Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נזק נפשי ופיזי לעובדי כיבוי אש

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

נזק נפשי ופיזי שנגרם לעובדי כיבוי אש במהלך עבודתם יוגדר כתאונת עבודה על ידי ביטוח לאומי ובתנאים מסוימים יזכה את הנפגע בפיצויים שונים, בין היתר דמי פגיעה, קצבת נכות קבועה או זמנית, הוצאות שיקום, החזר טיפולים רפואיים ועוד. תביעת ביטוח לאומי תתאפשר במקביל לתביעת המעסיק במקרה של רשלנות או תביעת פוליסת הביטוח הפרטית.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום דיני נזיקין, עבודה ורשלנות. במאמר זה נסביר מהו נזק שיזכה עובד כיבוי אש בפיצוי, מהם השלבים שיידרש העובד לעבור עד קבלת הפיצוי ובאילו מקרים ניתן לתבוע את המעסיק בשל רשלנות.

מהו נזק שיזכה עובד כיבוי אש בפיצוי?

בשגרת עבודת אינטנסיבית ברמת סיכון גבוהה, נזקי גוף ואף נזקי נפש אינם עניין נדיר. עובד כיבוי אש שנפצע במהלך תפקידו עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו אם אלו קרו במהלך עבודתו.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מהי תאונת עבודה:

"תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

נזק לעובדי כיבוי אש

כלומר, אם לעובד נגרם נזק במהלך עבודתו או עקב העבודה, יוכר הנזק כתאונת עבודה החייבת בפיצויים. במקרה של עובדי כיבוי אש הנזקים הטיפוסיים יהיו כוויות בשל שריפה או חבלה בשל נפילה ממקום גבוהה. עם זאת, גם פציעה בשל תאונת דרכים שנגרמה בדרך אל מקום העבודה או חזרה ממנו, תחשב תאונת עבודה. כמו כן, נזק נפשי כמו פוסט טראומה שנגרם בשל שגרת העבודה האינטנסיבית והלא שגרתית עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה.

חשוב לדעת: תאונה שאירעה לעובד בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראת מעסיקו או כל הוראה חוקית כלשהי, לא תיחשב תאונת עבודה אלא אם כן עקב התאונה העובד נפטר.

כיצד יקבל עובד כיבוי אש הכרה בנזק הנפשי והרפואי שנגרם לו?

לאחר קרות התאונה יש לדווח על הפגיעה ונסיבותיה למעסיק. במידה ולא מדובר בנזק הדורש טיפול רפואי מידי, למשל, כאשר מדובר בנזק לריאות הנגרם מחשיפה ממושכת לעשן, יש לבקש מהמעסיק טופס הפניה לטיפול רפואי בל/125. לאחר מילוי וחתימת המסמך על ידי המעסיק יש לפנות לקבלת ייעוץ וטיפול רפואי. יש לשמור על כל מסמך רפואי הניתן לעובד, וחשוב לדאוג לכך שנסיבות הנזק והיקפו יתועדו בצורה ברורה על ידי הרופא המטפל.

לאחר התרחשות הנזק יצטרך העובד להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה תוך 12 חודשים מקרות התאונה. קבלת דמי פגיעה אפשרית בכפוף לאבחנה רפואית המעידה על התקופה בה העובד לא יכול לעבוד. לשם כך יצטרך להציג אישורי מחלה מרופא ואישור אי כושר השתכרות המסביר את מצבו של העובד.

במידה ולאחר קבלת דמי פגיעה יתברר כי נותר נזק קבוע, על העובד להגיש בקשה לקבלת גמלת נכות מביטוח לאומי סמוך למועד סיום קבלת דמי פגיעה, אחרת עשויים להיפגע סיכויי קבלת גמלת הנכות. קבלת גמלה זו תקבע לאחר קביעת שיעור הנכות של העובד על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

קבלת גמלת נכות אין כוונתה כי העובד חדל מלעבוד, אך בכפוף לשיעור הנכות הנקבע לו ודרישות עבודתו ייתכן כי לא יוכל לחזור לשגרת עבודתו הקבועה ולכן פרנסת העובד תפגע. במצב כזה ייתכן כי העובד יהיה זכאי לקבל פיצוי בשל אובדן כושר עבודה. התשלום מוענק כחלק מביטוח מנהלים או ביטוח פרטי ונקרא גם פנסיית נכות. גובה התשלום ואופן קבלתו תלויים בהסדר שנקבע מראש מול המעסיק/הפוליסה המבטחת והעובד.

