Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

המשמעויות המשפטיות של ניהול משפחתון מהבית

Anat Levi

שי לוי

התעורר צורך דחוף לקלוט מהנדס מחברת אחות שלנו בצ'כיה שיעזור לנו בשני פרוייקטים חשובים של קליטת מכונות חדשות. בתוך מספר שבועות ואין סוף טפסים ואישורים התקבל ההיתר המיוחל ובימים אלה העובד ומשפחתו כבר בארץ. במקרים בהם הרגולציה בארץ מכבידה על בעלי העסקים (אולי מטעמים מובנים אבל שלא קשורים לתעשייה) המשרד עשה הכל ביסודיות ומקצועיות ובהבנה מוחלטת של התהליכים כדי שנקבל את האישורים המתאימים. תודה רבה לבתיה, אירנה וענת מהמשרד בירושלים על העבודה המאומצת והיסודית.
בברכה,
שי לוי
מנכ"ל קיוסרה אי וי אקס רכיבים (ירושלים) בע"מ

האם מותר לפתוח משפחתון לפעוטות עד גיל 3 מבית פרטי או דירה? התשובה הקצרה היא כן, אולם התשובה הארוכה יותר היא שניהול משפחתון מהבית דורש להתמודד עם לא מעט ביורוקרטיה, אשר חשוב להקפיד עליה כדי להימנע מהטלת סנקציות כגון קנסות, או תביעות פיצויים. רמת הפיקוח על משפחתונים תלויה בין היתר בכמות הפעוטות שנמצאים במשפחתון ובשאלה האם מדובר במשפחתון שנמצא בפיקוח המדינה או לא. במאמר זה תסביר עורכת הדין ענת לוי ממשרדנו מה קובע החוק לגבי פתיחת משפחתון מהבית. נציין כי המאמר נכתב בלשון נקבה, אך האמור בו מתייחס לשני המינים.

ניהול משפחתון מהבית

לצורך ניהול משפחתון מהבית, חשוב לפעול בהתאם לחוק

במדינת ישראל, הורים רבים מנהלים קריירה ואינם מסוגלים להישאר בבית עם ילדיהם הקטנים. מנגד, חוק חינוך חובה אינו חל על פעוטות מתחת לגיל 3. במצב דברים זה, נדרשים הורים למצוא מסגרת חינוכית מתאימה לילדיהם. בין המסגרות החינוכיות לגיל הרך, משפחתונים מהווים מסגרת פופולרית במיוחד בישראל. ניתן להבין מדוע – לרוב מדובר במסגרת הכוללת מספר קטן של ילדים עם אווירה ביתית ומשפחתית, באופן שקרוב מאוד מבחינה רעיונית לגידול הילדים בבית על-ידי הוריהם. בהתאם, נפתחו בישראל משפחתונים רבים, אשר רבים מהם מופעלים מהבית. עד לאחרונה, החקיקה בנושא לא הציבה מחסומים ביורוקרטיים משמעותיים, והפכה את הניהול של משפחתונים ביתיים לפשוט ונוח עבור מטפלות רבות.

ואולם, על רקע עלייה במקרי התעללות והזנחה של ילדים בגני ילדים ומעונות יום בישראל, חלו שינויים משמעותיים בחוק בנושא, אשר נועדו להתמודד עם התופעה ולמנוע אותה ככל הניתן. לא מעט ממי שמפעילות משפחתונים ביתיים אינן מודעות לשינויים אלה, ולכך שהפעלת המשפחתון בניגוד לחוקים והנהלים החדשים עלולה לסכן אותן בהטלת סנקציות ואף בתביעות פיצויים מצד הורי הפעוטות במשפחתון. בהתאם, להלן נסביר על חוקים עיקריים שחלים בתחום, אך חשוב להבהיר כי לא מדובר בכלל החוקים בנושא, וכי מומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת לוודא כי הנכן מפעילות את המשפחתון כדין.

האם ניהול משפחתון מהבית מצריך אישור שימוש חורג במבנה או רישיון עסק? 

עד לשנת 2021 היה כרוך ניהול משפחתון מהבית בהוצאת היתר לשימוש חורג, אולם כיום הדבר פשוט באופן משמעותי ואין צורך להגיש בקשה להיתר כזה – אם לא שוהים בדירה יותר משישה פעוטות. ניהול משפחתון אף אינו מחייב הנפקת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

ניהול משפחתון פרטי לא מפוקח – עד לשבעה פעוטות

אם במשפחתון שוהים עד שבעה פעוטות, המשפחתון אינו חייב להיות תחת פיקוח ממשלתי. בהתאם, התנאים במשפחתון פרטי לא מפוקח, לרבות גובה התשלום, נתונים להחלטתה הבלעדית של מנהלת המשפחתון. אמנם בחלק מהמשפחתונים מנהלת המשפחתון היא בעלת הסמכה פורמלית בתחום החינוך לגיל הרך, אך ככלל אין חובה כי תהיה לה הסמכה כזו. ואולם, למרות שמשפחתונים ביתיים המופעלים בתנאים אלה אינם חייבים ברישיון הפעלה, מנהלת המשפחתון עדיין נושאת באחריות המשפטית לגבי שלומם ורווחתם של הפעוטות, מבחינה פלילית ונזיקית. בהתאם, מומלץ מאוד לבטח את המשפחתון בפוליסות הביטוח מתאימות, ולוודא כי הוא מופעל תוך נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים, לדוגמה, חשוב למנוע קיומם של סיכונים לפעוטות, כגון גישה לנקודות חשמל, חפצים כבדים וכיו״ב.

