Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נפילה בכביש

Nirit Flaishman

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

נפילה ברחוב, במדרכה או בכביש, הוא אירוע נפוץ שקורה בכל יום. לעיתים, הנפילה מלווה בנזקי גוף קשים, פינוי לטיפול רופאי, החלמה ושיקום ארוכים. נפילה יכולה לקרות בדרך לבית הספר, בדרך לעבודה, כשמבצעים פעילות ספורטיבית או בדרך מקניות. אין זה משנה מתי זה קרה, אם מדובר במפגע שהרשות המקומית הייתה צריכה לשים לב אליו, אתם זכאים לפיצוי.

במאמר זה נסקור מה הם המצבים המזכים בפיצוי, כיצד וכנגד מי עליכם להגיש את התביעה ומה רצוי לעשות מיד לאחר התאונה.

נפילה במדרכה פיצוי

המפגעים אשר יכולים לגרום לכם למעוד ברחוב הם רבים וכוללים בורות, גזם, אבני שפה לא תקינות, תאורה לא מספקת, גובה מדרכה לא אחיד ועוד. באופן כללי, כל מכשול או מפגע שמצוי בדרך וגרם לתאונה שהובילה לנזק יכול להוות עילה לפיצוי כספי בתביעת נזיקין כנגד הרשות המקומית.

על מנת להגיש תביעה בגין רשלנות שגרמה לנזקי גוף יש להוכיח את יסודות הרשלנות – שלא התקיימה חובת הזהירות הקונקרטית ולאחר מכן המעשית.

פקודת העיריות (נוסח חדש) קובעת כי העירייה היא זו שאחראית לאתר, למנוע ולהסיר מכשולים ו/או מפגעים שנמצאים בשטח הציבורי ולדאוג למצבן התקין של הרחובות.

הפקודה לא מצפה מרשות מקומית להבחין בקול סדק או אבן חצץ המונחת על הכביש, אך מצופה ממנה לחובת זהירות סבירה בהקשר למקרה. בור בכביש שגורם לרכב הנוסע עליו נזקים יכול בהחלט להיות עילה שבגינה הרשות המקומית צריכה לפנות את הנהג. גם מפגעים אחרים שהאדם הסביר לא יכל להימנע מהם, נתקל בהם ונפגע יכולים להוות עילה לתביעת נזקי גוף בגין רשלנות.

עוולת הרשלנות אותה יש להוכיח כתנאי לתביעת נזיקין קשורה בהתקיים שלושה תנאים במצטבר: קיומה של חובת זהירות והפרתה, נזק פיזי ממשי לנפגע והוכחת קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק.

חובת זהירות: על הרשות המקומית לדאוג לשלום ההולכים והנוסעים בדרכים אשר בגבולות גיזרתה. על הדרכים להיות מסומנות, בעלות תמרורים, מוארות בצורה מספקת, במצב תקין ואם קיים מפגע עליו להיות מגודר ולהימצא במקום תמרורים המזהירים את העוברים ושבים מפניו.

נזק פיזי ממשי: על הנזק שגרם לנפגע להיות מוכח על ידי מומחה, ביטוח לאומי, וועדה רפואית שקבעה שיעור אחוזי נכות מסוים אותו ניתן למדוד. גם כאב וסבל ואובדן הכנסות משוכללים במרכיבי הפיצוי עם כי בהיקפים נמוכים בהרבה. נכות, בעיקר אם צמיתה, מזכה בסכומים גבוהים יותר.

הוכחת קשר סיבתי:  חוות דעת רפואית צריכה לקשור בין הנזק הממשי לתאונה עצמה. לצד שכנגד שמורה הזכות להביא רופא מומחה מטעמו שיעריך אחרת את אחוזי הנכות או הפגיעה וינסה לנתק את הקשר הסיבתי בין הנזקים לבין התאונה (למשל לטעון שמדובר בנכויות מהם סובל הנפגע עוד בטרם התאונה ואלו לא קשורים למה שעבר באותו אירע רלוונטי). במקרים רבים בהם הצדדים חלוקים על אחוזי הפגיעה ו/או הקשר הסיבתי ממנה בית המשפט מומחה מטעמו.

יש להבחין בין מפגעים שלעירייה יש קשר או אחריות לגביהם (שיפוץ, גזם, בורות בכביש, תאורה לא מספקת וכדומה) לבין מפגעים שלעירייה אין קשר אליהם ובמקרים אלו יש לתבוע גורם אחר שאחראי לו, למשל כאשר מדובר במפגע המגיע משיפוץ בית פרטי או נפילה בחדר מדרגות של בניין משותף.

מתי תוגדר נפילה ברחוב כתאונת עבודה?

חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה 1995 סעיף 80 (1) קבוע שתאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה בזמן הליכתו / נסיעתו ממקום מגוריו של העובד למקום עבודתו או ממקום העבודה בחזרה למקום מגוריו. כאשר הדבר עונה על כך ניתן להגיש תביעה מלבד העירייה גם נגד המוסד לביטוח לאומי.

