Skip to content

סניפי משרד הפנים בארץ – משרד הפנים בראשון לציון

Avatar

Joshua Pex

מה אתם צריכים לדעת על סניף משרד הפנים בראשון לציון?

בתור אזרחים במדינת ישראל, תצטרכו מפעם לפעם את שירותי משרד הפנים ולשם כך להגיע לסניף רשות האוכלוסין (במשרד הפנים) הקרוב למקום מגוריכם על פי החוק.

משרד עורכי הדין לנושאי הגירה שלנו מתמחה בעבודה מול משרד הפנים וליווי הלקוח בהליכים שונים בסניפי משרד הפנים – ראיונות, שיחות מול פקידים, קבלת תעודות וכדומה.

 משרד הפנים בראשון לציון

במה עוסקת רשות האוכלוסין במשרד הפנים?

רשות האוכלוסין וההגירה הינה יחידת סמך עצמאית תחת שר הפנים. הרשות עוסקת בסוגיות הנמצאות במרכז סדר היום הציבורי ותחומי אחריותה נוגעים לכל מי שנמצא במדינת ישראל, למי שבא בשעריה ולמי שבכוונתו להגיע אליה לכל צורך שהוא. ברשות האוכלוסין כ- 2,200 עובדים. הרשות ערוכה בארבעה מינהלים: מינהל אוכלוסין, מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, מינהל אכיפה וזרים ומינהל מעברי גבול:

  • מינהל אוכלוסין – אחראי למכלול הנושאים בתחומים של מרשם ודרכונים, אזרחות ומעמד, אשרות, איחוד משפחות, עלייה ושבות. הזרוע הביצועית של המינהל כוללת 24 לשכות, תשע תת-לשכות ו-212 תחנות רישום של הרשות הפזורות ברחבי הארץ. כמו כן במסגרת המינהל פועל מרכז שירות ומידע ארצי.
  • מינהל עובדים זרים – אחראי להסדרת העסקתם של העובדים הזרים. המינהל עוסק במתן היתרים להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כוח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. במסגרת המינהל פועל המרכז הארצי להארכת רישיונות עבודה לעובדים זרים.
  • מינהל אכיפה וזרים – אחראי לאכיפת החוקים המתייחסים לשהות זרים ולתעסוקת זרים. המינהל פועל לצמצם את מספר השוהים הלא-חוקיים, ובמקביל הוא פועל לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים. כמו כן, המינהל אחראי לטיפול במסתננים ובמבקשי מקלט.
  • מינהל ביקורת גבולות– אחראי לתפעול מעברי הגבול ולביצוע ביקורת הגבולות ב-23 מעברי הגבול הבין-לאומיים של ישראל.

הרשות פועלת בהתאם לחקיקה, לפי מדיניות הממשלה ובהתאם להנחיות שר הפנים. החקיקה עליה מושתת פעילות הרשות, כוללת את החוקים העיקריים הבאים:

חוק השבות, חוק האזרחות, חוק מרשם האוכלוסין, חוק הדרכונים, חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, חוק הכניסה לישראל, חוק השמות וחוק העובדים הזרים.

סניף ראשון לציון

סניף ראשון לציון של משרד הפנים נמצא ברחוב ישראל גלילי 3, קריית הממשלה, ראשון לציון.

בסניף זה נמצאות היחידות הבאות של משרד הפנים: מינהל אוכלוסין ומינהל עובדים זרים. השירות הניתן בסניף הוא בנושאי אשרות ומעמד, שינויים במרשם אוכלוסין, תיעוד ודרכונים. הטלפון להתקשרות הוא *3450.

בסניף נגישות מלאה. אך יש לשים לב: בשירותים המחויבים בזימון תור מראש (תיעוד ביומטרי, אשרות) – לא יינתן פטור מהמתנה בתור לאוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים מעל גיל 80 ונשים בהריון. ב שירותים אשר אינם מחייבים קביעת תור מראש, יינתן פטור לאנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים מעל גיל 80 ונשים בהריון, בהתאם לסדר הקדימות שנקבע בחוק.

בסניף ישנה עמדת שירות שבה ניתן לבצע מגוון פעולות גם מעבר לשעות קבלת הקהל. העמדה ממוקמת בקומת הכניסה ללשכה בקומה השנייה.

צרו איתנו קשר אם אתם זקוקים לסיוע מול משרד הפנים \ בכל נושא של אשרות או הגירה.

עורכי הדין שלנו כאן לשירותכם!

 משרד הפנים בראשון לציון: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top