ניהול משפחתון פרטי בפיקוח ממשלתי – עד לחמישה פעוטות

מנהלת משפחתון, בו נמצאים עד חמישה פעוטות, רשאית להחליט כי היא מעוניינת שהמשפחתון יימצא תחת פיקוח זרוע העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה. משפחתונים אלה נמצאים תחת בקרה ונדרשים לספק לילדים תנאים הולמים. כך למשל, נקבע ששטח המשפחתון לא יפחת מ-12 מ"ר ושמשפחתון בבניין רב קומות יוכל לפעול בבניין עם מעלית בלבד. התשלומים שניתן לגבות במשפחתון כזה גם הוא מפוקח, וניתן למצוא אותם באתר זרוע העבודה. נוסף על כך, משפחתון כזה מאפשר להורי הפעוטות במשפחתון ליהנות מהשתתפות המדינה בשכר הלימוד, בהתאם לזכאותם. משפחתונים מפוקחים אלה אף מחויבים לפעול על פי זמני פעילות וחופשות שמפרסמת זרוע העבודה. כל משפחתון שעומד בתנאים הנדרשים רשאי להגיש בקשה לקבלת "סמל משפחתון".

ניהול משפחתון פרטי בפיקוח ממשלתי (מעון יום לפעוטות) – לשבעה פעוטות ומעלה

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ,תשע"ט-2018 והתקנות שהתוקנו מכוחו קובעים שהפעלת משפחתון, או "מעון יום לפעוטות", שנמצאים בו שבעה פעוטות ומעלה, מחייב רישוי מטעם משרד החינוך, שגם מפקח על ניהולו. ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות באמצעות פורטל מוסדות חינוך.

התנאים העיקריים בהם צריך לעמוד מעון יום לפעוטות על מנת להיות זכאי לרישיון הפעלה

כל עוסק מורשה או תאגיד יכול להגיש בקשה להפעלת מעון יום לפעוטות, שתיבחן על ידי מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד החינוך. משרד החינוך הוציא אוגדן הנחיות מפורט להפעלת מעון יום לפעוטות. להלן נפרט את ההנחיות העיקריות בהם צריך מעון יום לפעוטות לעמוד כדי להיות זכאי לרישיון:

  • היעדר רישום פלילי: כל המעורבים בהפעלת המעון מוכרחים להיות נטולי רישום פלילי;
  • השכלה והכשרה מקצועית: משרד החינוך יבדוק את הכשרתם והשכלתם המקצועית של הצוות החינוכי-טיפולי, בהתאם לדרישות חוק הפיקוח והתקנות;
  • תפוסה מירבית ותקינה: ישנן דרישות ספציפיות במסגרת חוק הפיקוח והתקנות לגבי תפוסה המירבית של הפעוטות, בהתאם לשטח המעון, ותקינת מחנך-מטפל במעון, כשחשוב לציין שבכל קבוצה בה שוהים שישה פעוטות או יותר, נדרשים שני מחנכים-מטפלים לכל הפחות;
  • דרישות בטיחות: על המבנה בו נמצא מעון היום לפעוטות לעמוד בדרישות הבטיחות שנקבעו בחוק הפיקוח והתקנות;
  • רישות המעון במצלמות: לאחר שנחשפו בתקשורת מספר מקרים מזעזעים של התעללות בפעוטות על ידי מטפלות, נקבע שמעון יום מוכרח להיות מרושת במצלמות, בהתאם לחוק הפיקוח והתקנות ובהתאם לדרישות החוק להתקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018.
  • ביטוחים: על מנהלת המעון לדאוג לביטוח צד שלישי כנגד פגיעות העלולות להיגרם במהלך שהיית הפעוטות במעון, ביטוח תאונות אישיות וחבות מעסיק.

ניהול משפחתון מהבית – צרו קשר עם עו״ד מומחית לדיני משפחה ודיני עבודה

כפי שניתן להיווכח, פתיחת וניהול משפחתון פרטי או מעון יום לפעוטות היא עניין מורכב הדורש קיום חשיבה ופעילות בהתאם לדרישות החוק השונות. זאת במיוחד במידה ומספר הפעוטים במשפחתון הוא רב יחסית. אם יש לכם כל שאלה נוספת או צורך במענה וסיוע משפטי בנושא, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. במשרד עורכי הדין שלנו, אשר לו סניפים בירושלים ובתל אביב, ישנם עורכי דין שישמחו להעניק לכן שירותים משפטיים מתאימים וילוו אתכן לאורך כל ההליכים והפרוצדורות הנדרשות.

המאמר נכתב בשיתוף עם עורך הדין אדם ג'ונסון.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top