יש לעדכן את המעסיק ולבקש ממנו לחתום על טופס בל/250 של הביטוח הלאומי. גם עצמאיים יכולים להיות חוסים תחת הגדרה של תאונות עבודה כפי שיודגם בהמשך.

נפלתי ברחוב ונפגעתי –  מה עלי לעשות?

במידה והתרחשה תאונה עקב מפגע שגרם לכם נזקי גוף מומלץ לנקוט את הצעדים הבאים ולאחר מכן לפנות לעורך דין המומחה בנזקי גוף:

  • צלמו את המפגע וסביבתו בזמן בו אירעה התאונה. יש לעשות זאת בסמיכות ככל הניתן למועד התאונה שכן מקצת הנפגעים, כגון שמן על המדרגות או עבודות שיפוץ, הינם זמניים
  • תיעוד נזקי הגוף שנגרמו בעקבות התאונה
  • שימרו את פרטיהם של עדי התאונה
  • יש לפנות לטיפול רפואי ולוודא שפירוט נסיבות התאונה נרשמים בטפסים הרלוונטיים
  • דיווח לעירייה אודות המפגע. על הדיווח להיות מתועד משום שהוא ישמש מאוחר יותר אותכם בתביעה.
  • תיעוד כל הוצאה כספית, אף נסיעות, בשל התאונה.

אשם תורם

אחת מטענות ההגנות הנפוצות ביותר היא כי הנפגע היה מודע לסיכון לא סביר שהוא לוקח על עצמו ולכן למרות נזקי גוף שנגרמו, הוא אחראי גם כן במידה מסוימת לתאונה שהתרחשה. אלו יסודות האשם התורם.

באותם מצבים רלוונטיים לנסיבות התאונה, אם בית המשפט יקבל טענה זו, האשם התורם ינוקה מהפיצוי המגיע לו לפי האחוז בו יקבע האשם התורם. לדוגמה אם מגיע לתובע מסוים פיצוי של 250 אלף שקלים ונקבע כי האשם התורם שלו הוא 20%, הפיצוי שיגיעו לו בסופו של דבר הוא 200 אלף שקלים.

כך למשל, בעל עסק להובלות מעד בבור בכביש וכתוצאה מכך נחבל ברגלו, זאת לאחר שחזר למשאיתו כשהוא נושא מיטת בית חולים. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי עיריית תל אביב יפו הפרה את חובת הזהירות שלה מאחר שלא תחזקה את השטח כראוי והורתה לה לפצותו ב-166 אלף ₪ לאחר קיזוז 30% עקב אשם תורם (ת"א 10388-09-17).

בכתב התביעה התובע הגיש חוות דעת רפואית שקבעה כי נותרה לו נכות בשיעור של 10% בברך שמאל. באותו מקרה עורכי דין של העירייה טענו את כלל טענות ההגנה שניתן לטעון בתביעות נזיקין מעין אלו ולכן מדובר בדוגמה טובה. כך טענה העירייה להגנתה כי היא אינה אחראית לכל סדק או מפגע בכביש, כי מדובר בשטח פרטי שמשמש כחניון ולא בשטח עירוני ושבכל מקרה מומחה מטעמה קבע כי נותרה לו נכות בשיעור של 3%. העירייה גם טענה לאשם תורם משום שהחנה את המשאית סמוך מפגע ובוודאי הבחין בו ולמרות זאת בחר לחזור אליה מאותה הדרך כשהוא נושא מיטה ובכל מקום נזקיו של האיש נמוכים מהכספים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי ולכן היא אינה צריכה לפצותו פיצוי נוסף.

שופטת השלום מי-טל אל-עד קרביס דחתה את טענות העירייה לאירוע התאונה וקבעה כי התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה ומשום שהעירייה לא גידרה את המפגע ולא הציבה כל שלט שמתריע בפני הסכנה היא הפרה את חובת הזהירות המושגית.

עם זאת, השופטת קיבלה את טענות העירייה לאשם תורם וקבעה שיעור גבוהה של 30% שקוזז מהכספים שנפסקו לטובתו ובסופו של דבר שולמו לו 166 אלף שקלים לאחר הקיזוז.

כתב תביעה נפילה במדרגה 

אם עברתם תאונה בעקבות נפילה במדרכה או בכביש וברצונכם לברר אפשרות לתביעה נזיקין, אם ברצונכם לקבל חוות דעת מקצועית ולברר האם הרשות המקומית הפרה את חובת הזהירות שחלה עליה או אם קיים לגביכם אשם תורם, אתם זקוקים לייעוץ משפטי של עו"ד מומחה לדיני נזיקין / רשלנות רפואית בעל ניסיון מתאים.

משרדנו מתמחה בנזקי גוף מכל סוג ובו תוכלו למצוא את עורכי הדין המתאימים לכם, מומחה לתחום ובעל ניסיון של שנים שישמח להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

צרו קשר

Scroll To Top