מהם הפיצויים המגיעים לעובד והיקפם?

דמי פגיעה יינתנו לעובד עד ל90 ימים, כאשר גובהם יהיה 75% משכר העבודה בשלושת החודשים הקודמים לפגיעה ובחלוקה ל90 ימים (או פחות בהתאם למשך הזמן הנדרש להחלמה).

נכות שנקבעה לאחר מועד זה תעניק לעובד גמלת נכות בהתאם לשיעור הנכות שנקבע. שיעור נכות בין 9% ל19% תקנה לעובד קצבה חדש פעמית. שיעור נכות הגבוה מכך יעניק קצבת נכות חודשית כאשר הסכום לתשלום יקבע בהתאם למחשבוני הביטוח הלאומי.

במידה וביטוח לאומי דחה את זכאות העובד לדמי פגיעה או במידה והעובד אינו מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית בנוגע לשיעור הנכות שנקבע לו, עומדת בפניו הזכות לערער על ההחלטה בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 60 ימים. במסגרת ערעור זה יתבקשו העובד וביטוח לאומי להציג חוות דעת מומחה רפואי, או לחלופין, לחכות לאבחנתו של המומחה הרפואי מטעם בית המשפט.

במצב בו העובד יהיה זכאי לפנסיית נכות, כיסוי אובדן כושר השתכרות אמור להיות 75% משכר העבודה. למרות זאת, בפועל גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח שהוגדר בפוליסה.

פרט לאלו, העובד עשוי להיות זכאי גם להחזר הוצאות רפואיות מקופת חולים. בהכרה של יותר מ20% נכות עשוי העובד להיות זכאי בשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מביטוח לאומי, סיוע בדיור, הנחה בארנונה ובחשבון המים, פטורים והקלות בתשלומי חובה שונים (כמו ביטוח לאומי ומיסים) והנחה בתשלום על נסיעה בתחבורה ציבורית.

מה חשוב לדעת ביחס לוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי?

בפרט כאשר מדובר בנזק נפשי, ישנה משמעות קריטית להתייצבות מול הוועדה הרפואית בביטוח לאומי. לכן כדאי להתכונן לוועדה מבעוד מועד ולהיעזר בעורך דין מקצועי לתאונות עבודה שיכין את הנפגע למעמד ויכווינו למסור את כל המידע הרלוונטי בזמן הוועדה.

תביעת פוליסת הביטוח הפרטית

במקרים בהם לעובד ישנה פוליסת ביטוח פרטית, ייתכן כי יוכל לתבוע את חברת הביטוח בשל הנזק שנגרם לו, כל זאת בכפוף ללשון הפוליסה והחלטת הצדדים מראש. פוליסות אלו יהיו בדרך כלל ביטוח תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, פוליסת נכות במקום העבודה ועוד. את התביעה ניתן להגיש עד שלוש שנים מרגע התרחשות התאונה כאשר הליך תשלום הפיצויים עצמאי להליך ההכרה בתאונה בביטוח לאומי, אך הכרה זו עדיין עשויה לתמוך בתביעת חברת הביטוח.

האם ניתן לתבוע את המעסיק באופן ישיר?

כן. עובד רשאי לבחור לתבוע את מעסיקו בתביעה נזיקית במידה ונוצר נזק לעובד בשל רשלנות המעסיק. התביעה אמנם תוגש בבית הדין לעבודה אך על העובד יהיה להוכיח את כלל מרכיבי הנזק של עוולת הרשלנות הנדרשת בהליך אזרחי רגיל. תביעת המעסיק תתנהל במקביל לתביעת פיצויים מביטוח לאומי כאשר יתכן כפל פיצויים.

לא מדובר בתביעה פשוטה להוכחה שכן העובד חייב להראות כי הנזק שנגרם לו הוא תוצאה של חוסר אחריות המעסיק. על כן יש להוכיח כי המעסיק לא נהג בזהירות המצופה ממנו, ודווקא התנהגות זו היא שגרמה להיווצרות הנזק ולא סיבה אחרת.

לעיתים יכריע בית המשפט כי הימנעות המעסיק מפרקטיקה מקובלת במקום עבודה בעל סיכון, כמו חידוד נהלי הבטיחות ואכיפתם, מקימה אחריות מצידו לקרות תאונת עבודה.

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה ונגרם לכם נזק פיזי או נפשי משרדנו בירושלים ותל אביב מתמחים בדיני נזיקין ועבודה, עם ניסיון מוכח בתביעות נזק נפשי ופיזי בשל תאונות עבודה. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top