Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נזק נפשי ופיזי לעובדי מד"א

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

Gal Magal

ממליץ בחום שירות מקצועי ואוזן קשבת ללקוחות

נזק נפשי ופיזי לעובדי מד"א שנגרם במקום העבודה מאפשר לקבל הכרה כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי וזכאות לקבלת פיצויים הכוללים תשלום דמי פגיעה, קצבת נכות במצב של היווצרות נזק קבוע, תשלום הוצאות שיקום, קבלת החזר כספי על טיפולים רפואיים ועוד.

המאמר הבא יסביר מתי יכול עובד מד"א שניזוק במהלך עבודתו לקבל פיצויים, מהו ההליך הפרוצדורלי שיעמוד בפניו, באילו מצבים יוכל לתבוע את חברת הביטוח או המעסיק ומהו מעמדם של מתנדבי מד"א.

באילו מקרים יוכל עובד מד"א לזכות בפיצויים על נזק נפשי וגופני?

עובדי ומתנדבי מגן דוד אדום נתונים לשגרת עבודה אינטנסיבית ותובענית שעלולה לגבות מהם מחיר נפשי ופיזי כבד. עובד אשר סובל מנזק פיזי או נפשי שנגרם במהלך עבודתו זכאי לקבל פיצויים לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי אשר קובע כי תאונת עבודה היא:

 תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

על פי החוק אירוע שגרם לנזק ייחשב כתאונת עבודה הגוררת פיצוי אם נגרם במהלך או עקב העבודה במד"א. הנזקים הטיפוסיים לעובדי מד"א כוללים נזקים נפשיים כמו פוסט טראומה או חרדה עקב המראות ושגרת העבודה של העובדים, נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב העובד וכן נזקים נפוצים יותר כמו נפילה במקום העבודה או תאונה שנגרמה לעובד בדרך אל מקום העבודה או חזרה ממנו.

חשוב לדעת כי במקרה שעובד מד"א נפגע בתאונה עקב רשלנותו או אי ציות למעסיק, לא תוכר התאונה כתאונת עבודה המזכה בפיצויים. אולם, אם נפטר העובד עקב התאונה לא תחשב רשלנותו כסיבה לשלילת הפיצויים ממשפחתו.

נזק נפשי ופיזי לעובדי מד"א

מהו ההליך הפרוצדורלי להוכחת נזק נפשי ופיזי לעובדי מד"א?

לאחר קרות התאונה יצטרך העובד לדווח את פרטי המקרה, הנזק שנגרם ונסיבותיו למעסיק. במידה ולא מדובר בנזק הדורש טיפול רפואי מידי רצוי לפנות למעסיק ולבקש טופס הפניה לטיפול רפואי בל/125. אחרי שהמעסיק מילא את הטופס והוסיף את חתימתו יפנה העובד עם הטופס לקבלת טיפול רפואי. החל מרגע תחילת הטיפול הרפואי חשוב לשמור על כל מסמך רפואי המתקבל בנוגע למצבו של העובד. כמו כן, יש להקפיד כי פרטי המקרה, היקף הנזק שנוצר ונסיבותיו יתועדו על ידי הרופא המטפל.

מרגע התרחשות תאונת העבודה, יעמדו לרשות העובד 12 חודשים להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה בביטוח לאומי. יחד עם הגשת התביעה יצטרך העובד להגיש חוות דעת רפואית מרופא מומחה הנוגע למצבו ולתקופה בה לא יוכל לעבוד, יחד עם הגשת אישורי מחלה מתאימים לתקופת הזמן בה לא עבד. בנוסף, יצטרך העובד להציג לביטוח הלאומי אישור אי כושר השתכרות המעיד על אי יכולתו לעבוד יחד עם פירוט של המצב הפיזי או הנפשי אליו הוא נתון.

לאחר אישור התביעה לקבלת דמי פגיעה יהיה זכאי העובד לקבלת פיצויים לתקופה של 90 יום, כאשר לקראת סיום קבלתם יצטרך להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מביטוח לאומי במידה ונותר נזק פיזי או נפשי קבוע בעקבות התאונה. חשוב לדעת כי כל השתהות בהגשת תביעה לגמלת נכות מעבר לתום תקופת הזכאות לדמי פגיעה עשויה לסכל את סיכויי העובד לקבל גמלת נכות.

