Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נישואין אונליין עם תוקף חוקי בישראל – עכשיו זה רשמי

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

כיצד ניתן להינשא בישראל בטקס נישואין אונליין, ולאחר מכן לרשום את הנישואין במשרד הפנים? בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון מחודש מרץ 2023, הוכרה בישראל באופן רשמי האפשרות לרשום בני זוג שערכו טקס נישואין במדינת יוטה בארה״ב, באמצעות אפליקציית זום, כנשואים במרשם האוכלוסין הישראלי. חשוב לדעת כי קיימת לעניין זה הבחנה בין עצם רישום הנישואין ובין ההכרה בתוקפם. על כך יסביר במאמר זה עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני משפחה והגירה לישראל.

נישואין אונליין עם תוקף חוקי בישראל – עכשיו זה רשמי (מידע משפטי)

רישום נישואין שנערכו באמצעות אפליקציית זום – הקדמה הטכנולוגית ניצחה

כעת זה רשמי – זוגות המעוניינים להינשא בנישואים אזרחיים יוכלו לעשות זאת כעת אונליין, ולאחר מכן לרשום את נישואיהם במרשם האוכלוסין הישראלי של רשות האוכלוסין וההגירה. מדינת יוטה שבארה״ב החליטה להסדיר את האפשרות לקיים טקס נישואין אונליין, אשר יקבל הכרה רשמית. מדובר בתקדים עולמי, אשר יש להניח כי ייושם בהמשך במקומות נוספים בעולם.

נישואי יוטה החלו להיערך באופן מקוון ממש לא מזמן, במהלך תקופת הקורונה, שבה כזכור הוטלו הגבלות על מעבר בין מדינות וכניסה לארה״ב. על אף שהם מהווים חידוש מהעת האחרונה, נישואי יוטה כבר הצליחו לעורר מחלוקת משפטית בישראל, אשר הובילה לכך שמשרד הפנים סירב להכיר בנישואין אלה לצורך רישום. זאת משום שחוקי מדינת ישראל אינם מאפשרים לערוך נישואים אזרחיים בשטחה. התקדים הטכנולוגי העלה שאלות בנוגע לפרשנות המשפטית אודות מקום עריכת טקס הנישואין בפועל. שאלות אלה הוכרעו בחודש מרץ 2023 בפסק דין של בית המשפט העליון (בתיק שמספרו עע״מ 7375/22), אשר בזכותו בני זוג יכולים להיות בטוחים כי אם יבחרו להינשא אונליין באמצעות נישואי יוטה – נישואיהם יירשמו בישראל.

מה קבע בית המשפט העליון בנושא?

כפי שציינו במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו בנושא נישואי יוטה, המחלוקת בדבר רישום נישואי יוטה שנערכו אונליין הגיעה לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז מרכז, אשר הכריע בנושא בחודש יולי 2022. פסק הדין עסק בבקשה של בני זוג שערכו טקס נישואין אונליין לפי חוקי מדינת יוטה, בעודם נמצאים פיזית בישראל, לרישום נישואיהם במרשם האוכלוסין. בקשה זו סורבה על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה. בני הזוג הגישו עתירה מינהלית על החלטת הרשות. בית המשפט קיבל את העתירה, וקבע כי על פי דיני מדינת ישראל, תעודה ציבורית מאושרת ותקינה המעידה על עריכת נישואין אזרחיים מחוץ לישראל חייבת ברישום בישראל. רשות האוכלוסין סירבה להשלים עם פסיקת בית המשפט, וערערה לבית המשפט העליון.

בפסק דינו, בית המשפט העליון דחה פה אחד את הערעור שהגישה רשות האוכלוסין, וקבע כי יש לרשום בני זוג שערכו טקס נישואין אונליין במדינת יוטה כנשואים במרשם האוכלוסין. בית המשפט הדגיש כי אף שאין מענה חד משמעי בחוק או בפסיקה הקודמת בישראל לגבי שאלת מקום עריכת הנישואין, חוקי מדינת יוטה אפשרו את הוצאת תעודת הנישואין, על סמך העובדה שטקסי הנישואין הנערכים אונליין במדינה מתבצעים על-ידי גורם מוסמך מטעם המדינה.

