Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נזק נפשי ופיזי לפרמדיקים

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

פרמדיק או חובש שנפצע במהלך שגרת עבודתו יוכר כנפגע תאונת עבודה ועל כן יהיה זכאי לפיצויים מהביטוח הלאומי וגופים נוספים. פיצויים על נזק נפשי ופיזי לפרמדיקים עשויים לכלול דמי פגיעה, קצבת נכות כאשר נוצר נזק קבוע בעקבות התאונה, החזר בגין הוצאות על טיפולים רפואיים ועוד.

המאמר הבא יסביר באילו מצבים יכול פרמדיק לקבל פיצויים עבור נזק שנגרם לו, מה ההליך שיידרש לעבור, כיצד יוכל לתבוע את חברת הביטוח או המעסיק והאם יוכל לעשות זאת במקביל לתביעת הביטוח הלאומי.

באילו מצבים יוכל פרמדיק לקבל פיצויים עבור נזק שנגרם לו?

פרמדיקים עובדים בתנאי עבודה סיזיפיים ותובעניים העלולים לגרום להם נזקים פיזיים אך גם נזקים נפשיים שמקורם בטראומה שחוו במהלך עבודתם. פרמדיק אשר סובל מנזק נפשי או פיזי שנגרם במהלך עבודתו זכאי לפיצויים לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי אשר מגדיר תאונת עבודה באופן הבא:

"תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

חוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונה כתאונת עבודה החייבת בפיצויים כאשר פרמדיק נפגע במהלך עבודתו או עקב עבודתו. במקרה של פרמדיקים הנזקים הטיפוסיים עלולים להיות נזקים נפשיים כמו פוסט טראומה או דיכאון בעקבות אירוע אליו נחשפו במסגרת עבודתם. כמו כן, גם נזקים פיזיים עשויים להיות שכיחים, כמו מעורבות בתאונת דרכים באמבולנס בדרך למקום האירוע, נפילה במקום העבודה וכן, תאונת דרכים בדרך למקום העבודה או חזרה ממנו.

חשוב לדעת כי פרמדיק שפעל בניגוד להנחיות מעסיקו או נהג בצורה רשלנית לא יקבל הכרה כנפגע תאונת עבודה ולא יהיה זכאי לקבל פיצויים עקב פגיעתו. זאת למעט מצבים בו חלילה נהרג העובד כתוצאה מהתאונה. במקרה זה תוכר התאונה כתאונת עבודה אף אם העובד נהג ברשלנות ומשפחתו תהיה זכאית לפיצויים.

נזק נפשי ופיזי לפרמדיקים

מהו ההליך שצריך פרמדיק לעבור כדי לקבל פיצויים?                  

ראשית, על הפרמדיק לדווח למעסיקו על התרחשות התאונה, נסיבותיה והנזק שנגרם לעובד לאחר קרות התאונה. במידה ולא מדובר בנזק המצריך טיפול מידי, מומלץ לפנות תחילה למעסיק בבקשה למלא טופס הפניה לטיפול רפואי בל/250 כשלאחר מילויו ניתן לפנות לשירותי הבריאות עם הטופס לקבלת טיפול רפואי. חשוב מאוד לתעד כל מסמך רפואי הניתן למטופל מרגע הטיפול הראשון. כדאי גם להקפיד על תיעוד הנזק שנגרם, הנסיבות שהובילו ליצירתו והיקף השפעת הנזק על ידי רופא מומחה.

מרגע התרחשות הנזק, עומדים לרשות הפרמדיק 12 חודשים לתבוע את ביטוח לאומי כדי לקבל פיצויי דמי פגיעה. קבלת פיצויים אלו אפשרית רק לאחר הגשת אבחנה רפואית מרופא מומחה, עם הסבר על התקופה בה הפרמדיק לא יכול לעבוד. על העובד להציג גם אישורי מחלה בהתאם לימים אלו וכן, אישור על אי כושר השתכרות המציג את מצבו הפיזי או הנפשי של העובד והמסביר מדוע אינו יכול לעבוד.

