Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נפילה בבניין משותף

Nirit Flaishman

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

הלכתם עם ילדיכם לבקר חבר, אך במדרגה האחרונה האריחים השתחררו. מעדתם ופוניתם לקבלת טיפול בבית החולים. שם התברר לכם כי הנזק שנגרם לכם חמור וימנע מכם לעבוד בתקופה הקרובה. על מי חלה האחריות במצב שכזה ומי ניתן לתבוע? על כך יעסוק מאמר זה.

קיימת חובת זהירות המוטלת על ועד הבית כלפי כל מי שעושה שימוש ברכוש המשותף, דיירים כמו גם אורחים מזדמנים שבאים לביקור. סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 מטיל את חובת הזהירות לנפילה במדרגות בבתים משותפים על ועד הבית, היא נציגות הבית המשותף: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

וכך, לכל בית משותף קיים ועד בית שאחראי לזכויות ולחובות של הדיירים בו. דיירי הבית משלמים סכום מסוים שנקבע לוועד הבית  והוא שדואג לתחזוקה השותפת של המקום, תיקונים או שיפוצים במקרה הצורך ובכל מקרה של נזק שאירע מתאונה, יש להתנהל מולו.

מהו בית משותף?

סעיף 52 מגדיר כזה בעל שתי דירות לפחות הרשום בפנקס הבתים המשותפים. הרכוש המשותף, כך מגדיר החוק, כולל את כל החלקים שאינם פרטיים בהם מעליות, מקלטים, מסדרונות, גגות, קירות חיצוניים, גינות וחדרי מדרגות.

נשאלת השאלה עד כמה אחריות זו קיימת? בית המשפט בוחן את החובה של ועד הבית לזהירות סבירה למניעת סיכונים אל מול פרק הזמן שערך מאז נתגלה הליקוי. אם אדם נפל עקב תנאי תאורה גרועים אך הנורה המאירה בחדר המדרגות נשרפה באותו היום, לא מדובר באותה אחריות כגון נפילה במנורה שנשרפה לפני חודשים רבים, דבר עשוי להעיד על רשלנות.

כך למשל פסק בית משפט השלום בפתח תקווה פיצוי בסך 141 אלף שקלים לאישה שהגיעה לבקר קרובי משפחה, עלתה בחדר מדרגות חשוך, מעדה וסבלה עקב כך משברים בקרסול (ת"א 23816-07-14).

האישה, בת 50, טענה בתביעתה כי הבחינה שהתאורה בחדר המדרגות אינה דולקת. עקב החשיכה ששררה בחדר המדרגות היא נתקלה במדרגה האחרונה במפלס וכך אירעה התאונה. בשל פערים בין מומחה מטעם התביעה לבין המומחה מטעם הגנה, נעזר בית המשפט במומחה מטעמו שהעריך את שיעור הנכות לצמיתות של האישה ב-10%.

השופטת אשרית רוטקופף פסקה כי נציגות הבית המשותף היא שנושאת באחריות כלפי המשתמשים ברכוש המשותף וכלפי אורחים של דיירי הבניין. השופטת הוסיפה כי הבעלות ו/או החזרה במקרקעין יוצרת זיקה בין הבעלים ובין סיכונים במקרקעין ומטילה חובת זהירות כלפי המבקרים במקרקעין. "היה על הנציגות לצפות כי בשילוב שבין הערכת פרק הזמן שבו נורת הפלורסנט בקומה השנייה לא תקינה… יהיה כדי להגביר את הסיכון של מי שעולה/יורד במדרגות להחליק או ליפול בהן בשל תנאי ראות לקויים שמקורם בחשיכה במקטע המדרגות".

כמו כן השופטת חייבה את נציגות הבית המשותף בשכר טרחת עורך דין בסכום של 23.4% מהסך שנפסק לטובתו.

השופטת קבעה כי קיימת לתובעת "אשם תורם" בהיקף של 10% בשל כך שהעדיפה להשתמש במדרגות החשוכות למרות שיכלה לעשות שימוש במעלית והסכום שנפסק כולל את ההפחתה. "הנני בדעה כי מקום בו התובעת התוודעה לקטע המדרגות החשוך בהדרגה, היה עליה לשקול ולכלכל את צעדיה באופן זה שהיה עליה להמתין עד שקרובי משפחתה עימם עלתה יפעלו לפתיחת הדלת המקשרת בין חדר מדרגות הקומה השנייה למבואה לצורך שיפור בתנאי התאורה, ולכל הפחות היה מקום מצידה להיעזר בנסיבות בהם לא ראתה את המדרגות, במעקה הסמוך לצורך שמירה בראש ובראשונה על אחיזה וייצוב".

כפי שראינו, דווקא בשל כך קיימת חשיבות שוועד הבית ירכוש פוליסת ביטוח צד ג' לנזקי גוף או מבנה שיכסה, במקרה הצורך, את ההוצאה הכספית שבמקרה של פיצוי, תתגלגל לדיירים. בדרך כלל אין מדובר בביטוח שמכסה נזקים למבנה, אלא תשלום פיצויים בעקבותם, בין היתר. לצורך שיפוי נזקים למבני יש צורך בביטוח מבנה נפרד בדרך כלל. יתרה מכך, מרבית הביטוחים לא מזכים שיפוי לפיצוי עובדים שהועסקו על ידי ועד הבית כמו עובדי ניקיון או עובדי שיפוץ למיניהם.