הליך תביעת גמלת נכות ידרוש מהעובד להציג את המסמכים הרפואיים אותם שמר המעידים על מצבו, אך במקביל גם לעבור וועדה רפואית בביטוח לאומי אשר תעריך את מצבו הפיזי או נפשי ותקבע את שיעור הנכות של העובד. בהתאם לשיעור הנכות שתקבע הוועדה יקבע גם גובה הפיצוי אליו יהיה זכאי.

אף אם יזכה העובד בגמלת נכות אין משמעות קבלת הגמלה כי יפסיק לעבוד. הפסקת תעסוקה תקבע בהתאם לתנאי העבודה הנדרשים מהעובד, יכולתו לבצע את המשימות הנדרשות ממנו וכן, גובה שיעור הנכות שנגבה על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. במצבים מסוימים ייתכן כי תקבע נכות חלקית לעובד אך בשל אופי הפגיעה או שגרת עבודתו במד"א, תמנע ממנו החזרה לעבודה לאחר התאונה.

במצב בו אכן נפגעה פרנסתו של העובד לצמיתות בשל אי יכולתו לחזור לעבוד כרגיל יהיה זכאי לפיצוי בשל אובדן כושר עבודה. התשלום של פיצוי זה יינתן ברוב המקרים על ידי חברת ביטוח פרטית או ביטוח מנהלים אליו הצטרף העובד עם התחלת עבודתו או בשל שייכותו לארגון עובדים. פיצוי בשל אובדן כושר השתכרות נקרא גם פנסיית נכות וגובהו יקבע על פי הסכם העבודה בכתב שהוחלט מבעוד מועד.

לאילו פיצויים יהיה זכאי העובד לאחר התאונה?

לאחר אישור תביעת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי יוכל העובד לקבל פיצויים לתקופה של 90 ימים, כאשר גובה הפיצוי יהיה 75% משכר העבודה בשלושת החודשים שקדמו לקרות התאונה ויתחלק באופן שווה למספר הימים שאושרו לקבלת דמי פגיעה.

במצב בו נותר נזק קבוע ואושרה גמלת נכות, גובה הגמלה יקבע בהתאם לשיעור הנכות אותו קבעה הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. שיעור נכות בהיקף של 9% עד 19% יזכה את העובד בגמלת נכות חד פעמית. שיעור נכות הגבוה מ19% יזכה את העובד בגמלת נכות קבועה שגובהה יקבע על ידי מחשבוני הפיצויים של ביטוח לאומי.

חשוב לציין כי לא פעם בוחר הביטוח הלאומי לדחות את תביעותיהם של עובדים משלל סיבות. במקרה כזה או אף במקרה כי העובד אינו מרוצה מגובה שיעור הנכות שנקבע לו על ידי הוועדה הרפואית, יוכל לערער על ההחלטה של הביטוח הלאומי תוך 60 יום בפני בית הדין האזורי לעבודה. במהלך ההליך יצטרך להציג בפני בית הדין חוות דעת מומחה רפואי מטעמו או להמתין לאבחנה של מומחה מטעם בית המשפט.

במקרה כי עובד מבוטח בביטוח מנהלים או ביטוח פרטי וזכאי לפנסיית נכות יהיה זכאי לכיסוי אובדן כושר השתכרות. על אף שגובה פיצוי זה שווה ל75% מגובה המשכורת החודשית של העובד בתקופה הקודמת לקרות התאונה, בפועל גובה הסכום נקבע מראש בחוזה בין הצדדים מראשית יחסי העבודה ולכן יש לעיין בפרטי ההסכם הכתוב.

מעבר לפיצויים שנזכרו עד כה, עשוי העובד להיות זכאי לפיצויים נוספים כמו החזר הוצאות רפואיות מקופת חולים. במידה ועובד מד"א זכה להכרה בשיעור נכות הגבוה מ20% יוכל לקבל:

  1. שיקום מקצועי וסיוע בתשלום שכר לימוד.
  2. פטורים והקלות בתשלומי חובה שונים (ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד…).
  3. הנחה בתשלום על נסיעה בתחבורה הציבורית.
  4. סיוע בדיור.
  5. הנחה בחשבון הארנונה וחשבון המים.

האם ניתן להתכונן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי וכיצד?

