכתם נפלה ממדרגות שלא היו אחידות בגובהן אך פסק לה אשם תורם בסך 30% (ת"א 17976-0517). התאונה אירעה באחד משבילי היישוב נחף בזמן שהשתתפה מטקס פרידה מכלה. בעקבות הנפילה נגרמו לה שברים בכף רגלה ובית המשפט הורה לפצותה ב-33,000 שקלים, אך לאחר ניכוי האשם התורם הרשות המקומית נאלצה לפצותה רק ב-23,100 שקלים, זאת בתופסת שכר טרחת עורך דין ואגרות בסך 6,000 שקלים.

בפסק דין של השופט מוחמד עלי נכתב כי "בנסיבות מקרה זה סבורני, כי יש לייחס לתובעת אשם תורם משמעותי וזאת בהינתן שני נימוקים מרכזים: הראשון, כפי שהתובעת העידה בעצמה אין זו הפעם הראשונה בה היא פוקדת את המקום, והסכנות והמפגעים שנמצאים במקום מוכרים לה ועולה אף שהיא מגיע למקום בתדירות גבוהה. יתרך מכך, כפי שעולה מהראיות, התובעת אף נפגעה במקום בעבור, דבר אשר הצריך אותה לתת את דעתה לתנאי המקום ולסיכונים שנמצאים בו. שנית, ביום התאונה לא הייתה התובעת לבדה וכאמור הייתה בטקס שיש בו אנשים רבים. מצב דברים זה אף הוא חייב את התובעת להיזהר ולהישמר פן תיפגע. הימצאותם של אנשים יכולה להגביר סיכונים פיזיים שנמצאים במקום".

אם עברתם תאונה בעקבות נפילה במדרגות וברצונכם לברר אפשרות לתביעה נזיקין, אם ברצונכם לקבל חוות דעת מקצועית ולברר האם הרשות המקומית הפרה את חובת הזהירות שחלה עליה או אם קיים לגביכם אשם תורם, אתם זקוקים לליווי משפטי של עו"ד מומחה לדיני נזיקין בעל ניסיון מתאים.

משרדנו מתמחה בנזקי גוף מכל סוג ובו תוכלו למצוא עורך דין המתאים לכם, מומחה לתחום ובעל ניסיון של שנים שישמח להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

** המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפטי ** 

 

צרו קשר

Scroll To Top