נפילה במדרגות בניין

כנגד מי ניתן לתבוע במקרה של נזקי גוף שנגרמו עקב רשלנות בבניין משותף? ניתן להגיש את התביעה כנגד כל אחד מדיירי הבניין או כנגד ועד הבית ו/או חברת הביטוח שלו. יש להוכיח את יסודות הרשלנות – שלא התקיימה חובת הזהירות הקונקרטית ולאחר מכן המעשית.

כך למשל, דיירת בקומה 4 בבניין ללא מעלית אשר יצאה לחדר המדרגות עם בנה התינוק בידיה, החליקה עקב שלולית מים על הגב תוך שהחזיקה את התינוק בידה על מנת להגן עליו, נחבלה ונגרם לה שבר בקרסול השמאלי (ת"א 110114/00).

בחוות הדעת של מומחה מטעם בית המשפט נקבע כי נותרה לתובעת נכות לצמיתות שיעור של 12.7%.

לטענת הדיירת "מאן דהוא שפך את הנוזל ברשלנות או בהיסח הדעת, ודי בכך על מנת להטיל אחריות על הנציגות, כמו גם על כל אחד ואחד מדיירי הבית, וזאת מכח אחריותם כמחזיק במקרקעין".

הנתבעים טענו להגנתם כי "לא ניתן להצמיד עובד ניקיון או מפקח לגבי כל דייר או לגבי כל מי שמשתמש בחדר המדרגות בכל רגע נתון. כפי שניתן להבחין מהתמונות שהוגשו על ידי התובעת – המדובר בחדר מדרגות נקי ומתוחזק, המנוקה פעמיים בשבוע, והנתבעים או מי מהם לא יכלו לצפות ו/או למנוע מצב שבו מאן דהוא שופך באקראי נוזל כלשהו וטרם הספיקו לנקותו".

בית משפט השלום בתל אביב קיבל במקרה זה את התביעה כנגד חברת הביטוח של ועד הבית אך דחה את אחריות דיירי הבניין לתאונה. השופט יחזקאל הראל פסק לטובתה פיצויים בסך 111,475 שקלים וכתב בפסק דינו: "התובעת לא הוכיחה כי קיימת אחריות מושגית ובוודאי שלא קונקרטית של מי מהנתבעים כלפיה. יש גבול למידת האחריות שניתן להטיל על נציגות הבית המשותף או על כל אחד מהדיירים שעה שהם פעלו באופן סביר לתחזוקת וניקיון הרכוש המשותף. הנוזל נשפך זמן קצר טרם אירוע התאונה, ולא ניתן היה לצפות מהנתבעים לנקותו בתך זמן כה קצר".

רשלנות תורמת

אחת מטענות ההגנות הנפוצות ביותר היא כי הנפגע היה מודע לסיכון לא סביר שהוא לוקח על עצמו ולכן למרות נזקי גוף שנגרמו, הוא אחראי גם כן במידה מסוימת לתאונה שהתרחשה.

באותם מצבים רלוונטיים לנסיבות התאונה, אם בית המשפט יקבל טענה זו, האשם התורם ינוקה מהפיצוי המגיע לו לפי האחוז בו יקבע האשם התורם. לדוגמה אם מגיע לעובד מסוים פיצוי של 250 אלף שקלים ונקבע כי האשם התורם שלו הוא 20%, הפיצוי שיגיעו לו בסופו של דבר הוא 200 אלף שקלים.

באותו מקרה שפורט במקטע הקודם מצא השופט רשלנות תורמת (אשם תורם) של הנתבעת בשיעור של 35% שהופחתו מהפיצויים שנקבעו לה: "התובעת ירדה במדרגות כשהיא חובקת את בנה הפעוט בידה הימנית ותיק מונח על כתפה השמאלית. התובעת לא אחזה במעקה המדרגות בעת שירדה ולא הבחנה בנוזל שהיה במקום, על אף שהבעל הבחין בנוזל זה, למרות שמעיניו היו לסייע לתובעת ולא לנסיבות האירוע, כמו גם למצב המקרקעין שבמקום".

פיצוי על נפילה במדרגות בבית משותף

אם עברתם תאונה בעקבות נפילה במדרגות בבית המשותף וברצונכם לברר אפשרות לתביעה בשל נזקי גוף שנגרמו לכם, אם ברצונכם לקבל חוות דעת מקצועית ולברר האם הופרה חובת הזהירות שחלה דיירי הבניין הבית או אם קיים לגביכם אשם תורם, אתם זקוקים לליווי משפטי של עו"ד מומחה לדיני נזיקין בעל ניסיון מתאים.

משרדנו מתמחה בנזקי גוף מכל סוג ובו תוכלו למצוא עורכי דין מומחים לתחום ובעל ניסיון של שנים שישמחו להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

 

**המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפט **

צרו קשר

Scroll To Top