לאחר אישור התביעה לקבלת דמי פגיעה יהיה זכאי העובד לקבלת פיצוי כספי לתקופה של 90 ימים, כאשר לקראת סיום קבלתם יהיה עליו להגיש תביעה נוספת לקבלת גמלת נכות מביטוח לאומי, במקרים בהם נותר נזק נפשי או פיזי קבוע המשפיע על תפקודו של הפרמדיק. חשוב מאוד להגיש את התביעה בסמוך למועד סיום קבלת דמי הפגיעה, אחרת עלולים להיפגע סיכויי קבלת גמלת נכות בעתיד.

כחלק מהגשת תביעה לקבלת גמלת נכות יצטרך העובד להתייצב בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי כדי לקבל חוות דעת שתקבע את שיעור הנכות של הפרמדיק, אשר בהתאם לגובהו יקבע גם סכום הפיצויים שיקבל. במהלך ההליך יצטרך העובד להציג גם מסמכים רפואיים הנוגעים למצבו אותם שמר עד מועד התביעה.

חשוב לדעת כי משמעות קבלת גמלת נכות אינה הפסקת תעסוקתו של העובד, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו כדי להגיע לתוצאה כזאת. במידה והעובד לא יכול לחזור לשגרת העבודה אליה היה רגיל, אינו יכול לבצע את המשימות הנדרשות ממנו ושיעור הנכות שנקבע לו על ידי הביטוח הלאומי יחסית גבוהה, עולה הסיכוי כי לא יוכל לחזור לעבוד כרגיל. ביחס לפרמדיקים הסיכוי לכך עולה משום ששגרת העבודה אינטנסיבית ודורשת מאמץ פיזי מסוים.

במקרים בהם אכן נפגעה פרנסתו של העובד לצמיתות יוכל להיות זכאי לקבל פיצויים בשל אובדן כושר עבודה. פיצויים אלו ידועים גם בשמם 'פנסיית נכות'. התשלום ניתן ברוב המקרים על ידי ביטוח פרטי של העובד או ביטוח מנהלים שניתן לו כחלק מהסכם עבודה או איגוד עובדים אליו שייך. גובה הפיצוי שינתן לעובד יחד עם תנאיו יקבעו לפי ההסכם בכתב עליו חתמו הצדדים בראשית יחסי העבודה.

מהם הפיצויים המגיעים לפרמדיק לאחר תאונת עבודה?

לאחר אישור התביעה לקבלת דמי פגיעה, ישלם הביטוח הלאומי 75% משכר העבודה של הפרמדיק בשלושת החודשים שקדמו למועד תאונת העבודה. התשלום יחולק בהתאם לתקרת הימים שאושרה ולכל היותר ל90 ימים.

במידה והעובד הגיש תביעה לקבלת גמלת נכות, גובה הגמלה יקבע בהתאם לשיעור הנכות שנקבע עבורו. שיעור נכות בגובה של 9% עד 19% יזכה את העובד בגמלת נכות חד פעמית. שיעור נכות הגבוה מ19% יזכה את העובד בגמלת נכות קבועה שתחושב על ידי מחשבוני ביטוח לאומי בהתאם לקריטריונים שונים.

חשוב לדעת כי לא כל תביעה שמוגשת לביטוח הלאומי מאושרת, אף אם היא נתמכת במסמכים רפואיים מתאימים. במידה ותביעת הפרמדיק נדחית או במידה ואינו מרוצה מגובה שיעור הנכות שקבעה הוועדה הרפואית, יוכל לערער על ההחלטה תוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. במהלך הליך הערעור יציג העובד חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו או מנגד, יצטרך להמתין לחוות הדעת של המומחה הרפואי מטעם בית המשפט.

במקרים בהם העובד זכאי לפיצויים בשל אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח הפרטי או ביטוח המנהלים יהיה זכאי לכיסוי ההפסד הכספי שנגרם לו. הפיצוי אמור להיות בהיקף של 75% מגובה המשכורת החודשית בחודשים הקודמים לתאונה, אך פעמים רבות הסכום יקבע בפוליסה עליה הסכימו הצדדים מראש ללא תלות במשכורתו החודשית של העובד.