ניתן וכדאי להתכונן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, בשל משמעותה הקריטית של קביעת הוועדה הרפואית על סיכויי קבלת גמלת נכות. חשיבות הוועדה אף קריטית פי כמה כאשר העובד סובל מנזק נפשי שעשוי להיות נסתר וקשה להתרשמות רק על סמך מפגש בודד. בשל סיבות אלו כדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה לתאונות עבודה ודיני נזיקין כדי שיכין את העובד טרם התייצבות בפני הוועדה בעזרת סימולציות, ויכווינו לגבי המידע שרפואי שעליו למסור.

כיצד ניתן לתבוע את חברת הביטוח הפרטית?

במצבים בהם לעובד מד"א ביטוח מנהלים או ביטוח פרטי אותו רכש באופן עצמאי, יוכל לתבוע את החברה המבטחת בשל הנזק שנגרם לו. זכאות העובד תהיה כפופה ללשון החוזה והמקרים אותם הפוליסה מבטחת, כאשר הפוליסות הנפוצות הן פוליסת תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה ופוליסת נכות במקום העבודה. תביעה חברת הביטוח יכולה להתנהל באופן עצמאי לתביעת ביטוח לאומי ובמקביל לה, כאשר הכרה המתקבלת מהביטוח הלאומי לתאונה עשויה לתרום לסיכוי הצלחת התביעה נגד חברת הביטוח.

חשוב לדעת כי לאחר 3 שנים מרגע התחרשות התאונה תחול התיישנות על עילת התביעה נגד חברת הביטוח ולעובד לא תעמוד אופציית תביעה.

 האם ניתן לתבוע את המעסיק הישיר?

כן. עובד מד"א שסבור כי המעסיק נהג ברשלנות או לקח חלק בקרות התאונה, יוכל לתבוע את המעסיק באופן ישיר. התביעה תתנהל בבית הדין לעבודה על ידי כללי המשפט האזרחי, ובמהלכה יצטרך העובד להוכיח כי מעסיקו פעל בצורה לא זהירה שגרמה להיווצרות הנזק ממנו הוא סובל, וכי אין כל סיבה אחרת אפשרית לקרות הנזק. בית המשפט עשוי להכיר בחוסר אחריות שאינה מצופה ממעסיק בתחום כעילת לרשלנות, בין היתר פעילות בניגוד לנהלי מד"א ואי עמידה בכללי בטיחות. גם תביעת רשלנות יכולה להתנהל במקביל לתביעה בביטוח הלאומי וללא תלות בהחלטה שתתקבל בו.

חשוב לדעת כי מד"א כארגון ההצלה הלאומי של ישראל הוא גוף ציבורי ועל כן תביעת רשלנות כנגד גוף זה עשויה להיות קשה להוכחה ולעמוד בפני מכשולים מהותיים. בתי המשפט נוטים לצדד באופן הפעולה של גופים ממשלתיים וציבוריים ולהכיר רק במקרי קיצון ברורים של רשלנות כעילת תביעה מוצדקת.

האם יוכל מתנדב מד"א לקבל פיצויים בשל תאונת עבודה?

כן. מתנדבים זכאים לקבל פיצויים בגין תאונה שנגרמה להם בזמן התנדבותם במד"א. ביטוח לאומי מכיר במתנדבים בגופים מסוימים שעברו תאונה כבעלי מעמד זהה לנפגעי עבודה. מתנדבים יהיו זכאים לפיצויים כספיים בהתאם למאמר זה ובמידה ויעברו את השלבים הנדרשים להכרה.

מתנדבים יחשבו מי ש:

  1. התנדבו למען הזולת בלא קבלת תמורה.
  2. התנדבו בגוף שרשאי להפנות להתנדבות ואשר אושר על ידי שר העבודה (מד"א נמנה כאחד מאלו).
  3. התנדבו למען מטרה בעלת תועלת לאומית או ציבורית.

חישוב הפיצויים המגיעים למתנדב יעשה על פי התחשבות בסטטוס התעסוקתי של המתנדב ערב התאונה, משכורת שקיבל מעבודה חיצונית לארגון בו התנדב, גילו של המתנדב והאופק התעסוקתי שהיה צפוי לו.

במידה ונגרם לכם נזק נפשי ופיזי כעובדי מד"א, משרדנו בירושלים ותל אביב מתמחים בדיני עבודה ונזיקין, עם ניסיון מוכח בתביעות נזק נפשי ופיזי בשל תאונות עבודה. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top