Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נדל"ן במתנה – ייעוץ משפטי מטעם עורך דין לענייני רכוש

Alex Brosh

מורן חן הראל, עורכת דין מגשרת ומטפלת

עורך דין יהושוע אדיב נעים ומקצועי מאד! ממליצה מאד

מהי הדרך הנכונה להעניק מתנה על פי דיני הרכוש בישראל?

 "מתנה", או "הסכם מתנה", מוגדרים כהעברת נכס לאדם אחר. ההסכם יכול להתייחס למטלטלין, לנדל"ן וגם לזכויות קניין שונות. על פי החוק, הסכם המתנה הושלם ברגע שהרכוש הועבר מידי הנותן אל הצד המקבל. במקרים מסוימים, הענקת מקרקעין במתנה לבן משפחה היא אפשרות סבירה יותר מאשר העברתו בירושה. עורך דין ממשרדנו יסביר במאמר זה כיצד לנסח את ההסכם הטוב והמתאים ביותר להעברת נדל"ן במתנה בישראל.

התנאים החלים על הענקת דירה במתנה:

הסכם המתנה עשוי לכלול סוגים שונים של תנאים שהצד המקבל חייב לענות עליהם (מתן על תנאי). יש לציין כי את מימוש התנאים הללו יכולים לדרוש גם הנותן וגם המקבל, ולא משנה לטובת מי הם נכתבו. פרט לכך, במקרים מסוימים שבהם נדרשת הגנה על אינטרסים ציבוריים, יכול פרקליט המדינה או משרדו לתבוע את מימוש התנאים.

נדל"ן במתנה – ייעוץ משפטי מטעם עורך דין לענייני רכוש

איך לנסח הסכם מתנה מחייב משפטית?

חשוב לציין כי יש הבדל בין פעולה משפטית מוגמרת של הענקת מתנה לבין התחייבות להענקת מתנה. על פי החוק, כדי שהסכם המתנה יהיה חוקי, יש לנסח אותו בכתב. יצויין כי במקרה של נדל"ן, הסכם המתנה נחשב לעסקת מקרקעין, ולפי החוק העסקה נחשבת לפעולה משפטית מוגמרת רק לאחר רישומה ברשם המקרקעין. לפני הרישום, ההסכם הוא רק התחייבות להעניק את הנכס במתנה.

איך ולמה ניתן לבטל הענקת נדל"ן במתנה?

הנותן עשוי לבטל את המתנה במקרה שהמקבל מפגין יחס מזלזל ומתנהג בצורה לא הולמת כלפי הנותן או בני משפחתו. במקרים מסוימים אפשר לבטל את המתנה בשל הידרדרות משמעותית במצבו הכלכלי של הנותן. במקרה כזה, הנותן שביטל את המתנה אינו מחויב להסביר את החלטתו.

הנותן יכול להוסיף להסכם המתנה סעיף שלפיו הוא מוותר על זכותו לבטל את המתנה.

דוגמה להסכם מתנה שהושג במרמה:

משרדנו טיפל בכמה הסכמי מתנה ובביטולי מתנות בתחום הנדל"ן בישראל. למשל: אישה מבוגרת שהחזיקה בבעלותה קרקע חקלאית, ובנה אילץ אותה, בדרכי מרמה, לחתום על הסכם שלפיו היא מוותרת על הקרקע לטובתו ומעניקה לו אותה במתנה. האֵם הקשישה לא ידעה קרוא וכתוב, למעט היכולת הבסיסית לחתום את שמה. היא סבלה גם מבעיות שמיעה. מטבע הדברים, כשהאם גילתה מה הייתה המשמעות האמתית של חתימתה על המסמכים הרלוונטיים, היא ניסתה מיד לבטל את המתנה.

אנו הוכחנו בבית המשפט שהאֵם לא יכלה להבין את משמעות המסמכים שחתמה עליהם, ושבנסיבות אלה לא יכולה להתקיים כל פעולה משפטית מחייבת. המתנה בוטלה בהתאם לעיקרון המשפטי "לא נעשה דבר" (Non Est Factum).

למידע משפטי, פנו אל משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש בתל-אביב ובירושלים. אנו עוזרים לנסח, ליישב ולהציג בבית המשפט הסכמים הקשורים בנדל"ן ובדיני ירושה.

נדל"ן במתנה – ייעוץ משפטי מטעם עורך דין לענייני רכוש

ייעוץ משפטי https://lawoffice.org.il/: 03-3724722

         053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, https://lawoffice.org.il/: [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top