מעבר לפיצויים שנזכרו קודם עשוי העובד להיות זכאי לפיצויים נוספים כמו החזר הוצאות רפואיות מקופת חולים. בנוסף, במידה והוכר בשיעור נכות הגבוה מ20% בביטוח הלאומי יהיה זכאי להטבות נוספות כמו:

  1. שיקום מקצועי וסיוע בתשלום שכר לימוד.
  2. פטורים והקלות בתשלומי חובה שונים (ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד…).
  3. הנחה בתשלום על נסיעה בתחבורה הציבורית.
  4. סיוע בדיור.
  5. הנחה בחשבון הארנונה וחשבון המים.

האם ניתן להתכונן מראש לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?

כן. בשל החשיבות הקריטית של הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לקבלת גמלת נכות, רצוי להתכונן לוועדה מבעוד מועד. ההתייצבות בפני הוועדה עשויה להיות קריטית אף יותר כאשר התביעה נטועה בנזק נפשי אשר סממניו מעורפלים וקשים להוכחה לאחר מפגש יחיד מול הוועדה. כדאי להתייעץ עם עורך דין מיומן לדיני עבודה כדי שיכין את הפרמדיק לצפוי לו בעזרת סימולציות וכן, ינחה אותו למסור את המידע הרפואי הרלוונטי ביותר עבורו.

כיצד יוכל עובד לתבוע את חברת הביטוח הפרטית?

במקרים בהם לפרמדיק יש ביטוח מנהלים או פוליסת ביטוח פרטית יתכן ויצטרך לתבוע את החברה המבטחת בשל הנזק שנגרם לו. אופציה זו תהיה כפופה ללשון החוזה עליו חתמו הצדדים מראש, כאשר הפוליסות הפופולריות במצבים אלו הן פוליסת תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה ופוליסת נכות במקום העבודה.

את התביעה נגד חברת הביטוח ניתן להגיש עד 3 שנים מיום תאונת העבודה במקביל לתביעת הביטוח הלאומי, כשהכרה הניתנת על ידי הביטוח הלאומי עשויה לתרום להתקדמות התביעה מול חברת הביטוח.

האם ניתן לתבוע מעסיק ישיר בשל נזק שנגרם לפרמדיק?

כן, הפרמדיק יוכל לתבוע את מעסיקו הישיר (בד"כ חברות אבטחה אך לעיתים גם משרדים ממשלתיים) אם לדעתו הנזק נגרם בשל רשלנות המעסיק. התביעה תתנהל בבית הדין לעבודה בהתאם לכללי המשפט האזרחי, ובמהלכה יצטרך הפרמדיק להוכיח כי המעסיק פעל בחוסר זהירות שאינה מצופה ממנו או ממעסיק אחר במעמדו. בנוסף, יצטרך הפרמדיק להוכיח כי לא קיימת סיבה נוספת להיווצרות הנזק פרט לרשלנות המעסיק.

בית המשפט עשוי להכיר בטווח רחב של "חוסר זהירות" מצד המעסיק, בין היתר אם המעסיק לא הקפיד על נהלי הבטיחות במקום העבודה או לא הנחה את הפרמדיק באופן המצופה ממנו. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים בהם התביעה מופנית כנגד גופים ציבוריים ייתכנו קשיים משמעותיים בהוכחת רשלנות מצד המעסיק, שכן גופים אלו נהנים מהגנה רחבה של בית המשפט וגיבוי נהלי העבודה המקובלים בהם.

גם תביעה זו, בדומה לתביעה שמופנית כנגד חברת ביטוח, יכולה להתנהל במקביל להגשת תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת, ספק אם הצלחת האחת תעזור להתקדמות האחרת.

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה ונגרם לכם נזק פיזי או נפשי, משרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג בירושלים ותל אביב מתמחה בדיני עבודה ונזיקין, עם ניסיון מוכח בתביעות נזק נפשי ופיזי בשל תאונות עבודה. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top