בהתאם, ועל אף שהשאלות המשפטיות לגבי מקום עריכת הטקס הן מורכבות מבחינה משפטית, פקיד הרישום של רשות האוכלוסין לא מהווה הגורם שמוסמך להכריע בהן. משמעות הדבר היא כי עצם הצגת תעודת הנישואין התקפה והתקינה בפני פקיד הרישום מחייבת את רישום הנישואין. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי עצם רישום הנישואין, אשר פקיד הרישום חייב לבצע, לא מהווה נקיטת עמדה לגבי תוקף הנישואין. כאן מדובר בשאלה נפרדת, אשר תוכל להיבחן, במידת הצורך, בהליכים נפרדים.

השורה התחתונה היא שבית המשפט העליון קבע תקדים, לפיו נישואין שנערכו אונליין לפי חוקי מדינת יוטה חייבים ברישום בישראל. תקדים זה מחייב את רשות האוכלוסין, ובהתאם זוגות שיינשאו באופן זה בעתיד יוכלו להירשם בישראל כנשואים. מדובר בהכרעה דרמטית אשר יכולה להיטיב עם זוגות אשר אינם מעוניינים או שידם אינה משגת לטוס לחו״ל על מנת להינשא, לרבות זוגות חד מיניים, זוגות בני דתות או לאומים שונים וכיו״ב. זוגות אלה יוכלו להינשא כעת באמצעות הליך נוח ופשוט יחסית, בידיעה שיוכלו לאחר מכן לקבל הכרה בנישואיהם בישראל.

האם רישום נישואין אונליין יכול להשפיע על זירוז התהליך של איחוד משפחות במשרד הפנים?

אחת השאלות המרכזיות שנותרו פתוחות גם לאחר פסק הדין היא יכולת ההשפעה של נישואים אלה על הליכי הסדרת מעמד של בני זוג זרים בישראל. כפי שציינו לעיל, בית המשפט הפריד בפסק הדין בין שאלת חובת הרישום בישראל של נישואין אונליין ובין שאלת התוקף של הנישואין בפועל. הפרדה זו נובעת, בין היתר, מכך שבית המשפט מעוניין למנוע מקרים בהם בני זוג ינצלו לרעה את האפשרות להינשא באופן זה, גם כאשר הקשר ביניהם אינו כנה ואותנטי.

נושא זה חשוב לצורך הליכים שונים, כגון קבלת הטבות מהמדינה עבור זוגות נשואים. הוא חשוב עוד יותר לעניין הסדרת מעמד של זוגות מעורבים, המורכבים מישראלים ובני זוג זרים. כאשר זוגות אלה מעוניינים לחיות בישראל, כך שיוקנה לבני הזוג הזרים מעמד קבע בישראל (תושבות קבע או אזרחות ישראלית) עליהם לעבור תהליך ממושך במשרד הפנים, המכונה ההליך המדורג. עבור זוגות נשואים, תהליך זה עשוי לקחת כ-5 שנים. עבור זוגות שאינם נשואים, וכן זוגות בני אותו מין, התהליך עשוי להיות ממושך יותר, ולארוך כ-7 שנים.

נכון לעכשיו, מסתמן כי לא יהיה בנישואי יוטה כדי להביא לזירוז תהליך איחוד משפחות במשרד הפנים, וזוגות אלה, אשר אמנם יוכרו כנשואים, יידרשו כפי הנראה לעבור הליך מדורג באורך הממושך יותר של כ-7 שנים. הדבר דומה לעריכת נישואין לפי חוקי מדינת אל סלבדור, אשר יכולים גם הם להתבצע ללא צורך בנוכחות אישית של בני הזוג. נישואין בדרך זו הוכרו זה מכבר בישראל לצורך רישום, אך הם עדיין אינם מאפשרים ככלל זירוז של הליכי הסדרת מעמד עבור זוגות מעורבים. עם זאת, לאור מורכבות הנושא ועל מנת לבצע את התהליך באופן מיטבי ובצורה המהירה ביותר האפשרית, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה לישראל.

נישואין אונליין בישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני משפחה ודיני הגירה

במאמר זה הסברנו בהרחבה על התוקף החוקי של נישואי יוטה הנערכים אונליין, ועל ההפרדה בין חובת רישומם (על רקע פסק הדין של בית המשפט העליון) ובין שאלת התוקף שלהם, בייחוד לגבי הליכי הסדרת מעמד לבני זוג זרים בישראל. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל ייעוץ או סיוע בנושא, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בייצוג בני זוג ומתן ליווי משפטי במסגרת נישואים אזרחיים, רישום בני זוג כנשואים בישראל, הסדרת מעמד בני זוג זרים וכיו״ב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top