Skip to content

מקור שם המשפחה דהן – קבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד

Avatar

Michael Decker

המאמר מתרכז בנושא מקור שם המשפחה דהן וצורות השם השונות הקיימות בין מגורשי ספרד ובייחוד בקרב חברי יהדות מרוקו. יוצאי מרוקו הם שיירים מספרד אשר שמרו על מסורותיהם ושמות משפחתם הספרדים במשך מאות שנים. כתוצאה מכך, קהילת מרוקו זכאית באופן כמעט בלעדי לקבלת אזרחות פורטוגלית.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בדיני הגירה וקבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל. לידיעתכם, חוק השבות הפורטוגלי קובע כי יהודים ספרדים ופורטוגלים זכאים לקבל אזרחות פורטוגלית. לפיכך, מאז שנת 2015 הנפיקו ממשלות ספרד ופורטוגל למעלה מ 10,000 דרכונים על בסיס זכאות זו.

מקור שם המשפחה דהן

מקור שם המשפחה דהן

מקור שם המשפחה דהן הוא עתיק ומגיע מהאי האיברי. במסמכים היסטוריים מופיע השם לראשונה בספרד בשנת 1370 כ- אִבְּנדַהָן – "בן של דהן". וריאציות נוספות אשר בהן היה נכתב השם בספרד הן דאן וגם דהאן.

שתי משמעויות לשם. הראשונה היא צַבָּעִי או עוסק בסחר של צבעים, המשמעות השנייה היא מלשון דַנָן – "מפורסם" או "ידוע" בארמית. בתחילת המאה ה- 16, אנו שומעים על משפחת רבנים גדולה במרוקו בשם משפחת דנן שהיגרה מספרד. בד בבד אנו נתקלים לראשונה בשמות מרוקאים ספרדים הנושאים את השם דהן בוריאציות שונות כגון: אדהן, בנדהן, בן דהן, בנדהאן, דהאן, דאהן ודהן.

להלן צורות כתיבת השם השונות ואופן הגייתם:

Dahan, Bendahan, Ben Dahan, Bendahon, Benhaddan, Abendahon.

שם המשפחה נפוץ מאוד בישראל ומופיע לעיתים באיות שונה. ברשימת שמות המשפחה הנפוצים בישראל עומד שם המשפחה במקום השישי. לפניך מכלול שמות המשפחה השונים הנגזרים מהשם דהן כולל מספר התושבים בישראל המחזיקים בו בוריאציות השונות.

 1. דהן – 20,840 תושבים.
 2. דהאן – 2,861 תושבים.
 3. בן דהן – 596 תושבים.
 4. דאהן – 164 תושבים.
 5. בנדהאן- 46 תושבים.
 6. בן דהאן – 40 תושבים.

סך כל מחזיקי השם בוריאציות השונות בישראל הנו 24,547 נפשות. על-פי הערכות ישנם בין שלושת אלפים לששת אלפים יהודים נוספים ברחבי העולם הנושאים את שם המשפחה בצורותיו השונות. מדינות אשר הסבירות הגבוהה ביותר להיתקל בשם המשפחה הן: צרפת, קנדה, ארצות הברית, ספרד, ונצואלה, ברזיל, ארגנטינה ומרוקו.

מאמרים נוספים על יהודים מגורשי ספרד בארצות השונות:

 1. מגורשי ספרד בקנדה:
 2. מגורשי ספרד הגיעו ללבנון:
 3. קהילות האנוסים בבלגיה:
 4. צאצאי מגורשי ספרד ופועלם באוסטריה:
 5. סרביה – קהילות ספרדיות בבלקן:
 6. דרכון פורטוגלי תהליך:
 7. אזרחות פורטוגלית למשפחה – בני זוג וילדים:

תודה למר יהונתן גבריאלוב שלקח חלק בכתיבת המאמר.

צרו קשר עם עורך דין הגירה לפורטוגל

אם אתם נושאים שם משפחה המגיע מספרד או פורטוגל, ייתכן מאוד ואתם זכאים לדרכון פורטוגלי. משרד כהן, דקר, פקס, ברוש – עורך דין הגירה לפורטוגל עוזר למשפחות המגורשים להכיר את מורשתם וקשרם למגורשי ספרד. נשמח לערוך עבורכם בדיקה ראשונית חינם עבור בדיקת זכאות דרכון פורטוגלי במספרים המצוינים מטה.

מקור שם המשפחה דהן

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top